• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • När strålkastarljuset slocknar vidtar den riktiga rättsprocessen! Och om varför Payback inte fördömer bikers!

När strålkastarljuset slocknar vidtar den riktiga rättsprocessen! Och om varför Payback inte fördömer bikers!

Bakgrund

Payback får ofta frågan varför vi inte fördömer olika mc-klubbar eller enskilda bikers? Frågan ställs av allmänhet, journalister och ibland även av bikers. Vi ska här försöka bringa klarhet i varför vi inte fördömer bikers eller bikerklubbar.

Payback har aldrig och kommer aldrig att fördöma en mc-klubb!

Vi börjar med att bena ut hur Payback definierar en mc-klubb. I en mc-klubb har medlemmarna körkort, äger hoj och kör hoj och klubben har eller söker aktivt klubbhus. Ytterligare förutsättningar för att kallas mc-klubb är att de enskilda medlemmarna går vägen via hangaround och prospect samt att klubben gör Frontpatchtid, alternativt om det handlar om en multiinternationell klubb, istället genomgår sin respektive klubbs mångåriga klubbprövotid intill de blivit fullvärdiga. Med undantag för äldre klubbar inom Sverigemodellen som på sin  tid inte behövde genomgå frontpatchtid men som idag upprätthåller de regler som klubbarna inom modellen har att efterleva samt de helt oberoende klubbar som upprätthåller regler enligt ovan. Dessa utgör också mc-klubbar. Därutöver finns Riding Clubs som inte efterlever bikerreglerna vad gäller klubbhus och prövotider men som uppfyller föreningarnas syfte att finnas till för köra hoj vilket utefter avsikten med föreningen är helt ok!

De klubbar som uppfyller kriterierna ovan vet såväl Payback Sverige som den samlade forskarvärlden att de inte är kriminella organisationer varför Payback självklart aldrig kommer att fördöma eller ta avstånd från dessa klubbar!
Läs fördjupningen i ämnet: https://payback.name/har-de-inga-mc-kort-ager-de-inga-hojar-och-kor-de-inte-hoj-sa-ar-det-helt-enkelt-ingen-mc-klubb/

Enskilda klubbmedlemmar då? Varför fördömer Payback inte dem och begär att de ska kastas ut?

Payback Sverige får likaså ofta frågan varför vi inte fördömer enskilda medlemmars handlingar eller yrkar på att klubbarna ska kasta ut medlemmar som begår brott. Vi ska även här förklara vår ståndpunkt!

Vi vill börja med att övergripande sätta in saken i ett större perspektiv för att försöka förklara bikerkulturen i stort för de som ej äger kunskap om bikerkulturens drivkrafter och mekanismer.

Bikerkulturen är en frihetsrörelse där det mesta är tillåtet!

Bikerkulturen är en frihetsrörelse! Det innebär bland annat att varje enskild medlem har väldigt stor frihet vad gäller hur han lever utanför klubben! Klubb- och bikerlivet är strängt reglerad via klubbens interna regler och bikerkulturens övergripande regler. Bryter du inte mot bikerklulturens regler så är det i stora drag upp till dig själv vad du gör. Begår du ett brott så får du ta straffet men klubben stödjer dig så länge det inte är ett gärning som ej är okay inom biker-kulturen.

Bikers tar inga genvägar för att det är enkelt!

Självklart skulle det vara mycket enklare gentemot politiker, journalister och polisen om varje klubbmedlem som begick brott också åkte direkt ut ur klubben och kulturen men då är vi inte bikers. Det är inte bikers väg! Så gör inte bikers! Vi tror på den personliga friheten!

Media och polis går ofta på i media och basunerar ut hur hemska handlingar bikers kan göra sig skyldiga till och då förväntas Payback stämma in i klagokören men återigen: Nej! så gör inte Payback! Det är inte en bikers väg och det är inte Paybacks väg!

Bikerkulturen förlitar sig helt på klubbarnas interna processer!

En enskild medlem som gör sig skyldig till ett brott får självklart ta sitt straff. Så är det för den vanliga medborgaren och så är det för bikers! Vidare är en medlems brott en medlems brott och inte klubbens varför det är inte Paybacks sak att vare sig fördöma eller ta ställning till. Paybacks bord är negativ särbehandling och inte brottsmål.

BIkers vet också att när strålkastarljuset slocknar så vidtar den verkliga ”rättsprocessen” och då pratar vi om klubbarnas interna ”rättsprocesser”. Media har en förmåga att förvränga, förvanska och förstora alla bikers brottsliga gärningar. En hel del saker har helt enkelt inte alls gått till såsom media och polis påstår. Det ligger en helt annan historia, en helt annan verklighet bakom.

Oavsett, är det klubbens sak att reda ut vad som egentligen hänt. Klubben har ett egenintresse av att ta reda på vad som egentligen hänt och om en medlem gjort sig skyldig till ett brott mot bikerreglerna eller inte. Är det frågan om ett brott som ej bryter mot bikereglerna så är det medlemmens ensak och inget klubben lägger sig i mer än med bistånd och hjälp till medlemmen och dens anhöriga.

Är det ett ”oförlåtligt brott” så är det återigen klubbens sak att fatta beslut kring medlemmens vidare status. Det är klubben som utmäter straffet internt – för det är bara klubben som sitter inne med all information kring vad som hänt!

Därför fördömer heller aldrig Payback enskilda medlemmar! Enskilda medlemmars gärningar är klubbens sak och har en person gått igenom den interna processen och kommit helskinnade ut på andra sidan så vet Payback och så vet bikerkulturen att det är ok! Å kastas medlemmen ut så vet resten av bikerkulturen det och då är det så! Svårare är det inte!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin