• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Professor och Bikerdoktor om Yves Lavigne – journalisten som reste jorden runt på FBI:s uppdrag och smutskastade bikers!

Professor och Bikerdoktor om Yves Lavigne – journalisten som reste jorden runt på FBI:s uppdrag och smutskastade bikers!

 

 

Presentation av professor Ove Sernhede, Bikerdoktorn Stig Grundvall och sensationsjournalisten Yves Lavigne

Ove Sernhede är docent och var tidigare professor på Sociologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet. Numer är han professor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs Universitet.

Stig Grundvall, Filosofie doktor och Lektor vid Institutionen för Socialt Arbete vid Göteborgs Universitet. Den enda person i Sverige som doktorerat med en avhandling om bikers i Sverige: Vagabond MC – Gemenskap, manlighet och marginalitet.

Yves Lavigne. Under 1989 åkte den kanadensiska sensationsjournalisten Yves Lavigne tillsammans med ett antal FBI-medarbetare runt till de olika polismyndigheterna i Sverige på en föreläsningsturné. Lavigne hade gjort till sin personliga mission och karriär att utan några om helst bevis försöka förstöra för mc-klubbar runt om i världen genom att påstå att mc-klubbarna var kriminella organisationer.

Ove Sernhede: Yves Lavigne radar upp påståenden utan att hänvisa till källor!

Ove Sernhede, uttalar i artikeln Kamrater bland motorcyklar, publicerad i Tvärsnitt 4/97, följande angående Yves Lavigne

Sidan 2:  Det är först under 1980-talet, med början i USA och Canada, som bikervärlden i pressen allt mer tonar fram som en del av den internationellt organiserade brottsligheten, som en ny maffialiknande struktur med narkotika, prostitution, slavhandel och död som sina verksamhetsområden.

Den som mer än någon annan bidragit till att ge näring åt denna bild är förmodligen den kanadensiske journalisten Yves Lavigne. Han har publicerat flera böcker i ämnet. I Hells Angels ”Three Can Keep a Secret If Two Are Dead” (1987) har han för avsikt att inte bara visa hur änglarna utvecklats till en kriminell sammanslutning och hur denna är strukturerad. Han går igenom hela ledarskiktet av brottsligt belastade outlawgrupperingar – förutom Hells Angels också Bandidos, Pagans och Outlaws – och diskuterar deras olika kriminella och bestialiska specialiteter.

Hela boken är fylld med snaskiga detaljer och alla de i medierna förekommande föreställningarna om outlawbikern som pervers, blodtörstig och psykopat bekräftas – ”The taste of blood makes killing easy for many Angels”. För varje akademiskt skolad läsare framstår Lavignes bok som tendensiös. Han radar upp påståenden sida upp och sida ner, men man undrar varifrån han hämtar sin information eftersom det i princip saknas källhänvisningar. Hans anspråk är sociologens eller etnologens, hans metod, begreppsvärld och språk är kvällstidnings-journalistikens. Man kan undra vilka kriterier på trovärdighet och vederhäftighet de har som världen runt bjuder in Lavinge som expert på motorcykelkulturen.

Stig Grundvall: Yves Lavigne har en begreppsvärld och en metod som snarare är kvällstidningsjournalistens än vetenskapsmannens!

Stig Grundvall gör en liknande bedömning av Lavignes arbete i doktorsavhandlingen Vagabond MC – gemenskap, manlighet och marginalitet.

På sidan 13 skriver Grundvall följande: Det första perspektivet framträder när man läser dagspressen och lyssnar på polisens uttalanden. Där framhävs att de klubbar som benämns som ”outlaw” är organisationer som använder sina nätverk och interna regelsystem för att bedriva kriminell verksamhet. Förespråkare för detta perspektiv anser att motorcykeln har en sekundär betydelse i jämförelse med i första hand olaglig affärsverksamhet. Den debatt som förs i massmedia kopplar ihop mc-gäng med kampen om kontroll över narkotikamarknader, prostitutionsverksamhet eller andra kriminella aktiviteter.

I huvudsak har man vägletts av uppfattningar som är hämtade från framför allt den nordamerikanska journalistkåren. Den kanadensiske journalisten Yves Lavigne har i egenskap av expert på bikerkulturen rest världen runt och hållit föreläsningar för polisen. Han är en skribent med en begreppsvärld och en metod som snarare är kvällstidningsjournalistens än vetenskapsmannens (Lavigne 1987, 1996).

Källor:

Ove Sernhede: Kamrater bland motorcyklar, Tvärsnitt 4/97

Stig Grundvall, Bikerforskare och doktor, avhandling: Vagabond MC – Gemenskap, manlighet och marginalitet

Relaterad artikel:

Utan att en enda biker dömts för brott pratade polisen om ”kriminella mc-gäng”

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin