Visste du att? Om bikers kriminalitet

Bakgrund

I tider när polis och media pratar om att mc-klubbar är kriminella organisationer är det av yttersta vikt att plocka fram fakta kring bikers kriminalitet. Källan är den enda statliga utredning som gjorts angående bikers brottslighet nämligen Brottsförebyggande Rådets rapport MC-brott 1999:6 som efter statlig censurering idag bara kan läsas via Payback!

Viktiga fakta om bikers kriminalitet ur rapporten

Visste du att 25 % av bikerklubbsmedlemmarna i de multiinternationella mc-klubbarna Hells Angels MC och Bandidos MC är helt ostraffade?

Visste du att  20% av medlemmarna stått för 75% av de brottsliga gärningarna?

Visste du att 45,2 % av de brottsliga handlingarna utgörs av narkotikabrott för enskilt bruk samt  trafikförseelser?

Visste du att den statistik som polisen hänvisar till avser bikermedlemmarnas hela liv och inte är begränsad till den period de varit klubbmedlemmar?

Visste du att flera brottsliga gärningar som belastar medlemmarna begåtts medan personerna varit minderåriga då de omhändertagits av socialtjänsten och ej blivit föremål för straffrättsliga åtgärder?

Hur många sådana förseelser där personerna varit omyndiga och som belastar bikers kriminalitetsstatistik går dock ej att direkt utläsa ur materialet.

Brå:s kommentar:  Då 68 brottsrubriceringar inneburit att personen ifråga överlämnats i socialtjänstens vård, sista gången så sent som 2004, måste vi utgå ifrån att materialet till stora delar inte är hänförligt till densamma tid som individerna ifråga varit medlemmar i någon mc-klubb. Detta då personerna varit minderåriga vid tiden för brotten och därför saknat alla förutsättningar att kunna vara medlem i en mc-klubb måste vi utgå ifrån att materialet till stora delar inte är hänförligt till densamma tid som individerna ifråga varit medlemmar i någon mc-klubb. Detta då personerna varit minderåriga vid tiden för brotten och därför saknat alla förutsättningar att kunna vara medlem i en mc-klubb.

Paybacks kommentar

Varför skriver vi då om detta? Jo, dels för att ni skall förstå hur och varför statistiken högst medvetet manipulerats, friserats och skräddarsytts, av polismyndigheten innan den lämnades ut, i avsikt att erhålla så hög brottslighet som möjligt ibland dessa individer. Vidare för att påvisa att statistiken är irrelevant och högst avsiktligt missvisande då den omfattar en mängd brott och årtal då individerna antingen var minderåriga eller icke var medlemmar alls i någon mc-klubb, varför också brottsligheten är högst ointressant i sammanhanget!

Vad mer kan sägas om statistiken? Jo, är polisen beredd att bruka dylika smutsiga knep, i enda syfte att förmera och förstora brottsligheten bland bikers, visar detta väl också med all önskvärd tydlighet, både med vilken ärlighet de normalt handskas och förfar med sanningen samt även hur långt de är beredda att gå, vad gäller att vinkla, förvanska och förfalska sanningen. Dels för att rädda hem fler miljarder till sin egen budget och dels för att få bikers att löpa gatlopp i pressen!!

Vi avslutar med att publicera ett mycket adekvat citat som sammanfattar ovannämnda statistik och som visar att statistiken över klubbmedlemmars brottslighet bara bevisar en enda sak nämligen att klubbarna inte är kriminella organisationer: Kriminella Mc-gäng skulle vara en adekvat benämning om det finns sådana som har som huvudsaklig verksamhet att begå brott och att detta omfattar samtliga personer som är medlemmar. Janne Flyghed, Professor i Kriminologi vid Stockholms Universitets Kriminologiska Institution

Se: https://payback.name/kriminella-mc-gang-professor-kriminolog-och-bikerforskare-svarar-payback-om-bikerkriminaliteten-del-24/

Källa: Brottsförebyggande Rådets rapport MC-brott 1999:6

[the_ad_placement id=”after-content”]

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin