”Den goda Polisen” finns inte här, inte idag, INTE i Sverige!

”Den goda Polisen”

Den goda polisen vet att deras uppgift är att i första hand serva, tjäna och skydda medborgarna! To Serve and Protect!

Den goda polisen följer grundlagen och verkställer inga insatser eller beslutar om några former av tvångsmedel      som inte har ett direkt, uttryckt stöd i lagen. (Regeringsformen 1:1)

Den goda polisen drar omsorg över att följa lagen för de vet att det är enda sättet att vinna tillit och förtroende från medborgarna och framförallt från de som polisen arbetar emot.

Den goda polisen väljer dialog som arbetsmetod för att vinna förtroende och tillit samt för att lära känna de individer och grupper de arbetar emot. De vet att ju bättre de känner varann, ju bättre arbetsklimat och ju smidigare att föra dialog även vid händelser på fältet.

Den goda polisen uppträder vänligt, behärskat, ansvarsfullt, respektfullt och på ett sätt som inger förtroende oavsett vem eller vilka de möter. (Polisförordningen 2014:1104, 10:e paragrafen)

Den goda polisen ljuger inte om olika föreningars verksamhet i media för att vinna stöd för mer resurser i form av pengar eller mer personal.

Den goda polisen målar inte upp falska bilder och ljuger i sina rapporter om förhållanden som de vet inte är sanna kring olika föreningar.

Den goda polisen ljuger inte som vittnen i brottsmål mot olika föreningsmedlemmar eller i yttranden till domstol eller JO och JK.

Den goda polisen tar till sig och arbetar vetenskapligt, utefter fakta- och forskning, och lägger självfallet därför inte energi på grupper såsom mc-klubbar då samlad oberoende fakta och forskning entydigt säger att mc-klubbarna inte är kriminella organisationer: https://usercontent.one/wp/payback.name/wp-content/uploads/faktaforskning2.pdf?media=1684410000

Den goda polisen renodlar sin verksamhet och riktar den enbart mot de individer, oavsett föreningstillhörighet, som begår konkreta brottsliga gärningar.

Den goda polisen gör inga husrannsakningar hos föreningar eller enskilda medlemmar när inte skälig misstanke om konkret brott föreligger.

Den goda polisen arbetar inte utefter den olagliga störa och förstöra-metoden utan bygger hela sin verksamhet på att ta fast och lagföra individer som begår konkreta brott.

Den goda polisen bryter inte mot Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och artikel 6.2, 8, 10, 14 och gång på gång utan respekterar medborgarnas rätt till privatliv, föreningstillhörighet, yttrandefrihet och olikbehandlar och diskriminerar olika misshagliga grupper utan konkret brottsmisstanke som uppgår till skälig misstankenivå.

Den goda polisen stannar inte och begär id eller kroppsvisiterar personer utefter personers föreningstillhörighet och utan brottsmisstankar då alla sådana insatser saknar lagstöd och därför är otillåtna (Regeringsförmen 1:1).

Den goda polisen kontaktar inte hyresvärdar för att för må dessa att vräka enskilda medlemmar eller föreningar då alla sådana insatser saknar lagstöd och därför är otillåtna (Regeringsförmen 1:1).

Den goda polisen kontaktar inte heller arbetsgivare för att förmå dessa att sparka enskilda föreningsmedlemmar då alla sådana insatser saknar lagstöd och därför är otillåtna (Regeringsförmen 1:1).

Den goda polisen kontaktar inga kommuner för att de ska vidta åtgärder mot föreningars klubblokaler eller för att socialtjänsten ska försvåra livet för föreningsmedlemmar och deras barn när inga klagomål föreligger.

Den goda polisen följer självklart JO- och JK-beslut och ändrar rutiner och verksamhet utefter den kritik de erhållit.

Den goda polisen som får fastslagit att en åtgärd bryter mot  Europakonventionen eller mot Svensk lag åtgärdar direkt sådan myndighetsutövning och går ut med meddelanden till alla polisanställda i Sverige som berörs om att sådana åtgärder är olagliga och därför ej längre ska användas.

Den goda polisen ljuger inte och konstruerar historier som helt enkelt inte är sanna i juridiska sammanhang såsom domstol, JO eller JK för att i efterhand vinna lagstöd för åtgärder som ej haft lagstöd.

Den goda polisen finns inte här, inte idag, INTE I SVERIGE!

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin