Regionsombud

  • Region 1: Frozen MC Luleå
  • Region 2: Stormbringer MC, Örnsköldsvik
  • Region 3: Dented Chrome MC Borlänge
  • Region 4: Outbreak MC Arvika
  • Region 5: Warriors MC Westerås
  • Region 6: AKAR MC Hölö
  • Region 7: Overdooze MC Somewhere
  • Region 8: Kroka Bikers MC Falkenberg
  • Region 9: Red Devils MC Eastcoast
  • Region 10: Tragisk MC Kungsbacka
  • Region 11: Sons Of Freedom MC Svalöv
  • Region 12: Ny info kommer

Regionsombudsklubbarna deltar i Payback Sveriges styrelsemöten som styrelseråd och har rösträtt med 1/2 röst per klubb vid varje omröstning. Regionerna får via sin regionsombudsklubb därmed såväl full insyn som medbestämmande i Payback! Information kring regionsombudsklubbarnas uppgifter där de viktigaste är att informera kring Payback på regionsmötena samt verka för att fler klubbar i respektive region går med som medlemmar i Payback.
Se vidare regionsombudsinformation: https://payback.name/wp-content/uploads/regionsombud.pdf