Forskning och Fakta kring Bikers och Bikerklubbar

Fakta kring bikers och bikerklubbar!

Sveriges största databas i ämnet!

Payback har samlat alla forskningsarbeten, studier och artiklar med material kring bikers, bikerklubbar eller begreppet”Kriminella MC-Gäng” på denna samlingssida så att alla enkelt kan läsa och studera fakta och forskning i ämnet. Det samlade materialet görs med andra ord lättillgängligt för journalister, studenter, forskare, allmänhet, politiker och beslutsfattare med flera för att på enkelt sätt kunna tillgodogöra sig samt använda sig av för att få en heltäckande bild i ämnet.

Här förekommer alla relevanta oberoende utredningar och faktainsamlingar. Här finns också reportage omkring vad olika forskare, socionomer, sociologer, kriminologer, forskningsinstitut, myndigheter, myndighetspersoner, domstolar, rättsväsendet, rikskriminalanställda, författare och journalister, advokater och åklagare, bikerpastorer med flera uttalat eller fastslagit i saken med källor och hänvisningar till grundmaterialet samt en utförlig litteraturförteckning.

För de som vill skriva ut eller genomläsa alla artiklarna efterhand har vi även samlat alla dokument samt Litteraturförteckningen i ett enda samlingsdokument nedan:

Samlingsdokument: Payback Sveriges Fakta och Forskningssammanställning omkring Bikers och Bikerklubbar

Bikers i siffror – Paybacks Enkätsammanställning kring bikers och bikerklubbar

Samlade Vittnesmål om myndighetsövergrepp mot bikers, supporters och anhöriga

Samlade artiklar

Så startade häxjakten på bikers!

Den lögnaktiga Lynchrapporten som startade bikerförföljelserna över hela världen

Historien om hur Hells Angels MC kriminaliserades genom en stämplingsprocess och ett förtäckt samarbete mellan polis och media! 

Professor och Bikerdoktor om Yves Lavigne – journalisten som reste jorden runt och smutskastade bikers!

Utan att en enda biker dömts pratade polisen om “kriminella mc-gäng”???!!!

Om den första kartläggningen av mc-klubbar i Sverige   

Historien om när 35 brott blev 5 939 och 6 brott blev 224 i Siw Perssons riksdagsmotion! 

Danska polisen ljög om brott och förstorade kriminaliteten för att få större resurser!

Kriminaliseringsprocessen av bikers byggdes upp genom att bikers skildrades som ”de andra” – de avvikande och främmande! 

Polis vittnar under ed i Rico-rättegång om att Polisen avrättat bikers för att starta mc-kring, sprängt klubbhus samt planterat bevis

Kriminologiprofessorn Janne Flyghed analyserar hur samhället förvandlade mc-klubbarna till organiserad brottslighet via mc-kriget på 90-talet – utan bevis, fakta-, forsknings- eller källhänvisningar!

Filosofie doktor Lars Lagergren: Bikerklubbarnas medlemmar har granskats i sömmarna på ett sätt som troligen är unikt i modern tid!

Om medias roll i häxjakten på bikers

Professor Ove Sernhede: Om medias och journalisten Yves Lavignes smutsiga roll i skapandet av ett bikermonster

Reporter Annette Cedergren: Medias utpekande av mc-klubbar och dess medlemmar saknar motstycke i svensk presshistoria! 

Författaren och Forskaren Lars Lagergren: Så skapade polis och media bikermonstret!

Antropolog och doktor om hur media medvetet ljuger för att skruva verkligheten när det gäller bikers!

Så utbildar, styr och kontrollerar polisen landets media!

Forskning kring dagspressens bild av organiserad brottslighet 1995-2002! Inga källhänvisningar alls och inga som helst konkreta belägg för kriminalitet!

Forskning över mediabilden 1995-2010 fastslår: MC-klubbar stämplas som kriminella för att de betraktas som ”orena” och ”smutsiga” och inte för att de är kriminella!

Antropolog och Författare visar hur media ljuger ihop historier som aldrig ägt rum kring bikers!

Känd författare och journalist intygar och vittnar om medias grova lögner och direkta påhitt!

Forskning visar att media med hjälp av poliskällor stämplar bikerklubbar som maffiaorganisationer! Del 2/2

Kriminologiprofessor, Bikerdoktor och Kriminolog sågar Lasse Wierups ”Maffiaböcker”!

Om definitioner över organiserad brottslighet

Omkring EU:s och FN:s definitioner över organiserad brottslighet!

Polisen hänvisar olagligt till en definition över organiserad brottslighet som regeringen avvisat! 

Forskningsstudie totalsågar EU:s definition av organiserad brottslighet då även mobbinggrupper och hedersbrott uppfyller kriterierna!

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)

Vad Brottsförebyggande Rådet fastslagit gällande bikerklubbarnas “kriminella” status!

BRÅ-rapporten 2002/7: Enskilda bikers brott beskrivs som klubbens brott som ett led i polis och medias stigmatisering av bikerklubbarna!

Brå-rapporten: MC-Brott 1999:6

Brårapporten: MC-Brott 1999:6: Statistiska belägg för att klubbarna ej är kriminella organisationer!

Payback intervjuar Brå-rapporten: MC-Brott 1999:6:s utredare, Roger Sundberg!

Statlig Kriminaliseringsutredning – SOU 2000:88

Statlig kriminaliseringsutredning fastslog att brott inom bikermiljön begås av enskilda medlemmar!

”Kriminaliseringsutredningen” fastslog att det går inte att kriminalisera grupper utefter mål och syften! Del 1/2

”Kriminaliseringsutredningen” fastslog i 13 olika avsnitt att mc-klubbarna inte är kriminella organisationer! Del 2/2

MC-demoniserarna Per-Samuel Nisser, Siw Persson och Barbro Jönsson – alla deltog i “kriminaliserings-utredningen” och var med och fastslog att mc-klubbar ej är kriminella organisationer!

Fakta och forskningsbelägg

19 expertaktörers uttalanden ställda mot Polisens språkanklagelser

Om kriminaliseringen av mc-klubbar via “Tredje Rikets-lagstiftning” i Tyskland! 

Statlig kriminaliseringsutredning fastslog att brott inom bikermiljön begås av enskilda medlemmar!

”Kriminaliseringsutredningen” fastslog i 13 olika avsnitt att mc-klubbarna inte är kriminella organisationer! Del 2/2

Sju anledningar till att föreningsförbud aldrig införts!

Sanningen bakom bikerkriminaliteten! Statistik och analys!

Rikskriminalen: Hells Angels MC är en mc-klubb som samlas kring kärleken till motorcyklarna!

Bikerforskaren Stig Grundvall: Forskningen hävdar samfällt att det inte finns något belägg för att klubbarnas verksamhet handlar om kriminalitet!

Sveriges mesta mc-reporter, Ulf Kristiansson: MC-klubbar är i grunden inte kriminella organisationer!

Åklagare och advokater: Det finns ingen organiserad brottslighet i Sverige!

Experter: Polisen jobbar mot MC-klubbarna för att det ger pengar och positiv press!

Advokat Anders Lindstrand: Polisens arbetsmetoder mot bikers är ett hot mot demokratin!

Leif G W Persson om polisens kukförlängare – bikers och bikerkriminaliteten!

Rikskrimanställd biker: Bikers i allmänhet är inte kriminella i större omfattning än andra!

Professor, Kriminolog och Bikerforskare svarar Payback om bikerkriminaliteten!

Kriminologiprofessor Janne Flyghed: Vaga för att inte säga obefintliga bevis för att bikerklubbar är kriminella!

Payback intervjuar Professor i Rättssociologi Håkan Hydén!

Polisens samlade belägg för klubbarnas kriminella status!

Länskriminalchef, Polischef, Advokat, Chefsåklagare och Kammaråklagare – alla förklarar att Hells Angels MC inte är en kriminell organisation! 

Intervju med Bikerpastorn Ulf Mannebäck

Kriminologiska Institutionen i Stockholm förkastar hela utredningen om straffrättsliga verktyg mot ”organiserad brottslighet”!    

Forskningsstudie fastslår att MC-klubbarna inte är några kriminella organisationer samt att det är gatugängen och inte “mc-gäng” som polisen ska arbeta emot!

MC-klubbar är inga brottsorganisationer som planerar och genomför brott fastslår mediestudie! Del 1/2

VISSTE DU ATT? OM BIKERS KRIMINALITET

Högintressant Poliskritisk forskningsuppsats från Polishögskolan!

Granskande journalistik omkring Daniel R. Wolfes doktorsavhandling – den andra personen som doktorerat på bikerkulturen!

Den tredje person som doktorerat på bikerkulturen var Maz Harris – Hells Angels medlem och talesman i England! 

Norska Polisen medger att de kontaktar och hotar 1-% medlemmars arbetsgivare!

Polisens högste Kriminolog fastslår att mc-klubbarna är välorganiserade och gatugängen helt oorganiserade!

The Motorcycle Profiling Project: Statistiken visar att Poliser begår fler brott än bikerklubbsmedlemmar!

Om Outlaws = fredlös och utanförskap

Kriminologen Joi Bai: Beteckningen “kriminell mc-klubb” är en felöversättning av engelska frasen “Outlaw biker gangs”, som betyder fredlös och inte kriminell!

Bikerforskaren Stig Grundvall och Kriminolog Joi Bay: Outlaw betyder fredlös och aldrig laglös!

Författaren och filosofie doktor Lars Lagergren om fredlösa men aldrig laglösa outlaws!

”Bikerdoktorn” Stig Grundvall: Om hetsjakt på bikers och fredlöshet!

Fem forskare om bikers utanförskap, fredlöshet och att leva vid sidan om samhället!

Professor Ove Sernhede och Reporter Anette Cedergren om Outlaws = fredlösa bikers!

Intervju med Hells Angels MC

Viktig och journalistiskt korrekt intervju med Hells Angels MC om samhällsförföljelserna!

Om bikerklubbarnas brödraskap

Bikerdoktorn Stig Grundvall och Kriminologen Joi Bay vederlägger polisens och Wierups påståenden om bikerbrödraskap! “Bikers är beredda att offra sitt välbefinnande till förmån för sina bröder!

Om brottsfrekvensen i områden där mc-klubbar etablerar sig!

Forskningsstudie visar: Kriminaliteten sjunker bevisligen i kommuner där mc-klubbar etablerar sig!

Om mc-fejder

Kriminologen Joi Bay, Professor Ove Sernhede och forskare Linn Jonsson om “MC-krig”! Det är fejder om etableringsrätt eller heder och personliga konflikter! De handlar aldrig om narkotikamarknad eller liknande!

Om Sverigemodellen

Om Sverigemodellen och GBK: Forskning bekräftar att samarbetsmodellerna är sorterings och konfliktsstävjande verktyg!

Artiklar – Paybacks och övriga

Författaren och dokumentärfilmaren Renzo Aneröd: Man kan inte hänga ut hela bikerkulturen bara för att det finns några kriminella personer bland dem!

Bikerklubbsmedlem vittnar om vad alla bikers borde ha rätt till men idag nekas samt vad han och hans klubb utsatts för!

Jörn “Jönke” Nielsens väldigt viktiga tal på Paybacks bikerseminarium m.m. inklusive: LIST OF INFRINGEMENTS, TARGETED LAWS AND TOOLS used against bikers

Payback: Bikers are outcasts and not outlaws

Payback: Analys över Paybacks Fakta- & Forskningssammanställning

Payback: Polisens samlade belägg för klubbarnas kriminella status

Företeelseer inom bikerkulturen

Vad bikerkulturen handlar om: Vi vill vara fria att köra våra hojar utan att bli trakkade av polisen!

ATT VARA BIKER ÄR INGET VAL OCH HELLER INGEN LIVSSTIL. BIKERS ÄR VAD VI ÄR! DET ÄR ETT LIV!

Om bikerkulturens brödraskap

Sanningen om En-procentsbegreppet – 1-%

Att kunna vara medlem i en klubb trots brottsregister är en del i bikerkulturens frihetsideal! Vi är brödrar och systrar! Vi är familj!

Bikers är precis som “vanligt folk”! 92-97 % jobbar och ingen klubb ställer sig över lagen!

OM AVTAL MELLAN VANLIGA MEDBORGARE KONTRA AVTAL MELLAN BIKERS! ETT AVTAL ÄR ETT AVTAL OCH EN BIKER HÅLLER ORD!

Det är fäder, söner och gifta män ni skriver om men det är barn, hustrur och släkt som får betala priset!

Om bikerkvinnor och bikers kvinnosyn!

Med stöd i forskning: Har de inga mc-kort, äger de inga hojar och kör de inte hoj – så är det helt enkelt ingen mc-klubb!

Om Sverigemodellen och GBK: Forskning bekräftar att samarbetsmodellerna är sorterings och konfliktsstävjande verktyg!

Antingen är du med i en klubb eller inte! Det finns inget sådant som kopplingar eller anknytningar!

MC-klubbar är klubbar och aldrig gäng! Gäng saknar struktur och organisationsform!

Gäng eller MC-klubb men aldrig MC-gäng! 5 viktiga skillnader!

Att vara hangaround och prospect handlar aldrig om förnedring! Det handlar om att förtjäna sina märken!

Fakta och Forskning kring begreppet Sergeant-at-arms!

Om bikerkulturens centrala delar: Hojen och Hojkörningen!

Om bikerrunens krav på militär disciplin och avancerad hojkörning!

”Behandla oss väl och vi behandlar dig bättre! Behandla oss dåligt och vi behandlar dig värre”!

Om bikerklubbarnas expansion och rekrytering! Folk söker sig till bikerklubbarna för att de är trötta på en värld i moralisk upplösning!

Sanningen är absolut, odelbar och singular och säger att bikerklubbarna inte är kriminella organisationer!

Varför Payback aldrig fördömer bikers eller bikerklubbar!

Det är inte bikers som skjuter, spränger, bränner, kastar sten eller hotar akutpersonal! Så förklara igen varför ni förföljer bikers?

MC-Västar skyddas av yttrandefriheten!

Vi är med er genom livets alla skeenden! Vi har lärt, fostrat och vårdat er till de ni är idag! Ni har tyckt om oss som yrkesmänniskor så varför hatar ni oss bara för att vi tar på oss en väst?

Ni kan beslagta våra märken och förbjuda våra klubbar men ni kan aldrig ta vårt bikerliv ifrån oss eller döda bikerkulturen!

Bikerklubbar bötar inte folk som lämnar klubben och hittar inte heller på skulder för att kasta ut en broder! Däremot betalar de skulder till klubben samt överenskommen medlemsavgift för ”uppsägningstiden”!

Individ eller Klubb- Vad är skillnaden?

Vad är det som gnager med bikers?

Är en bikerklubb kriminell för att enskilda begår brott är även politiska partier så!

“Alla vet” för “Alla” har alltid sagt att mc-klubbarna är kriminella men “Alla har fel!

”Den goda Polisen” finns inte här, inte idag, inte i Sverige

Litteratur- & källförteckning

Advokat Anders Lindstrand, Intervju och artikel i Sveriges Radio

Advokat Anders Lindstrand, Intervju i Sveriges Radio, 2012-12-04

Amir Rostami: Aftonbladet, MC-gäng tar över landet, 2013-07-28 

Anette Cedergren, reporter, artikel: Pressetik och Hells Angels, i antologin Olja, krom och manlig gemenskap, sidan 141-182, Daidalos Förlag

Artikel, GP, Bandidosboss slipper inte fängelse

Artikel om The Rebels- Daniel R. Wolf

Avhandling: Stig Grundvall: Vagabond MC – Gemenskap, manlighet och marginalitet

Advokatsamfundets remissyttrande över rambeslutet mot organiserad brottslighet, Ju2008/499/L5

Ziegmund Bauman, Professor, bok: Arbete, Konsumtion och den nya fattigdomen

Bilden av organiserad brottslighet i svensk dagspress 1995-2002, Daniel Vesterhav

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ): MC-Brott 1999:6

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ): RAPPORT 2002:7 “Organiserad brottslighet– lösa maskor eller fasta nätverk”

Brottsförebyggande Rådet, Rapport 2008:22, 14 projekt mot organiserad brottslighet

Brottsstatistik, bikers: BRÅ, Rikskriminalpolisen, Sveriges Radio, 1987-2011

BT, artikel, Forsvars-advokater slår alarm: Uskyldige bliver dömt i Danmark

Carl-Johan Carpentier, antropolog, doktor, journalist, författare, boken Live To Ride

Carl-Johan Carpentier, antropolog, doktor, journalist, författare, artikeln ”Att skruva en verklighet -om biker-kulturen i medierna”, i antologin Olja, Krom och Manlig gemenskap, sidan 183-197

Daniel R. Wolf, doktor och bikerforskare, bok: The Rebels

Dick Sundevall, författare och dokumentärfilmare, boken Peter Rätz – Nio år som undercoveragent, sidan 235-242

Dick Sundevall, författare och prisbelönt, grävande journalist, artikel Grov organiserad brottslighet, Magasinet Paragraf

Dick Sundevall, författare och prisbelönt, grävande journalist, artikel Grogrund för Svensk Maffia

Dick Sundevall, författare och journalist, artikel Magasinet Paragraf, Så fel som det kan bli

Ekstrabladet, artikel: Advokat langer ud efter politikere: Rendyrket bikeronani

Ekstrabladet, artikel: Forsvarsadvokat: – Sass Larsen kunne selv ryge med i den nye bandepakke

“1 %” – en analys av hur mc-gängs “farlighet” beskrivs i svensk press under åren 1995 och 2010, Petter Ingemansson, Kriminologiska Institutionen vid Stockholms Universitet

Folketingets Retsudvalg, besvarelse av spörgsmål nr 489 – alm.del – bilag 1217

Forkby, T. (2008). Gängrelaterat ungdomsarbete. En utvärdering av Ung och Trygg i
Göteborg. http://gbgreg.kommunalforbund.se. (FoU Rapport, 1: 2008)

Ian Richard ”Maz” Harris,  Biker – Birth Of A Modern Day Outlaw

Janne Flyghed, Professor Professor, Kriminolog och Bikerforskare intervjuas om bikerkriminalitet

Janne Flyghed, Professor, Intervju: Vaga för att inte säga obefintliga bevis för att bikerklubbar är kriminella

Janne Flyghed, Professor, forskningsstudie, Kriminalitetskontroll – baserad på tro eller vetande?

Janne Flyghed: Konsten att skapa en fiende – Hur “MC-kriget” 1994-1997 blev Organiserad brottslighet

Jasna Tabrizi och Sabrina StusinskiOrganiserad Brottslighet – Att definiera ett problem

Joakim Hilldén: Effekter av kriminella MC-gäng på brottsfrekvens i Sveriges kommuner 1996–2003

Joi Bay, Kriminolog, Journalisten: Media gör mc-gängen farligare än de är

Joi Bay, Kriminolog, Brå: http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=404&module_instance=12   Artikeln eftersöks via BRÅ.

Joi Bay, Kriminolog, artikel: Konflikter mellan mc-klubbar, sidan 23-44, i antologin Olja, Krom och Manlig gemenskap, Daidalos Förlag

Hunter S. Thompson, författare och journalist, Hells Angels – En sällsam och skrämmande legend

Håkan Hydén, Professor, Intervju

Håkan Karlsson: Gängkulturen i Sverige

Kriminologiska Institutionen, Stockholms Universitet, remissvar, SOU 2014:63, Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtelseansvar.

Lars Korsell, Brå, artikel Apropå nr 6/99, Organiserad Brottslighet – Vad är det? Efterfrågas via Brottsförebyggande Rådet

Lars Korsell, Brå, intervju i Sveriges Radio, MC-gängen är inte kriminella

Lars Lagergrens forskaressä:Make way for the Biker: Media and Swedish Motorcycle Culture

Lars Lagergren, författare och fil. dr, artikel: Några nedslag i den svenska motorcykelkulturens utveckling under efterkrigstiden, sidan 9-22, i antologin Olja, Krom och Manlig gemenskap

Lars Lagergren, författare och fil.dr, artikel: Motorcyklar, manliga ideal och maskulinitetens mytologier, sidan 45-74, i antologin Olja, Krom och Manlig gemenskap

Lars Lagergren: Svensk Motorcykelkultur, Symposion Förlag

Leif G W Persson, Professor, MC-gängen är polisens kukförlängare, youtube, intervju

Lena Melin, Analysanalytiker, Kriminalunderrättelsetjänsten, artikel

Lennart Körnsveden, Rikskriminalenanställd ryggmärkesbiker, Intervju

Linn Jonsson, Det stora nordiska mc-kriget – en kvantitativ mediestudie om mc-relaterad brottslighet 1995-97, Kriminologiska Institutionen, Stockholms Universitet

Lynch-rapporten, The General Attorney of California Department of Justice Thomas Lynch

Mikael Rying, Kriminolog Nationella Operativa avdelningen, artikel, Botkyrka Direkt, ”Allt fler ihjälskjutna när gängen blir oorganiserade

Motorcycle Profiling Project: Statistics Prove Outlaw Motorcycle Clubs Not A Public Threat

Norsk Maffia, bok, Ole Martin Kristiansen

Norska Politidirektoriatet (POD) rapport: “Tendenser i kriminaliteten- utfordringer i Norge i 2007 – 2009″

Olja, Krom och manlig gemenskap, antologi, redaktör Ove Sernhede, Daidalos Förlag

Om EU:s och FN:s definition över organiserad brottslighet

Operation Monitor; Europol

Organiserad brottslighet,hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella, m.m. – straffansvarets räckvidd – ”Kriminaliseringsutredningen”Del 1  Del 2  Del3

Oslo Tingsrätt, målnummer: 13-176606MED-OTIR/08

Ove Sernhede: Kamrater bland motorcyklar, Tvärsnitt 4/97

Peter Wallberg och Anders Wahlund, journalister, Tidningarnas Telegrambyrå (TT), artikel i Journalisten, tidigare länk: http://www.journalisten.se/artikel/631/tt-journalister-pa-graev-98-medierna-goer-mc-gaengen-farligare-aen-vad-de-aer  Efterfrågas via Journalisten: http://www.journalisten.se/

Polisens svar på Paybacks Öppna Brev, Rikskriminalpolisen, Kriminalunderrättelsetjänsten, Lars Öjelind, A 151-464/11 

Polisens Svar till Payback Sverige om bevis för mc-klubbars kriminella status, Polismyndigheten, Nationella Operativa Avdelningen, Underrättelsenheten, Linda H Staaf, A844.831/16

Politiets kamp mot 1% MC-miljøet – Forskningsuppsats från Polishögskolan

Polismyndigheterna CSTUWX-län, Strategi mot 1 % MC-gäng och organiserad gängkriminalitet, A-483-3475/02

Rahmenkonzeption 2010

The Rebels: Daniel R. Wolf, bok

Regeringskansliets Faktapromemoria 2004/05:FPM53

Regeringens proposition, 2007/08:144, Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet

Rikspolischefen Björn Eriksson, intervju i TV-programmet 20.00, 1989

Robert Andersson, Kriminolog, Intervju: Professor, Kriminolog och bikerforskare intervjuas om bikerkriminalitet

Scanbike, artikel nr 2/1997, Hun utroper Hells Angels til verdens farligste kriminelle bande
Sid 1   Sid 2

Siw Persson (Fp): Riksdagsmotion 1994/95: JU603

SOU 2000:88, Organiserad brottslighet,hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella, m.m. – straffansvarets räckvidd – ”Kriminaliseringsutredningen”Del 1  Del 2  Del 3

SOU 2014:63, Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m.

Stig Grundvall, forskningsartikel: Broderskap, framlagd vid nordisk konferens om mansforskning,
Hillerød, Danmark 26.-27. oktober 2001

Stig Grundvall, Bikerforskare och doktor, avhandling: Vagabond MC – Gemenskap, manlighet och marginalitet

Stig Grundvall,Bikerforskare, Fil. dr och universitetslektor: Forskningen hävdar samfällt att det inte finns något belägg för att klubbarnas verksamhet handlar om kriminalitet, intervju

Stig Grundvall; Professor, Kriminolog och Bikerforskare intervjuas om bikerkriminalitet

Stig Grundvall: Artikel Rövare, rebell och outlaw Om utanförskap och alternativa livsformer från Robin Hood till Hell’s Angels, sidan 293-324. Artikel från antologin Identitetens omvandlingar, Daidalos Förlag

Stephen Lyng och Michael L Bracey Jr: Den enda procenten berövas gadden: bikerstil och handeln med kulturellt motstånd, sid 93-140, antologin Olja, krom och manlig gemenskap, Daidalos Förlag

Sveriges Radios granskning av mc-gängens brottslighet, tidigare länk: http://sverigesradio.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1418325 

Sveriges Radio, statistik, Brott och Straff i mc-gängen

Sveriges Radio, Intervju med Brå:s Lars Korsell, MC-gängen är inte kriminella

Tommy Andersson, Rikskriminalpolisen: Information kring Outlawkulturen, 950313/2b
Sidan 1  Sidan 2

Ulf Kristiansson, mc-reporter, Intervju

Ulf Kristiansson, mc-reporter, Intervju, Västerbottens-Kuriren, Red Devils – So what?, tidigare länk: http://www.vk.se/Article.jsp?article=270838 Efterfrågas hos Västerbottens-Kuriren

Ulf Mannebäck, Bikerpastor, Intervju

 

Ett stort antal av ovanstående artiklar kring ”Kriminella MC-gäng??” går även att ta del av via nedanstående bildlänk till boken: