Payback och ABATE är bikerorganisationer med helt olika verksamhetsområden!

  

Payback och ABATE är två bikerorganisationer med helt olika verksamhetsområden!

Då vi får många frågor om Paybacks och ABATE:s ansvarsområden är det dags för ett klarläggande!

Payback Sverige och ABATE Sverige är två skilda bikerorganisationer med olika upplägg, olika arbetsmetoder, olika inriktning och framförallt är det två organisationer med helt olika verksamhetsområden vilket många inte verkar känner till. Det är ju dock väldigt viktigt alla vet vilka områden som vilken organisation arbetar med så att också korrekt organisation kontaktas när det eftersöks hjälp eller info i en speciell fråga eller på ett speciellt område.

Detta arbetar Payback med!

Payback arbetar med allt som har med negativ särbehandling på grund av klubbtillhörighet eller bikerkulturstillhörighet. Payback arbetar inte med någonting kring hoj-, försäkrings eller trafiksäkerhet!

Payback har ansvaret att bekämpa alla former av negativ särbehandling såsom trakasserier, förföljelser, masskontroller, olaga husrannsakningar och andra fomer av olaga handlingar eller övergrepp gentemot enskilda bikers eller bikerklubbar.

Payback Sveriges uppgift är vidare att driva övergripande juridiska ärenden kring negativ särbehandling vars utgång har betydelse för flertalet inom bikerkulturen och ärenden där ett rättegångsutslag kan komma att skapa ett prejudikat som kan påverka alla klubbar eller klubbmedlemmar.

Se vidare: http://payback.name/om/

Detta arbetar ABATE med!

ABATE:s arbetsområden är

– Försäkringar
– Registrering av motorcyklar, registreringsskyltar
– Ombyggda eller hemmabyggda motorcyklar
– Säkerhet på våra vägar
– Avgasbestämmelser
– Buller

ABATE arbetar med allt kring trafiksäkerhet, hojfrågor och försäkringsärenden.

Se vidare: http://abate.se/om-oss/abate-sveriges-verksamhet/

Sammanfattning

Så med andra ord: Berör ditt/ert ärende negativ särbehandling kontaktar du Payback så driver vi ärendet och berör ditt/ert ärende istället trafik-, hoj- eller försäkringsfrågor så kontaktar du ABATE så driver de ärendet.

För övrigt vill vi ännu en gång betona att det inte föreligger någon som helst konflikt mellan Payback och ABATE!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin