Medlem

Individuellt medlemsskap

Gå med som medlem i Payback Sverige och stöd organisationens arbete för bikerkulturens fortsatta existens!

Vill du bli medlem i riksorganisationen Payback Sverige betalar du in 200 kr till bankgiro: 803-9851 eller Swish: 12 34 68 89 90

Glöm inte att fylla i namn, adress och mejladress på inbetalningstalongen. (Fyll gärna i eventuell klubb och mobilnummer också men det är självklart frivilliga uppgifter)

Medlemsskap gäller under kalenderåret och det medföljer ett Välkomstbrev med aktuell info kring Paybacks verksamhet samt ett medlemskort att framvisa vid årsmöte samt för att erhålla rabatter från olika företag samt för köp av exempelvis tygmärke eller Bikerlagboken till medlemspris vid Paybacks försäljning av supportartiklar runt landet.

Klubbmedlemsskap

Klubbar som vill gå med som medlemmar erbjuds Premiummedlemsskap för 1 000 kronor per år och klubb. Klubbarna erhåller ett Premium Supporter-intyg i A4-format att sätta i baren samt sitt namn och logga på en speciell Premiumsida på Nättidningen Payback. Se: http://www.payback.name/?page_id=5095

Alla som betalar medlemsavgift kommer att registreras i ett icke offentligt medlemsregister. Medlemskort kommer inte att utdelas då uppvisandet av väst fungerar för att erhålla olika Payback-anknutna rabatter hos företag samt vid inköp av tygmärke samt Bikerlagboken vid försäljning av Paybackartiklar runt om i landet.

Rabatterat klubbmedlemspris för tygmärken

Gratis Tygmärken medföljer inte vid medlemsskap då alltför stor del av medlemsavgiften då skulle bortfalla. Istället erbjuds medlemsklubbar såväl som enskilda medlmmar att  förhandsbetala märken till medlemspriset 25 kr/st inklusive moms och frakt. Ange klubb eller namn, leveransadress och antal på inbetalnings-talongen. Bankgiro: 803-9851 eller Swish: 12 34 68 89 90

Kontouppgifter för betalningar från utlandet:

Kontohavare: Payback Sverige
Kontonummer: 6756 554 596 768
BIC/IBAN:  HANDSESS / SE33 6000 0000 0005 5459 6768   (Swift är: HANDSESS)

Medlemsdokumenten finns nu att hämta via en särskild ruta i högerspalten på varje sida benämnd Paybacks medlemsdokument

Diverse material för fri användning

Klubbskylt – Protected by Payback Norge

Presentation av organisationen Payback Sverige

Polislagens paragrafer angående husrannsakan och visitering

Illegala och legala polisåtgärder vid kontrollsammanhang

Registerkontrollbegäran