PremiumMedlemmar

På denna sida publiceras namnen på de klubbar och enskilda personer som valt att stödja Payback Sverige genom att inbetala minst 1 000 kr som medlemsavgift/gåva under aktuellt år. Antalet premiummedlemsklubbar under 2021 var 160 st. Klubbnamn i grön färg utgör aktuell veckas inkomna betalningar.

Fyra anledningar till att alla borde vara medlemmar i Payback!

Scanbikeledare uppmanar till att stödja Paybacks arbete!

Om Payback-medlemskap för Frontpatch- och anonyma klubbar

MedlemsKlubbar 2022

Antal medlemsklubbar V 49   24 :st        Enskilda personer:  3 st    Företag:   st

Abaddon MC

Barebones MC

Birka MC  (Frontpatch)

Blyhård MC

Devil Dolls MC

End Game MC  (Frontpatch)

Kroka Bikers MC

Kvaser MC

Lunden MC

Norse Riders  RC (Oberoende)

Osbornes MC

Pansar MC Wärmland

Preppens MC

Red Devils MC Gothenburg

Restrain MC

Roadriders MCC Landskrona

Sixpack MC

Snulle MC

Sons Of Freedom MC

Steeltown MC

Tarantella MC

Trollebo Choppers

Vildsvin MC

Woodcooks MC

Enskilda personer eller företag som inbetalt Premiummedlemskap 2022

Boris Finne

Olov Lind

Rulle Andersson

Företag 2022