• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • För tionde gången fastslår JK att Polisinsats mot klubbansluten biker skett i strid med Europakonventionen artikel 8 om mänskliga rättigheter!

För tionde gången fastslår JK att Polisinsats mot klubbansluten biker skett i strid med Europakonventionen artikel 8 om mänskliga rättigheter!

JK fastslår att Polisen för tionde gången agerat i strid med Europakonventionen i arbetet mot bikers!

I ännu ett Paybackdrivet ärende, dnr:  5717-20-4.3.2, fastslår JK att Polisens registertopsning (DNA-topsning) av klubbansluten biker skett i strid med Europakonventionen, artikel 8 om rätten till privatliv då misstanken avsåg handling som normalt medför bötesstraff.

Även här uppstår det väldigt kuriosa att trots att Polisen medgivit att såväl kroppsvisitation som fordonsgenomsökning under en polisinsats skett i strid med Europakonventionen artikel 8 om rätten till privatliv, dnr: A639.080/2020, så gör JK likväl en motsatt bedömning att vare sig kroppsvisitationen eller fordonsgenomsökningen stått i strid med Europakonventionen?! Inte nog med att vi aldrig hört talas om att JK underkänner ett erkännande från Polisen utan nu har det skett under loppet av ingen tid alls i två olika Paybackdrivna ärenden för bikermedlemmar. Mycket märkligt fenomen!

Polismyndigheten har dock nu i tio olika ärenden fastslagits bryta mot Europakonventionen, artikel 8, om rätten till privatliv. Polisen har således i tio olika fall handlat i strid med de mänskliga rättigheterna såsom de uttrycks i Europakonventionen när det avser arbetet mot bikers och bikerklubbar!

I fyra ärenden  under en vecka har JK fastslagit att polisen agerat i strid med Europakonventionen!

I fyra olika fall under en veckas tid har nu JK i Paybackdrivna ärenden fastslagit att Polisen agerat i strid med de mänskliga rättigheterna mot bikers i form av Europakonventionen artikel 8 vilket torde vara ett rekord i sitt slag!

Paybacks Samlingssida för förövade brott mot Mänskliga Rättigheter avseende bikers

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin