• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Om avtal mellan vanliga medborgare kontra avtal mellan bikers! Ett avtal är ett avtal och en biker håller ord!

Om avtal mellan vanliga medborgare kontra avtal mellan bikers! Ett avtal är ett avtal och en biker håller ord!

En av Paybacks uppgifter är att förklara bikerkulturens drivkrafter och mekanismer vilket vi gör genom att skriva olika inlägg kring företeelser inom bikerkulturen.

Avtal mellan gemene man kräver skriftliga kontrakt!

Avtalsupprättande skiljer sig drastiskt inom och utom bikerkulturen. Mellan gemene man fodrar numera närmast alla överenskommelser formalia, fasta och skrivna kontrakt eller avtal.

Att lita på varandras ord eller bara ta i hand för att bekräfta att ett avtal föreligger låter sig helt enkelt inte göras oavsett vad överenskommelsen avser. Sådan tillit emellan vanliga människor existerar knappast någonstans längre.

Avtal mellan bikers upprättas närmast aldrig skriftligt! 

Bikers litar blint på varandra! Bikers vet genom de olika klubbarnas prövotider att andra bikers prövats och befunnits värdiga att bära en väst varför de också är pålitliga.

Därför upprättas närmast aldrig skriftliga kontrakt emellan bikers om inte samhället så kräver. I de fall bikers köper fordon eller fastighet av en annan biker kräver samhället undertecknat kontrakt respektive ägaröverlåtelse för att egendomen ska kunna skiftas lagligt. Så under sådana omständigheter, när samhället så kräver, använder även bikers sig av skriftliga kontrakt.

Ett löfte/avtal/överenskommelse är heligt för en biker!

Ett löfte/Ett avtal/En överenskommelse/En Bikers ord – är alla heliga och den som bryter mot det tappar i anseende fortare än en sten faller!

Inom bikerkulturen beseglas ett avtal på två informella sätt. Antingen genom ett gammalt, hederlig handslag (alternativt bikerhälsning) eller helt enkelt genom att en part säger: Jag ordnar det eller Jag fixar det. Så har en biker gett sitt ord och ett ord är allt han har.

Håller en biker inte sitt ord tappar han stort i aktning. För ett avtal är heligt och omfattar en bikers själva heder. Man blåser inte en broder och man håller vad man lovat! Det handlar om att till varje pris fixa vad man åtagit sig oavsett omständigheter. I bikerkulturen formuleras det bäst i meningen: Whatever it takes! 

Det är inte svårare än så! Bikerkulturen är en hederskultur och bikerkulturen är inte för alla. Har du ej de rätta värderingarna och ej ens är beredd till att stå vid ditt ord och göra nödvändiga uppoffringar så är du inte heller en biker och hör helt enkelt inte hemma i bikerkulturen.

För bikerregler, oskrivna som skrivna, är där för att följas! Live by it! Ingen har sagt att det ska vara enkelt! Att vara och förbli en biker är något du måste kämpa för och arbetet är aldrig över. Live by the code in a Life by the code!

Pacta Sunt Servanda – Avtal ska hållas!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin