• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Bikerklubbar bötar inte folk som lämnar klubben och hittar inte heller på skulder för att kasta ut en broder! Däremot betalar de skulder till klubben samt överenskommen medlemsavgift för ”uppsägningstiden”!

Bikerklubbar bötar inte folk som lämnar klubben och hittar inte heller på skulder för att kasta ut en broder! Däremot betalar de skulder till klubben samt överenskommen medlemsavgift för ”uppsägningstiden”!

Ny Brå-rapport om skjutningar i kriminella miljöer

I en ny Brå-rapport 2019:3: Skjutningar i kriminella miljöer står en del som vi anser behöva bemöta alternativt poängtera. I en artikel i Expressen publicerad i juni 2019 pratas också om att klubbar hittar på klubbrödrars skulder för att finna en anledning att kasta ut medlemmen. Allt omkring ovanstående bemöts här nedan!

Rapporten om skjutningar gäller förortsgäng!

På sidan 21 markerar Brå enligt följande om vilka rapporten avser: Det som framkommer i rapporten gäller troligen inte exempelvis situationen i mc-gäng… Vi har dockfrämst använt oss av beskrivningar från intervjupersoner med
anknytning till förortsområden, eftersom det är denna kriminella miljö vi är särskilt intresserade av.

Ovanstående avgränsning innebär att Brå medger att mc-klubbarna inte är inblandade i skjutningarna runt om  i landet!

Förortsgängen medger att de inte har någon likhet med mc-klubbarna och deras struktur och organisationsgrad!

Sidan 38: Intervjupersonerna är genomgående noga med att markera avstånd till organisationsformer som de inte identifierar sig med. De är inte organiserade, formella nätverk eller gäng, och deras verksamhet liknar inte mc-gängens, deras supportergrupperingars eller andra typer av strukturerade nätverks verksamhet. Sådana
grupperingar ses som något kvalitativt annorlunda än de typer av samarbeten som de flesta av våra intervjupersoner har erfarenhet av, där vänskap och gemensam historia premieras framför gemensamma regler och symboler.

Sidan 39: Det övergripande intrycket är att den kriminella miljö som intervjupersonerna beskriver är mindre organiserad än vad utomstående observatörer kan göra rättvisa. En brottshandling kanske inte är knuten till en gruppering, utan snarare till en enskild person. Därmed kan det vara missvisande att avgränsa relationerna
till särskilda grupperingar.

Förortsgängen gör alltså den skillnad som myndigheterna inte hittills förmått. De medger att mc-klubbar är något helt annat än deras löst sammansatta konstellationer. MC-klubbarna är strukturerade och organiserade vilket inte deras konstellationer är varför de markerar avstånd från mc-klubbarna! Lär av det media och myndigheter och kalla mc-klubbar för klubbar och aldrig mer gäng!½

MC-klubbarna använder inte alls våld på samma sätt på grund av sin tydliga struktur och hierarki som inom konstellationerna!

Sidan 70: Enligt intervjupersonen används alltså inte våld på samma sätt där det finns en tydlig hierarki och struktur, som exempelvis inom mc-gängen.

MC-klubbar bötar inte avhoppande medlemmar! Däremot måste man följa regelverket för utträde!

Sidan 106-107: Intervjupersonen tillhörde en gruppering med anknytning till ett mc-gäng, och han tvingades därför betala avgifter för att få lämna. Senare blev han även utpressad och hotad av andra medlemmar.

Intervjupersonen uppger här att han fått böta för att få lämna klubben och därefter blivit utpressad.

Medlemmar i en mc-klubbar som vill sluta bötas inte. Bikerklubbar hittar inte heller på skulder och lägger på medlemmar för att de ska kunna kastas ut för att de inte kan betala skulder till klubben. Det är ett polispåhitt för att smutskasta och misstänkliggöra bikerklubbar och inget annat. I en klubb är man bröder och självklart hittar därför klubbens medlemmar inte på skulder i avsikt att kasta ut en broder. Det krävs starka och verkliga sakskäl som innebär brott mot klubbens eller bikerklulturens regler för att en broder och en medlem ska kastas ut.

När en person blir medlem sluts han skriftligen eller muntligen ett avtal med klubben om en viss uppsägningstid under en period framåt från det att medlemmen lämnar klubben. När du lämnar betalar du då exempelvis 6 månaders medlemsavgift till klubben. Precis som vid exempelvis uppsägning av en lägenhet när du betalar lägenhetshyran under uppsägningstiden och ingenting konstigt med det.  Likaså ska allt med klubblogga/klubbnamn på lämnas till klubben samt eventuella skulder till klubben lösas. Utträdesregler ingår i klubbarnas regelverk som alla medlemmar har att rätta dig efter vid utträde.

Personen som yttrat ovanstående citat är upprörd över att han tvingas fullgöra det som står i regelverket när han ville lämna och ingenting annat. Det kan självklart kosta en slant enligt ovan att gå ur men det är man fullt medveten om som medlem.

Brå-rapporten

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin