• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Sanningen är absolut, odelbar och singular och säger att bikerklubbarna inte är kriminella organisationer!

Sanningen är absolut, odelbar och singular och säger att bikerklubbarna inte är kriminella organisationer!

Sanningen är inte delbar! Sanningen är singular och absolut!

Sanningen är singular, bestämd form. Det innebär att Sanningen inte är delbar. Det innebär att det finns bara en version av Sanningen. Bara en part i ett tvistemål om en sak är sann eller ej kan således ha rätt. Den andra parten har fel. För Sanningen existerar inte i en gråzon där definitionen skiftar med den tolkande. Sanningen är absolut och tvingande och det kan bara finnas en! There Can Be Only One Truth! Allt annat är irrläror.

Vad vill då säga med ovanstående stycke? Jo, polisen har alltid med god hjälp av olika utomstående medarbetare som oseriösa journalister och författare påstått att bikerklubbarna är kriminella organisationer. Dock har de aldrig kunnat framlägga ett enda bevis i sak vilket tydligt framgår ur den redovisning Payback sammanställt över vad polisen kunnat hänvisa till när de ställts mot väggen. Å olika former av språkbruk är inte Sanningen!

Här kan ni läsa om polisens språkbrukskriminalisering i fem akter

Den enda Sanningen! Klubbarna är inte kriminella organisationer!

Vi ska nu jämföra polisens ordlek med vilka parter som direkt fastslagit att Sanningen är att klubbarna inte är kriminella organisationer. 

– Brottsförebyggande Rådet, BRÅ
– Statens Offentliga Utredningar, SOU 2000:88
– Professor och Kriminologen Janne Flyghed
– Professor i Rättssociologi Håkan Hydén
– Professor Ove Sernhede
– Professor Leif G W Persson
– Fil.dr, sociologen och bikerforskaren Stig Grundvall
– Kriminolog Joi Bay
– Kriminolog Robert Andersson
– Kommissarie och Sociologen Amir Rostami
– Dr och Antropolog Carl-Johan Carpentier
– Brå:s nuvarande chef för enheten för Organiserad brottslighet, Daniel Vesterhav
– Brå:s förra Chef för enheten för Organiserad brottslighet, Lars Korsell
– Kriminalunderrrättelsetjänsten (KUT)
– Kriminalunderrättelsetjänstens analytiker Lena Melin
– Forskaren och Författaren Lars Lagergren
– Warwicksociologen Ian Richard Harris
– Dåvarande Forskaren vid Kriminologiska Institutionen i Stockholm, Petter Ingemarsson
– Dåvarande Forskaren vid Kriminologiska Institutionen i Stockholm, Linn Jonsson
– Forskaren Håkan Karlsson vid Högskolan i Halmstad
– Rikskriminalens Lennart Körnsveden
– Reporter Annette Cedergren
– Reporter och författaren Dick Sundevall
– Reporter Ulf kristiansson
– Författaren till boken Norsk Maffia, Ole Martin Kristiansen
– Författaren Stephen Lyng
– Författaren Mitchell L. Bracey, Jr
– Författaren Hunter S. Thompson
– Författaren och dokumentärfilmaren Renzo Aneröd
– Oslo Tingsrätt
– Politidirektoratet (POD)
– Domstolar i Spanien, Holland,Tyskland, Belgien, Canada, Usa och Schweiz
– Tidningarnas Telegrambyrå, TT
– Danska försvarsadvokater
– Statsåklagare Nils Eric Schultz
– Kammaråklagare Tom Svensson
– Advokat Nils Uggla
– Advokat Lars Kruse
– Advokat Tomas Olsson
– Advokat Johan Eriksson
– Advokat Pether Althin
– Advokat Ismo Salmi
– Advokat Anders Lindstrand
– Polischef Nils Dryer
– Dåvarande chefen för Länskriminalen Peter Tjäder
– Bikerpastorn Ulf Mannebäck
– Kriminologiska Institutionen vid Stockholms Universitet

Säger polisen Sanningen och alla andra ljuger eller är det så att Polisen ljuger?

Sanningen är singular i bestämd form. Det kan bara finnas en version av Sanningen! Så vilket är Sanningen?
Är det polisens språkbruk och ordlekar utan källhänvisningar som utgör Sanningen och som då innebär att samtliga ovan listade yrkesverksamma experter ljuger och har fel? För om ni tror att Polisen talar sanning så innebär det samtidigt att ni tror att alla ovanstående experter ljuger!?

Eller är det alla de 47 stycken yrkesverksamma experterna ovan som via källor och hänvisningar kommit fram till den absoluta Sanningen vilket innebär att det är Polisen som ljuger? För Sanningen är absolut, odelbar och singular så bara en kan tala Sanning och den andra parten ljuger!! Experternas uppgifter kan kontrolleras mot Paybacks nedan publicerade Fakta- och Forskningssammanställning så läs och ta till er. Sen är det ni som avgör vem som ljuger och vem som talar sanning. Kom bara ihåg att anitingen ljuger Polisen eller ljuger alla ovanstående experter! För Sanningen är singular, bestämd form! Det kan bara finnas en Sanning!

Källa: Payback Sveriges fakta- och Forskningssammanställning

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin