Gäng eller MC-klubb men aldrig MC-gäng! 5 viktiga skillnader! Del 2/2

Bakgrund

Då det varit helt omöjligt att få såväl journalister som poliser att första skillnaden mellan mc-klubbar och gäng så gör vi i serien om att förklara saker på enkelt sätt ett försök att på lätt svenska förklara skillnaden för de som kanske har lite otur när de tänker.

Skillnaden mellan mc-klubb och gäng

Vi ska här i punktform peka ut vad som skiljer en mc-klubb från ett gäng.

1. MC-klubbar kör hoj och medlemmarna har mc-kort. Inom gäng kör man inte hoj eller har mc-kort! Självklart finns det enstaka individer inom gängen som kan ha mc-kort men de är sällsynta då hojen inte har någon funktion i ett gäng.

2. I en mc-klubb är hojen och hojkörningen de centrala elementen. I gäng är ekonomisk vinning det centrala.
Källa: Korsell & Larsson, 2010, s. 429f samt Linn Jonsson i forskarstudie Det stora nordiska mc-kriget, sidan 12: http://payback.name/wp-content/uploads/2015c_-Jonsson_Linn.pdf

3. MC-klubbar har en fast struktur och är välskötta och välorganiserade föreningar med struktur, stadgar, styrelse och valda befattningar som huvudsakligen finansieras huvudsakligen utav sedvanliga medlemsavgifter. Gäng har en löst sammansatt struktur samt vare sig styrelse, valda befattningar eller stadgar. ”Gängen är i själva verket den mest oorganiserade brottsligheten vi har.”
https://usercontent.one/wp/payback.name/wp-content/uploads/oorganiserade-1.pdf

4. MC-klubbar har i regel långa prövotider innan de ansökande blir medlemmar. Gäng är oftast lösa, flexibla och mer eller mindre tillfälliga sammanslutningar där medlemmar kan skifta och byta konstellation utan prövotider.

5. MC-klubbarna kännetecknas av Synlighet. De bär sina västar med märken samt tatueringar stolta och helt öppet.
Gängen vill istället arbeta anonymt och diskret utan att dra uppmärksamheten till sig. De anser att för mycket uppmärksamhet är dåligt för affärerna, och drar nytta av att samhälles fokus riktas mot broderskapens gäng så att deras verksamhet kan fortgå ostört.
Källa: Korsell & Larsson, 2010, s. 429f samt Linn Jonsson i forskarstudie Det stora nordiska mc-kriget, sidan 12: http://payback.name/wp-content/uploads/2015c_-Jonsson_Linn.pdf

Slutsats och Sammanfattning

Nu har vi förklarat väldigt enkelt i fem steg vad som skiljer en mc-klubb från ett gäng. Då det handlar om två olika världar så kanske ni nu enklare kan första att det finns mc-klubbar och det finns gäng men då de inte överhuvudtaget har någonting gemensamt eller något med varandra att göra så går det heller aldrig att sätta ihop två skilda begrepp och bilda ordet ”mc-gäng! Så sluta använda begreppet och visa att ni nu har förstått skillnaden då vi förklarat begreppen på enklast sätt för er!

Del 1: Individ eller Klubb- Vad är skillnaden? Del 1/2

Läs artikel på svår svenska om skillnaden mellan mc-klubbar och gäng

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin