Vi vill vara fria att köra våra hojar utan att bli trakasserade av polisen!

Kontentan av bikers kamp för sina rättigheter och dess ursprung!

Hela kärnan i bikerkulturens kamp för att återställa sina fri- och rättigheter kan sammanfattas i en enkel mening. I denna mening göms också själva ursprunget till kampen för bikers rättigheter.

1966 uttalade skådespelaren och bikern Peter Fonda, via sin rollfigur Heavenly Blues, i filmen De vilda änglarna följande: We wanna be free! We wanna be free to do what we wanna do. We wanna be free to ride. We wanna be free to ride our machines without being hassled by The Man! Lika enkelt som genialt uttryckt!

Bikerkulturen handlar om rätten att köra våra hojar utan att bli trakkade av polisen!

Och, detta är kärnan i allt bikerkulturen egentligen vill med sin kamp för våra fri- och rättigheter. Vi vill vara fria att köra vår hoj utan att bli trakasserade av polisen! För att vara biker innebär per automatik att man älskar att köra hoj och samtidigt hatar att utan anledning bli trakasserad av polisen. Och, detta är också basen och själva grunden i allt vad Payback och alla andra bikerorganisationer slåss för över hela världen – Rätten att köra hoj utan att bli stannad och stoppad utan anledning – med andra ord trakasserad!

Vi är högst medvetna om att det finns en mängd olika och andra avarter av polis- och myndighetsförföljelserna mot bikers såsom försök eller verkställda förbud mot klubbar masskontroller kring bikerfester, polisens utpressning mot krogägare, polispåtryckningar på kommuner, arbetsgivare, hyresvärdar m.m.

Men down to bascis handlar hela bikerkulturen om och är uppbyggd kring att köra hoj! Å kommer vi så långt att vi får vara ifred, leva våra liv, umgås med varandra och köra hoj när vi vill så kommer vi också att under tiden fått bukt med övriga olagliga myndighetsövergrepp.

Så: Vi vill bara vara fria att köra våra hojar utan att bli trakasserade av polisen dög för bikers 1966 och duger lika bra 2018! Meningen säger allt!

Bonusvideo för känslans skull från samma film – De Vilda Änglarna:

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin