BikerLagbok

BikerLagboken

Lagboken innehåller 305 sidor, 60 kapitel, innehållsförteckning samt 220 sökord. Boken mäter 11 x 18 cm för att få plats i en västinnerficka eller bakfickan på jeansen så den är lätt att bära med sig och kunna slå i på plats och ställe.

Första upplagan av Bikerklagboken har tryckts i 300 ex. Lagboken kommer att updateras med nya upplagor efterhand som tillräckligt många nyheter och förändringar tillkommit. Se uppdateringar längre ner på sidan.

Medlemsrabatt för de som inbetalat medlemsavgift för 2017

Inbetald medlemsavgift för kalenderåret kvalificerar för att inköpa Bikerlagboken till reducerat medlemspris, 135 kr/ex inklusive frakt och porto. Icke medlemmar betalar 50 kr/st extra för varje exemplar av boken. Se nedanstående tabell för pris inklusive frakt och porto vid olika beställningsvolymer.

Kombinera bokköp och medlemsavgift

Det går utmärkt att kombinera inbetalning av medlemsavgift med att samtidigt betala för det antal Bikerlagböcker ni vill ha. Medlemsavgift för 2017 är 1 000 kr per klubb och 200 kr för enskilda medlemmar. Avgift + bok inbetalas till bankgiro: 803-9851 eller via Swish, nummer: 12 34 68 89 90 Ange namn och adress. Ange även aktuell klubbadress om adressen avviker från adress som anges på svemodsidan.

Antal Böcker Pris/st Frakt Att betala
1 st 100 kr 35 kr 135 kr
2 st 100 kr 45 kr 245 kr
3 st 100 kr 69 kr 369 kr
4 st 100 kr 85 kr 485 kr
5 st 100 kr 99 kr 599 kr
6 st 100 kr 99 kr 699 kr
7 st 100 kr 99 kr 799 kr
8 st 100 kr 167 kr 967 kr
9 st 100 kr 167 kr 1067 kr
10 st 100 kr 167 kr 1167 kr
11 st 100 kr 167 kr 1267 kr
12 st 100 kr 167 kr 1367 kr
13 st 100 kr 167 kr 1467 kr
14 st 100 kr 167 kr 1567 kr
15 st 100 kr 167 kr 1667 kr
16 st 100 kr 167 kr 1767 kr
17 st 100 kr 167 kr 1867 kr
18 st 100 kr 167 kr 1967 kr
19 st 100 kr 198 kr 2098 kr
20 st 100 kr 198 kr 2198 kr

Icke medlemmar betalar 50 kr/extra per bok vid inbetalning!
——————————————————————————————————-

Tillägg till BikerLagboken

Om husrannsakan, sidan 41

Om Kroppsbesiktning / Kroppsvisitation, sidan 81

Brottsmålsärenden med inslag av negativ särbehandling

(Nedanstående kapitel är ej med i lagboken då de utgör brottsmålsärenden med avsnitt av negativ särbehandlingskaraktär)

Terroristbrott, Hemlig rumsavlyssning, Grovt brott samt Försök, Förberedelse, Medverkan och stämpling till allvarliga brott!

Analys över ny lagstiftning: ”Särskilt hänsynslös eller farlig art”

”Anspelning på Våldskapital” exempelvis en mc-väst m.m.

“Ledande person”!

Led i brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt m.m.

Utvidgat förverkande