Professor och Reporter om Outlaws = fredlösa bikers!

Professor Ove Sernhede

Ove Sernhede är docent och var tidigare professor på Sociologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet. Numer är han professor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs Universitet.

Professor Ove Sernhede skriver följande i forskningsarbetet Kamrater bland Motorcyklar, sidan 3: Att vara outlaw innebär ett avståndstagande till samhället man lever utanför lagen, man är fredlös. Men fredlös konnoterar också en utsatthet. Det är också så man upplever sin situation, som utsatt för förföljelse från polis och andra myndigheter.

Sidan 7-8: Frihet och oberoende är centrala värden. Arbete, pengar och kvinnor är nödvändiga ingredienser i livet, men som biker skall man inte vara bunden till något annat än sina bröder i klubben. Denna bindning indikerar naturligtvis ett regressivt drag. Fasthållande vid det redan kända och trygga går igen på olika nivåer i bikerkulturen. Dess normer och värderingar tillhör en tid då rigida principer om ära, mod och fysisk styrka var de mest eftersträvansvärda av manliga egenskaper. Det moderna samhället kräver flexibilitet och anpassning till ständigt föränderliga villkor. Bikern håller fast vid ideal och normer som blivit överkörda av det postindustriella samhället.

Reporter Anette Cedergren

Anette Cedergren har skrivit en än idag uppmärksammad artikel om medias bevakning framför allt av Hells Angels MC och dess medlemmar under mc-fejden under 1990-talet. Annette Cedergren, har varit reporter på bland annat Kvällsposten och vid Sveriges Radio, Artikeln Pressetik och Hells Angels ingår i bikerantologin Olja, krom och manlig gemenskap, sidan 141-182 och ur artikeln hämtar vi följande citat

Sidan 159: Tom Peyton, advokat: Ja, det säger dom ju inte själva att de dom är – laglösa och utanför lagen. Dom säger att dom är outlaws men dom är inte laglösa för den delen. Där finns en nyansskillnad. Jag tror inte tidningarna ser den nyansskillnaden… Man kanske inte respekterar lagarna, men man sätter ju inte sig över lagstiftningen som sådan… Outlaws betyder ju att man står vid sidan av, men det är därmed inte sagt att man sätter sig över lagstiftningen. Man tar sitt straff och finner sig i det, om det nu handlar om något brott.

OBS! Ytterligare två artiklar kring att begreppet Outlaws avser fredlösa och ej laglösa kan läsas nedan under relaterade artiklar.

Källor

Ove Sernhede: Kamrater bland motorcyklar, Tvärsnitt 4/97

Antologin: Olja, Krom och Manlig Gemenskap

Relaterade artiklar

Reporter Annette Cedergren: Medias utpekande av mc-klubbar och dess medlemmar saknar motstycke i svensk presshistoria! 

Kriminologen Joi Bai: Beteckningen “kriminell mc-klubb” är en felöversättning av engelska frasen “Outlaw biker gangs”, som betyder fredlös och inte kriminell!

Bikerforskaren Stig Grundvall och Kriminolog Joi Bay: Outlaw betyder fredlös och aldrig laglös!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin