• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Författaren och filosofie doktor Lars Lagergren om fredlösa men aldrig laglösa outlaws!

Författaren och filosofie doktor Lars Lagergren om fredlösa men aldrig laglösa outlaws!

 

Inledning

Payback har tidigare refererat till forskningsarbeten kring att Outlaws betyder fredlös och aldrig laglös, vilka artiklar länkas till längst ned såsom relaterade artiklar.

Att Outlaws inte innebär laglöshet refereras även till i en forskningsstudie av Petter Ingemansson: 1 % – en analys av hur mc-gängs ”farlighet beskrivs i svensk press under åren 1995 och 2010. 

Ingemansson skriver på sidan 4: En 1 % -symbol används ibland av outlaw-klubbarnas medlemmar för att visa att de är outlaws och delar outlaw-mentaliteten. Märken med symboler sitter ofta på medlemmarnas västar, motorcykeltankar eller som tatueringar (Svedin 1999, s. 9). Att vara en outlaw innebär dock inte att vara kriminell utan att vara fredlös, i likhet med positiva myter om kända fredlösa som Robin Hood och Billy the Kid (Tamony 1970, s. 200 f.; Svedin 1999, s. 8; Rostami 2013, s. 16). Själva outlaw-mentaliteten kan således sägas utgöra dels avvikande åskådning, dels avvikande handlingssätt i förhållande till det övriga samhället. Jag kommer i fortsättningen använda mig av begreppet ”1 % -are”, vilket alltså är synonymt med att vara outlaw. 
Författaren, filosofie doktorn och kultursociologenLars Lagergren i två avsnitt om Outlaws

Artikel och avsnitt 1

Lars Lagergren har i två olika avsnitt i bikerantologin Olja, krom och manlig gemenskap skrivit om Outlawbegreppet. Vi börjar med att titta på artikeln Några nedslag i den svenska motorcykelkulturens utveckling under efterkrigstiden, sidan 23-44.

Sidan 37: Den engelske sociologen, och tillika medlemmen i Hells Angels, Maz Harris (1985) beskriver outlawbikerkulturens tidigare år på följande sätt: Motorcyklisterna gick samman och formade klubbar, hängde på barer, åkte på weekendturer och ställde till ett litet helvete var de än dök upp. Med tiden växte en distinkt bikerstil fram. Åkarna utvecklade ett sätt att klä sig och tala och klubbarna blev mer slutna och avskilde sig alltmer från den ordinäre motorcyklistens värld.

Sid 38: Dessutom var de som Harris påpekar ”highly visible clubs” och deras yttre stil och uppträdande stack i ögonen på omgivningen. Den inre sammanhållningen blev allt tätare allt eftersom det yttre trycket från polis-, rättsväsende och media ökade, För den som ville bli medlem i en klubb innebar det en prövotid och att han genomgick någon form av initieringsrit. Överhuvudtaget växte ett tätt regelverk fram som hårt reglerade medlemmarnas beteende visavi varandra och omvärlden.

Sidan 39: Klubbarna som ingår i outlawbikerkulturen är inte några skenande horder av desperados utan ofta mycket välorganiserade klubbar med strikt hierarkisk struktur... Man är inte längre bara en motorcyklist utan en outlawbiker. Allt man gör präglas av de inofficiella lagar och normer som råder i gruppen. Vill man lämna måste man lämna den helt, för inga mellanting finns.

Sidan 40: Livet som outlawbiker är mer komplicerat. Det är inte längre bara att köra motorcykel och ge sig hän åt upplevelsen som den ger. En ny typ av social farlighet utgör en del av kulturen. Steget har tagits från oansvarighet till ett medvetet avståndstagande från samhället. En följd av detta är, precis som i forna tider, att de som beblandar sig med ”fredlösa” eller outlaws själva bryter emot lagen.

Sidan 41: Steget bort från marginalen innebär en frikoppling från samhällets ramar. Outlawbikerkulturen skapade sin egen stil och sitt eget regelsystem inom ramen för de normer och värderingar som successivt växte fram i den egna kulturen. 

Avsnitt och artikel 2

Vi fortsätter att granska vad Lars Lagergren uttalar i nästa artikel ingående i bikerantologin Olja, krom och manlig gemenskap, artikeln Motorcyklar, manliga ideal och maskulinitetens mytologier, sidan 75-92.

Sidan 85: Outlawn är per definition utanför samhället och ett lagom utanförskap är stärkande för gruppkänslan. Kan utanförskapet kombineras med en orättvis behandling från en förtryckande överhet blir gruppens trotsighet även rättfärdig.

Sidan 88: Som de outlaws de är lever de i stor utsträckning efter sina egna lagar, normer och värderingar.

Sidan 89: Den enskilde medlemmen, som i de utanförståendes ögon är väldigt annorlunda, blir samtidigt till en så utpräglad representant för kulturen att han helt enkelt inte fungerar utanför dess domäner.

Sidan 91: Outlawn kan till skillnad från frifräsaren, inte bara ställa sig vid sidan av samhället, han hamnar på en ofrånkomlig konfrontationskurs med det… Oavsett om de åker motorcykel eller inte kittlar deras livsstil de etablerade medelklassidealen men de kan aldrig utgöra ett hot mot samhällsordningen.

Källor: 

Olja, krom och manlig gemenskap, en antologi om bikerkulturen

“1 %” – en analys av hur mc-gängs “farlighet” beskrivs i svensk press under åren 1995 och 2010, Petter Ingemansson, Kriminologiska Institutionen vid Stockholms Universitet

Relaterade artiklar:

Kriminologen Joi Bai: Beteckningen “kriminell mc-klubb” är en felöversättning av engelska frasen “Outlaw biker gangs”, som betyder fredlös och inte kriminell!

Bikerforskare och Kriminolog: Outlaw betyder fredlös och aldrig laglös!

[the_ad_placement id=”after-content”]

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin