På denna sida publiceras namnen på de klubbar och enskilda personer som valt att stödja Payback Sverige genom att inbetala minst 1 000 kr som medlemsavgift/gåva under aktuellt år.

Antalet premiummedlemsklubbar under 2015 var 94 stycken och under 2016 133 stycken och 2017 var 152 klubbar medlemmar i Payback Sverige!

Klubbnamn i grön färg utgör aktuell veckas inkomna betalningar.

Fyra anledningar till att alla borde vara medlemmar i Payback!

Om Payback-medlemskap för Frontpatch- och anonyma klubbar

MedlemsKlubbar 2018 

Antal medlemsklubbar V47: 14 st + 3 enskilda personer

Barebones MCF  (Oberoende)

Brain Buckets MC  (Frontpatchklubb)

Bröööl MC

Granit MC

Hilibard´s MC

Hravn MC

Kvaser MC

Kroka Bikers MC

No Limit MC

Ragnarök MC

Red Devils MC Gothenburg

Träsket MC

Vildsvin MC

Wheel Legs MC

 

 

Enskilda Personer som inbetalt Premiummedlemskap 2018

Anonym Person 1

Anonym Person 2

Michael Korn