Om bikerrunens krav på militär disciplin och avancerad hojkörning!

Bikerklubbarna har en fast struktur och är strängt reglerade 

Bikers har ibland framställts som någon form av ostrukturerade vildar och jämförs i samma andetag med löst strukturerade gatugäng, stadsdelsgäng och andra former av lösa nätverk utanför bikerkulturen.

Inget kunde vara felaktigare och bevis på att så inte alls är fallet utgörs dels av den istället mycket välorganiserade struktur under vilken bikerklubbarna framlever. Bikerklubbarna har stadgar, styrelse, valda funktioner och därutöver olika regelverk såsom Sverigemodellens regler samt de olika moral- och hederskodex som finns, skrivna eller oskrivna, som varje biker och bikerklubb lever efter.

Om olika former av run!

Ett andra bevis kan sägas utgöras av de många run, eller korteger som en del föredrar att kalla dem, som arrangeras av bikerklubbarna. Flertalet är av arten välgörenhetsrun men det förekommer fler varianter såsom Memorial Run för avlidna medlemmar eller supportrun exempelvis.

Militär disciplin och avancerad körteknik

Den som aldrig kört ett bikerrun har heller inte en aning om vilka stora krav som ställs på deltagarna och vilken körskicklighet och uppmärksamhet som krävs av varje enskild deltagare.

Ett run körs med varannan person ytterst och varannan innerst på körbanan. Varje deltagare positionerar sig och sin hoj snett framför eller som varannan snett bakom. Den positionen och det avståndet till framförvarande fordon ska sedan iakttas under hela runet förutom under vissa trängre avsnitt där körningen smidigt flyter över i en enkel rad efter tecken som vidarebefodras ifrån täten med handen.

Deltagarna måste således hela tiden uppmärksamma sin egen hastighet och anpassa den till runets fart så inte positionen förändras. Deltagarna måste också hela tiden iaktta sin position på vägbanan i förhållande till vald inner- eller ytterkant på vägbanan samtidigt som han måste vara varse sin positionering framåt så han inte glider ikapp framförvarande fordon.

Deltagarna måste även samtidigt hålla koll på vägen föröver så inga hinder föreligger eller kan tänkas uppkomma som gör att hela runet förflyttas i sidled på grund av att exempelvis cyklister färdas framöver eller andra fordon behöver köras om av hela fältet. Därtill kommer också många kurvor under vägsträckningen där var och måste hålla sitt spår sviket innebär att han även under kurvtagningen ligger kvar i samma spår samt kommer ut ur kurvan i samma position på körbanan som innan han gick in i kurvan. Allt kräver sin man eller som i detta fallet sin biker!

Ett run ser väldigt enkelt och böljande vackert ut – but there are more to it than meet the eyes. Much more!

Den som aldrig kört ett run förstår inte överhuvudtaget vilken militär disciplin samt körskicklighet och körvana som fodras av varje enskild deltagare. För om en enda person inte håller måttet eller kör i otakt rubbas också hela fältets dynamik och blir inte längre den sammanhängande, böljande länk som ett run ska utgöra.

För bikers sker hela tiden dessa omflyttningar och observationer per automatik men ett run ställer stora krav på bikers. Krav som inte skulle kunna uppfyllas om inte bikers var just väldigt strukturerade och disciplinerade!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin