Om Payback

Payback Sverige

2010-2011

I slutet av 2010 kom Payback till Norge för att efterhand följas av etableringen av Payback i Danmark och Finland. I september 2011 bildades så officiellt även Payback Sverige. Payback Sverige och Payback Norge är officiella riksorganisationer för bikers rättigheter medan Payback Danmark och Payback Finland funnit en mer lösare sammansatt struktur vara det effektivaste medlet att driva Payback för närvarande.

Payback Sverige en officiell riksorganisation för bikers rättigheter!

Payback Sverige ombildades i oktober 2011 till en ideell förening med styrelse, stadgar och organisationsnummer. Payback Sverige är därmed en officiell riksorganisation för bikers rättigheter med ansvaret att bekämpa alla former av negativ särbehandling såsom trakasserier, förföljelser, masskontroller och övergrepp gentemot enskilda bikers eller bikerklubbar.

Payback Sveriges uppgift är att driva övergripande juridiska ärenden vars utgång har betydelse för flertalet inom bikerkulturen och ärenden där ett rättegångsutslag kan komma att skapa ett prejudikat som kan påverka alla klubbar eller klubbmedlemmar. Jag kommer att driva vissa ärenden personligen, vissa i samarbete med Paybacks advokater och jurister samt i ytterligare andra ärenden anlita extern juridisk expertis.

Läs mer OM Paybacks – Upplägg, Metod och Syfte: https://payback.name/om-payback-upplagg-metod-och-syfte/
Kortversion: Paybacks – Upplägg, Metod och Syfte!

Observera att de ärenden som faller under “Övergripande rättsfall” först måste gå igenom: peter@payback.name eller paybackpeter@hushmail.com

OBS!! Payback Sverige förbehåller sig rätten att underlåta att driva speciella fall som Payback bedömer vara av sådan karaktär att de kan vara till skada för antingen Paybacks framtida verksamhet och/eller för bikerkulturen i stort.

OBS! Alla som lever i eller ikring bikerkulturen eller personer som vill stödja Payback Sveriges arbete och verksamhet är hjärtligt välkomna som medlemmar, oavsett ålder eller hojmärke. Det finns många anhöriga, släktingar, med flera personer som genom sitt umgänge med bikers eller bikerklubbar också drabbas av myndigheternas olika former av trakasseringar, förföljelser eller negativa särbehandlingar och ni är alla självklart välkomna att stödja Payback Sveriges arbete och verksamhet.

För utförligare information kring avtalet mellan Payback Sveriges och ABATE Sveriges om skilda verksamhetsområden se: http://www.payback.name/?p=11480

Vilka klubbar företräder Payback juridiskt?

Payback Sverige företräder juridiskt, Sverigemodellens klubbar samt helt oberoende klubbar. Vi företräder även Sverigemodellens Frontpatchklubbar samt helt oberoende klubbar. Klubbar kan även välja att vara medlemmar som ”Anonym klubb”. Läs mer under: http://www.payback.name/?p=17154

Utefter stadgarna kan Payback Sverige idag inte företräda andra klubbar eller nätverk.

Juristhjälp

Payback Sverige har fyra egna advokater och jurister, samt ytterligare två advokater vi samarbetar med, med mångårig erfarenhet av bikerjuridiska ärenden knutna till verksamheten som kommer att driva övergripande rättsfall i Payback Sveriges namn. Paybacks advokater kan även med förtroende anlitas i andra, än övergripande, juridiska ärenden och ger då rabatt gentemot bikerkulturens medlemmar. Observera dock att det i andra fall än de som går igenom Payback, är den sökande själv som står för de nedsatta kostnaderna.

Payback tillhör hela bikerkollektivet

Payback-organisationernas nättidning tillhör hela bikerkollektivet! Det innebär att när ni har något ni snabbt vill ha ut info kring; klubbstatus, när ni vill efterlysa stulna hojar; när ni vill lufta era åsikter om något som handlar om bikerkulturen eller när ni vill göra genmälen, lägga upp presmeddelanden och ge er version av vad som sägs i tidningar och media – så bara knåpa ihop vad ni vill ha publicerat och skicka texten till: peter@payback.name, så publicerar vi! Pressmeddelanden och genmälen från klubbar lägger vi även upp på vår nyhetsplattform på MyNewsdesk där landets samtliga journalister och massmediaföretag är medlemmar.

Själva vitsen med att bikerkulturen har en egen nättidning är ju just att texterna ska vända sig till bikers, media och allmänhet och spegla vår syn på sakernas förhållanden eller olika företeelser. Så kom igen. Utnyttja Payback. Payback tillhör hela bikerkollektivet så hjälp oss göra Payback till bikerkulturens eget forum på nätet!

Allt Payback-material fritt fram att använda för bikerklubbar och bikers på ett villkor!

Allt material som publicerats i Nättidningen Payback eller som förekommer på webbplatsen www.payback.name är copyrightskyddat. Materialet får endast användas efter överenskommelse med utgivaren! Alla överträdelser beivras!

För bikers och bikerklubbar gäller dock inte ovanstående copyrightskydd. Det innebär att allt material som finns på Payback är fritt fram att använda, skriva ut och använda eller lägga ut på klubbens eller enskilda bikers hemsidor eller Facebooksidor på ett villkor:

Ange alltid källan på följande sätt vid publicering på annan plats: Källa: PaybackSverige,  www.payback.name

Varför vill vi källan ska framgå? Nättidningen Payback är en bikerpolitisk och bikerjuridisk plattform som innehåller  väldigt mycket material som ger bikerkulturens egna fakta och syn på saker och företeelser kring bikerkulturen. Det är därför av största vikt att vid varje enskild gång materialet används också referera till källan då det vid intresse från läsaren leder han/henne till Paybacks faktabank. Därvid skapas ett intresse för att ta del av mer ikring bikerkulturen vilket ju är själva avsikten. Att leda varje läsare till korrekt information i bikerämnen!

———————————————————————————————————-

Nättidningen Payback

Begynnelsen

Nättidningen Payback startades upp den 15 Januari 2009. Syftet med Payback var och är att i skriftlig form informera om bikerkulturens olika drivkafter och mekanismer i avsikt att förändra och förbättra villkoren för bikerkulturen. Dock har alltmer av Paybacks arbete fått fokuserats på att istället bemöta olika anklagelser som riktats mot bikerkulturens företrädare och bikerklubbarna.

Verksamhet

Nättidningen Payback är de nordiska Payback-organisationernas officiella organ. En webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name 

Nättidningen Payback har också en mycket välbesökt nyhetsportal på MyNewsdesk.com. Den största nordiska sajten för att lägga upp pressmeddelanden. MyNewsdesk har 5 000 massmedieredaktioner som kunder och 7 000 journalister. Paybacks pressmeddelanden på MyNewsdesk är sökbara via:
http://www.mynewsdesk.com/se/search/pressreleases?query=payback&sites=se

I skrivande stund finns +300 pressmeddelanden i Payback Sveriges namn upplagda samt ett mindre antal dokument m.m

Övergripande artiklar

Payback skriver om övergripande saker. Motartiklar, svar på förtal och informativa artiklar kring och om bikermiljön. Paybacks uppgift är inte att skildra allt som skrivs i vanlig media om kulturen. Paybacks uppgift är att bemöta felaktiga anklagelser, presentera fakta i saken samt att informera om viktiga och övergripande företeelser som berör merparten av bikerkulturen.

Pressmeddelanden och genmälen

Nättidningen Payback, inklusive nyhetsportalen på MyNewsdesk, tillhör hela bikerkulturen! Det är varje anklagad biker eller bikerklubbars självklara rättighet att få sin version presenterad på Nättidningen Payback webbplats och på Paybacks nyhetsportal på MyNewsdesk! Utnyttja rättigheten att få ut er sida av saken presenterad för media och allmänhet!

Endast genom att publicera historierna om ett stort antal rättsövergrepp riktade mot bikerkulturens medlemmar kan vi någonsin hoppas att vända den felaktigt uppbyggda och negativa opinionen kring bikerkulturen. Så, låt oss hjälpas åt med arbetet! Ni skriver och berättar om era upplevelser, eller omkring vad som påstås om er, och vi publicerar det på Paybacks kanaler!

Allt Payback-material fritt fram att använda för bikerklubbar och bikers på ett villkor!

Allt material som publicerats i Nättidningen Payback eller som förekommer på webbplatsen www.payback.name är copyrightskyddat. Materialet får endast användas efter överenskommelse med utgivaren! Alla överträdelser beivras!

För bikers och bikerklubbar gäller dock inte ovanstående copyrightskydd. Det innebär att allt material som finns på Payback är fritt fram att använda, skriva ut och använda eller lägga ut på klubbens eller enskilda bikers hemsidor eller facebooksidor på ett villkor:

Ange alltid källan på följande sätt vid publicering på annan plats: Källa: Payback Sverige, www.payback.name

Varför vill vi källan ska framgå? Nättidningen Payback är en bikerpolitisk och bikerjuridisk plattform som innehåller  väldigt mycket material som ger bikerkulturens egna fakta och syn på saker och företeelser kring bikerkulturen. Det är därför av största vikt att vid varje enskild gång materialet används också referera till källan då det vid intresse från läsaren leder han/henne till Paybacks faktabank. Därvid skapas ett intresse för att ta del av mer ikring bikerkulturen vilket ju är själva avsikten. Att leda varje läsare till korrekt information i bikerämnen!