PremiumMedlemmar

På denna sida publiceras namnen på de klubbar och enskilda personer som valt att stödja Payback Sverige genom att inbetala minst 1 000 kr som medlemsavgift/gåva under aktuellt år. Antalet premiummedlemsklubbar under 2018 var 154 st.

Klubbnamn i grön färg utgör aktuell veckas inkomna betalningar.

Fyra anledningar till att alla borde vara medlemmar i Payback!

Om Payback-medlemskap för Frontpatch- och anonyma klubbar

MedlemsKlubbar 2019 

Antal medlemsklubbar V46: 12 st

Brööl MC

Hells Angels MC Uppsala

NewOrder MC  (Frontpatch)

Nighthawks MK  (Oberoende)

Out Of Order MC

Rebooted MC

Restrain MC

Sons Of Freedom MC

Stormbringer MC

Särling MC 

Tarantella MC  (Frontpatch)

Vildsvin MC

Enskilda Personer som inbetalt Premiummedlemskap 2019