View Post

Om Payback Nordens protestrun mot bikerförföljelserna och överlämnande av protest- och kravskrivelse till Polismyndigheten!

Om Payback Nordens protestrun mot bikerförföljelserna och överlämnande av protest- och kravskrivelse till Polismyndigheten! Under lördagen den 19 maj gick det samnordiska Payback Nordens protestrun av stapeln med deltagare från tre olika nordiska länder. Ett knappt femtiotal deltagare körde in till Växjö centrum och Vattentorget där ett protesttal avhölls av Payback Sveriges ordförande Bobo Dahlén …

View Post

Samnordisk Namninsamling mot bikertrakasserier i Paybackregi! Skriv under!

Samnordisk Namninsamling mot bikertrakasserier! Nu har de nordiska Paybackorganisationerna publicerat en Namninsamling riktad mot alla trakasserier och olaga åtgärder riktade mot bikerkulturen i Norden. Namninsamlingen har på svenska fått titeln: Vi har fått nog! Vi accepterar inte mer myndighetstrakasserier! Den grundläggande uppropstexten finns publicerad på såväl svenska som norska och danska så att alla kan …

View Post

Unik Nyhet! B.A.D. Danmark patchar över och blir Payback Danmark!

B.A.D. patchar över och blir Payback Danmark! En sensationell och unik nyhet i bikerorganisationsvärlden är nu ett faktum! Bikers Against Dicrimination i Danmark patchar över och blir Payback Danmark från och med den 1 oktober 2017! Unikt i bikerorganisationsvärlden! I klubbvärlden händer det då och då att klubbar patchar över, byter colors och går in …

View Post

“Medan polisen lägger ner sju av åtta stöldanmälningar hänger de med polishelikoptrar för 100 miljoner kronor över mc-klubbar”!

Bakgrund Payback Norge publicerade på sin facebookgrupp en bild av ovanstående mycket intressanta artikel omkring polisens enorma resursslöseri i häxjakten kring bikers. Artikeln är författad av Slöseriombudsmannen i Norge. Bikers var redan 1998 det största samhällshotet? Men var blev de stora problemen av? Motorcykelfolket är ett så stort samhällshot, enligt polisen, att mycket annat nedproriteras. …

View Post

Stort erkännande! Payback studeras, granskas och skildras i “The International Journal of Motorcycle Studies (IJMS)!

  All publicitet är av värde! När det gäller bikerorganisationer är all publicitet av värde, bra som dålig, då vi precis som bikerklubbar oftast förvägras genmäle eller publicering av alla artiklar i media. OM International Journal of Motorcycle Studies! The International Journal of Motorcycle Studies (IJMS) har publicerat en artikel som granskar Paybacks arbete framförallt på …

Initiativ för forskning kring polisens och medias samverkan för att skapa masspsykos kring bikers!

Initiativ som tar upp polisens och medias samverkan för att skapa masspsykos kring bikermiljön! Vi vill göra läsarna uppmärksamma på en norsk sida som heter FANGET UTEN RETTIGHETER. Sidan tar upp många viktiga företeelser såsom medias roll vid demonisering, polisstrategier, övervakning. Det som framförallt för oss bikers dock är intressant är vad som står om forskning kring …

Vittnesmål 67: Skrivelse till Norsk Senter for Menneskerettigheter!

Vi publicerar härmed, med författarens tillstånd, en skrivelse med intresse för alla bikers i Norden. Skrivelsen är ställd till UiO, Norsk Senter for Menneskerettigheter. Läs! Hei. Mitt navn er __________ og henvender meg i forbindelse ved det jeg vil kalle diskriminering av en mindre gruppe og enkeltindivider i det Norske samfunnet. Jeg henvender meg til deg ”Professor hos …

Payback erbjuder juridisk assistans vid utlandsvistelse!

Vart vänder man sig om man får juridiska problem under utlandsvistelse? Vart vänder man sig när man är i främmande land och råkat ut för juridiska problem? Det beror ju självklart på exakt vad det handlar om men är du biker så finns nu råd. Payback-mötet i helgen resulterade som en biprodukt även i ett utväxlande av …

Payback Sverige, Payback Norge och Payback Danmark i historiskt möte!

Paybacks nationella riksorganisationer möttes Paybacks nationella riksorganisationer i Sverige, Norge och Danmark höll sitt första möte under lördagen den 10 januari. Payback Finland kunde inte närvara denna gången. Under mötet avhandlades frågor om aktuell situation för bikers i de respektive länderna och vilka åtgärder och lagar myndigheter använde sig av i länderna. Vidare diskuterades organisatoriska frågor, strategier …

Dela! Mycket viktig dom av betydelse för bikers! Brott begås av enskilda medlemmar och polisen stigmatiserar klubbarna utan belägg!

Viktig dom med klara uttalanden från domstolen! Torsdagen den 24 april avkunnades en mycket viktig dom i Oslo Tingsrätt vilken  vi tacksamt mottagit från Payback Norge! Målet avsåg i första hand ett försök att ta ifrån Hells Angels MC klubblokalen utefter att det för fyra år sedan??! påträffades vapen i lokalerna. Ett försök som misslyckades. …