PaybackLänkar

 

Diverse dokument samt länkar till äldre Payback-tidningar

Payback Sveriges informationsmaterial kring bikerkulturen

Informationsmaterial kring Payback Sverige

Köp, hyr, belåna och försäkra fastigheter i enskild persons namn och ej i klubbens

Legala och illegala polisåtgärder vid kontrollsammanhang

RättsPM om polisens möjligheter till ingripande

Polislagens paragrafer

Juridiken kring alkohol/Serveringstillstånd
pdf-version: Juridiken kring alkohol/serveringstillstånd

Hur du skyddar din information
pdf- version:Hur du skyddar din information

Om husrannsakan, privat och offentlig tillställning samt nödvärnsrätten
pdf-version: Husrannsakan, tillställning och nödvärnsrätt

Lagar, förordningar och principer som styr polisverksamheten

Västförbud och Förverkande

FRA-nyckel
pdf-version: Franyckel


Payback som PDF-filer:

Payback5,14 september-30 september

Payback 6/2009, 1 oktober-14 oktober

Payback7/2009, 15 oktober-31 oktober

Payback 8/2009, 1 november – 30 november

Payback 9/2009, 1 december 2009-31 januari 2010

Payback 10/2010, 1 februari – 6 mars

Payback 11/2010, 7 mars 2010-19 juli 2010

Payback 12/2010, 20 juli-14 oktober

Payback 13/2010/11, 1 oktober – 4 januari


Äldre nummer av Payback:

Payback nr 1/2009

Payback nr 2/2009

Payback nr3/2009

Paybackbloggen, 2009-02-08–2009-09-15