Regionsombud

Region 1: Frozen MC Luleå

Region 2: Stormbringer MC, Örnsköldsvik

Region 3: Dented Chrome MC Borlänge

Region 4: Outbreak MC Arvika

Region 5: Vakant

Region 6: AKAR MC Hölö

Region 7: Vakant

Region 8: Vakant

Region 9: Red Devils MC Eastcoast

Region 10: Granit MC Gothia

Region 11: Phoenix MC Ekeby

Region 12: Hin Håles MC

Regionsombudsklubbarna deltar i Payback Sveriges styrelsemöten som styrelseråd och har rösträtt med 1/2 röst per klubb vid varje omröstning. Regionerna får via sin regionsombudsklubb därmed såväl full insyn som medbestämmande i Payback! Information kring regionsombudsklubbarnas uppgifter där de viktigaste är att informera kring Payback på regionsmötena samt verka för att fler klubbar i respektive region går med som medlemmar i Payback.
Se vidare regionsombudsinformation: https://usercontent.one/wp/payback.name/wp-content/uploads/regionsombud.pdf?media=1684410000