På denna sida publiceras namnen på de klubbar och enskilda personer som valt att stödja Payback Sverige genom att inbetala minst 1 000 kr som medlemsavgift/gåva under aktuellt år.

Antalet premiummedlemsklubbar under 2015 var 94 stycken och under 2016 133 stycken och 2017 var 152 klubbar medlemmar i Payback Sverige!

Klubbnamn i grön färg utgör aktuell veckas inkomna betalningar.

Fyra anledningar till att alla borde vara medlemmar i Payback!

Om Payback-medlemskap för Frontpatch- och anonyma klubbar

MedlemsKlubbar 2018 

Antal medlemsklubbar V47: 12 st + 2 enskilda personer

Barebones MCF  (Oberoende)

Brain Buckets MC  (Frontpatchklubb)

Bröööl MC

Granit MC

Hilibard´s MC

Kvaser MC

Kroka Bikers MC

No Limit MC

Ragnarök MC

Träsket MC

Vildsvin MC

Wheel Legs MC

 

 

Enskilda Personer som inbetalt Premiummedlemskap 2018

Anonym Person

Michael Korn