Bikerpolitik

Bikerpolitiska länkar A-Ö

Här nedan följer länkar till artiklar, webbsajter och originaldokument rörande utredningar, lagar, artiklar, webbsajter med mera att samlas i avsikt att skapa en form av bikerpolitisk uppslagsbok på nätet.

Sidan uppdateras kontinuerligt med nya länkar av bikerpolitiskt värde. Anser ni att det fattas en länk till någonting väsentligt, så bara mejla: peter@payback.name

Sidan kan även fungera som en självhjälpssida för de bikers eller bikerklubbar som är intresserade av att själva bemöta olika anklagelser eller författa olika juridiska skrivelser i form av anmälningar, överklaganden m.m.

A
Anknytning
Anmälningsunderlag – Payback
Avhandling om bikerkulturen

B
Bikerkriminaliteten – statistiska fakta
Bikerlinkz – Sverige
Biker rights links – worldwide
Brottsprovokation
BRÅ: MC-Brott 1999:6
BRÅ: 14 projekt mot organiserad brottslighet
BRÅ:14 projekt mot organiserad brottslighet – Paybacks utvärdering
BRÅ: 43 projekt mot organiserad brottslighet
BRÅ: RAPPORT 2002:7 ”Organiserad brottslighet– lösa maskor eller fasta nätverk”
Brå-rapport 2009:7, om otillåten påverkan
Brå-Lokal organiserad brottslighet- En handbok om motåtgärder
Brå-rapport 2011:20, Bekämpning av organiserad brottslighet – En utvärdering av GOB-satsningen

Buggning, SOU 2009:70
Buggning – Payback om utredningen
Buggning- Payback om betänkandet

C

D

E
Effekter av mc-gäng på brottsfrekvens
Elektronisk kommunikation
Elektronisk kommunikation – Paybacks utvärdering
Enprocentsbegreppet
Europadomstolen – Förfarande
Europakonventionen

F
Fight For Your Right
Förtal – kriminella mc-gäng?
Förundersökningsbegränsning
Förundersökningsbegränsning – Paybacks utvärdering

G
Grundlagsproposition
G W Persson om ”polisens kukförlängare”
G W Persson om ”inkompetent och lat poliskår”
Gängavhopp & Nyrekrytering – Payback om utredningen

H
Hemliga tvångsmedel 2009
Hotbilden mot polisen
Hotbilden mot polisen – Paybacks utvärdering

I
Insyn och Integritet i brottsbekämpningen, SOU 2009:72
Internutredningens årsrapport 2011

Intervju med Sveriges enda ”bikerforskare”

J
Ju2008/499/L5-Advokatsamfundets remissyttrande över rambeslutet mot organiserad brottslighet
Justitiedepartementet
Justitiedepartementets publikationer
Justitiekanslern – skadeståndsregler för frihetsbrövande
JO – allmänt om anmälan
JO – anmälningsblankett
Jäv på grund av negativa mediauttalanden m.m
Jönkes skrifter I
Jönkes skrifter II

K
Kopplingar
Kriminella grupperingar – motverkande och avhopp, SOU 2010:15
”Kriminaliseringsutredningen”Organiserad brottslighet,hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella, m.m. – straffansvarets räckvidd
(SOU 2000:88)  Del 1
Del 2 Del 3

L
Lagboken
Lars Lagergrens forskaressä:Make way for the Biker: Media and Swedish Motorcycle Culture

M
MC-fastigheter, kommunala köp – lagligt?
Mobilisering mot grov organiserad brottslighet
Mobilisering mot grov organiserad brottslighet – Paybacks utvärdering
Myndighetssamverkan – årsredovisning 2011
Myndighetssamverkan – årsredovisning 2010

N
Nationell Hotbild 2009, SÄPO

O
Offentlighet och sekretess hos det allmänna
Organiserad brottslighet, Brå 2002:7

P
Anmälningsunderlag – Payback
Paybacks Nättidning
Paybacks Blogg
Paybacks Sveriges/Norges Newsdeskpressmeddelanden
Paybacks Newsdeskdokument

Paybacks Newsmillsdokument
Penningtvättsutredningen
Personuppgiftslagen
Polisens Patrullhandbok rörande bikerkulturen
Polisens Rapporter
Polisens Pressmeddelanden
Polisens bevakningstaxor
Poliskorruption
Polislagen
Polisens ”kriminella mc-klubbar” – artikel + brev
Polisens kriminella mc-klubbar – bilder + tjänstefelsbevis
Polismetodsutredningen – Del 1
Polismetodsutredningen – Del 2
Polismetodsutredningen – Del 3
Polismetodsutredningen – Payback om utredningen
Polisverksamheten – Styrande lagar, förordningar och principer
Polisverksamheten – Riksdagens och Regeringens styrning av Polisen
Polisväsendet – en utredning av rättsvetenskapspofessorn Dennis Töllborg

Pressetiska regler
Pressens Opinionsnämnd (PO)-allmänt om anmälan
Pressens Opinionsnämnd – anmälningsblankett
Pressens Opinionsnämnd – fullmakt

Q

R
Rambeslut mot organiserad brottslighet – proposition
Rambeslut mot organiserad brottslighet – Paybacks utvärdering
Redovisning av den särskilda satsningen mot grov, organiserad brottslighet 2010
Rättshjälp och taxor

S
Samarbetsavtal – Polis & Kommun
Samverkan polis och kommun
Signalspaning
Statens Offentliga Utredningar (SOU)
Stockholm Gang Intervention and Prevention Project, SGIP
Svensk bikerroman
Svenska Rättsväsendet – En introduktion
Systemhot – en logisk orimlighet

T
Trafiklagringsdirektivet
Trafiklagringsdirektivet – Frågor och Svar
Tryckfrihetsförordningen


U
Utvidgat förverkande – proposition
Utvidgat förverkande – Paybacks utvärdering

V
Västförbudet-Överklagan
Västförbud – Arvikafestivalen
Västförbud på polisorder

X

Y
Yttrandefrihetsgrundlagen

Z

Å
Åklagar jäv

Ä

Ö

kontrolleritbananbrytermotfolkratten

gillan