Mänskliga Rättigheter

Bakgrund

Payback Sverige har efter att ha insett att vi aldrig kommer att kunna återställa bikers fri- och rättigheter via svensk juridik och svenskt domstolsväsende bytt strategi och arbetar nu direkt utefter internationella konventioner och brott mot mänskliga rättigheter. Nedan redogör vi för de rättsliga utslag för brott mot mänskliga rättigheter som vi hittills fått fastställda samt de ärenden kring mänskliga rättigheter som är pågående men ej kommit till beslut.

Alla ärenden som skildras går att begära ut för granskning då de innehåller diarienumret för ärendet.

Fastställda brott mot Europakonvention, Europadomstolsbeslut samt Mänskliga Rättigheter

JK-beslut, diarienummer: 5629-17-4.3
Beslutsdatum: 2018-07-11
Ärendetyp: Husrannsakan hos annan än den misstänkte, i mc-klubbslokal
Beslut: Husrannsakan har skett i strid med Europakonventionen artikel 8.1 om rätten till privatliv samt i strid med Europadomstolens beslut i ärendet: Agrotexim m.fl. mot Grekland, no. 14807/89, dom den 24 oktober 1995, särskilt p. 66

JK-beslut, diarienummer: 5054-17-4.3
Beslutsdatum: 2018-07-10
Ärendetyp: Kroppsvisitation utefter föreningstillhörighet utan konkreta omständigheter
Beslut: Kroppsvisitationen har skett i strid med Europakonventionen, artikel 8, om rätten till privatliv samt i strid med Europadomstolens beslut i Gillan och Quinton mot Storbritannien, ärende no. 4158/05

JK-beslut, diarienummer: 6875-18-4.3
Beslutsdatum: 2019-12-10
Ärendetyp: Kroppsvisitation och husrannsakan i fordon på grund av föreningstillhörighet
Beslut: Kroppsvisitationen såväl som fordonsgenomsökningen har skett i strid med såväl Europakonventionen artikel 8 om rätten till privatliv som med Europadomstolens beslut i Gillan och Quinton mot Storbritannien, ärende no. 4158/05

JK-beslut, diarienummer: 5570-19-4.3.2
Beslutsdatum: 2020-06-29
Ärendetyp: Kroppsvisitation av två personer utefter föreningstillhörighet
Beslut: Kroppsvisitationen av båda personerna har skett i strid med Europakonventionen, artikel 8, om rätten till privatliv samt mot Europadomstolens domslut i målet Gillan och Quinton mot Storbritannien.

JK-beslut, diarienummer: 1617-20-4.3.2
Beslutsdatum: 2020-09-08
Ärendetyp: Kroppsvisitation och Husrannsakan i fordon
Beslut: Kroppsvisitationen såväl som fordonsgenomsökningen har skett i strid med såväl Europakonventionen artikel 8 om rätten till privatliv som med Europadomstolens beslut i Gillan och Quinton mot Storbritannien, ärende no. 4158/05

JK-beslut, diarienummer: 1979-20-4.3.2
Beslutsdatum: 2020-09-08
Ärendetyp: Kroppsvisitation och Husrannsakan i fordon
Beslut: Kroppsvisitationen såväl som fordonsgenomsökningen har skett i strid med såväl Europakonventionen artikel 8 om rätten till privatliv som med Europadomstolens beslut i Gillan och Quinton mot Storbritannien, ärende no. 4158/05

 

Pågående ärenden kring brott mot Europakonvention, Europadomstolsbeslut samt Mänskliga Rättigheter

JK-beslut, diarienummer: 5649-20-4.3.2
Beslutsdatum:
Ärendetyp: Kroppsvisitation av person och sadelväskor på 9 personer utefter föreningstillhörighet, husrannsakan i klubblokal, hos annan än den misstänkte samt LOB av en person som togs ut från privat lokal av polisen
Ärendestatus: Polismyndigheten har i yttrande A646.814/2020 medgivit att husrannsakan hos annan än den misstänkte samt kroppsvisitation av personer och sadelväskor skett i strid med Europakonventionen artikel 8. JK:s beslut har ännu inte fattats.

JK-beslut, diarienummer: 5717-20-4.3.2
Beslutsdatum:
Ärendetyp: Västbärande klubbperson utsätts under kortare tidsrymd för fem olika polisinsatser. 3 fordonsgenom-sökningar, 3 st kroppsvisitationer, 1 fall av dna-topsning samt kroppsbesiktning och ett stopp för att polis vill visa kollega hur personen ser ut inför framtiden!??
Ärendestatus: Polisen har i ett fall medgivit kroppsvisitation och fordonsgenomsökning i strid med Europakonventionen artikel 8 om rätten till privatliv. JK:s beslut har ännu inte fattats.

JK-beslut, diarienummer: 5724-20-4.3.2
Beslutsdatum:
Ärendetyp: Efterföljande med stopp och efter överlämnande av Paybacks Protokollbegäran också genomsökning av motorcykelns packning utefter föreningstillhörighet
Ärendestatus: Polisen har i yttrande till JK medgivit att genomsökning skett i strid med Europakonventionen, artikel 8. JK:s beslut har ännu inte fattats.

JK-beslut, diarienummer: 5725-20-4.3.2
Beslutsdatum:
Ärendetyp: Efterföljande med stopp och kroppsvisitation samt genomsökning av fordon utefter föreningstillhörighet. Efter filmning också medtag till station för urinprov.
Ärendestatus: Polisen har i ärendet inte medgivit felaktighet i tjänsteutövandet. JK:s beslut har ännu inte fattats.

JK-beslut, diarienummer: 5133-20-4.3.2
Beslutsdatum:
Ärendetyp: Polisen kroppsvisiterar två personer utefter en av personernas supporttröja. Fordonsgenomsökning genomförs varvid person beordras sitta på bänk medan annan polis vaktar honom samt obstruerar filmning av fordonsgenomsökningen. Polis säger också på film att person med tröja får räcka med att bli stoppad så länge han bär sådan klädsel.
Ärendestatus: Polisen har inte medgivit felaktig myndighetsutövning. JK:s beslut har ännu inte fattats.

JK-beslut, diarienummer: 3091-20-4.3.2
Beslutsdatum:
Ärendetyp: Person i klubbväst omhändertas utanför klubbhus i samband med polisbevakning av lokalen för provtagning för misstänkt narkotikabrott. Kroppsbesiktning och Kroppsvisitation.
Ärendestatus: Polisen har i yttrande ej medgivit felaktig myndighetsutövning. JK:S beslut har ännu ej fattats.

JK-beslut, diarienummer: 5305-20-4.3.2
Beslutsdatum:
Ärendetyp: 2 klubbmedlemmar stoppas två dagar i rad utefter föreningstillhörighet för id-kontroll, genomsökning av sadelväskor samt kroppsvisitation. Vid det senare tillfället fick en av personerna sin motorcykels sadelväskor genomsökt varefter överlämnades Paybacks rättslägesinfo varefter Poliserna på plats går till patrullbil för att konferera med befäl varefter insatsen avblåses och personerna får köra iväg.
Ärendestatus: Polisen har i yttrande medgivit att såväl kroppsvisitationerna som genomsökningarna av sadelväskor skett i strid med Europakonventionen artikel 8.

JK-beslut, diarienummer: 6573-20-4.3.2
Beslutsdatum:
Ärendetyp: Civilpoliser inväntar klubbmedlem vid gym och för honom till station för kroppsvisitering och kroppsbesiktning i form av urinprovtagning. Polisen genomför också husrannsakan hos flickvän, det vill säga hos annan än den misstänkte.
Ärendestatus: Polisen har ej medgivit felaktig myndighetsutövning. JK:s beslut har ännu inte fattats.

JK-beslut, diarienummer:
Beslutsdatum:
Ärendetyp: 3 personer: Kroppsvisitation, person och i sadelväskor utefter föreningstillhörighet
Ärendestatus: Materialinsamling

JK-beslut, diarienummer: 2320-21-4.3.2
Beslutsdatum:
Ärendetyp: 5 personer från klubb stoppade för Kroppsvisitation, id-kontroller, olaga frihetsberövande, LOB, misshandel, kroppsbesiktning utefter föreningstillhörighet
Ärendestatus: Ärendet inlämnat till JK

Skadeståndsyrkande mot Svenska Staten och Polismyndigheten för Systematisk och Strukturell Diskriminering och Trakasseri utefter Internationella Konventioner om Mänskliga rättigheter

JK-beslut, diarienummer: 3948-20-4.3.2 (Inlämnad 2020-06-19)
Beslutsdatum:
Ärendetyp: Systematisk och Strukturell diskriminering och trakasseri utefter Europakonventionen, artikel 8 samt artikel 14 ensam och tillsammans med artikel 11 och 8 – Polismyndigheten
Ärendestatus: Inlämnad men inga yttrande inkommit

JK-beslut, diarienummer: 3948-20-4.3.2  (Inlämnad 2020-08-10)
Beslutsdatum:
Ärendetyp: Systematisk och Strukturell diskriminering och trakasseri utefter Europakonventionen, artikel 8 samt artikel 14 ensam och tillsammans med artikel 11 och 8 – Svenska Staten
Ärendestatus: Inlämnad men inga yttrande inkommit

JK-beslut, diarienummer: 3948-20-4.3.2 (Inlämnad 2020-10-05)
Beslutsdatum:
Ärendetyp: Systematisk och Strukturell diskriminering utefter FN:s Internationella konvention om medborgerliga och Politiska Rättigheter, artikel 7 och artikel 26 – Svenska Staten
Ärendestatus: Inlämnad men inga yttrande inkommit

Internationella Konventioner och dokument kring Mänskliga Rättigheter

Europakonventionen

Europadomstolens dom i fallet Gillan och Quinton mot Storbritannien, ärende no. 4158/05

Europeiska Unionens Stadga om de grundläggande rättigheterna

FN:s konvention om Mänskliga Rättigheter inklusive FN:s Internationella Konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

En handbok i Europeisk Diskrimineringsrätt

Länkar

Internationella juristkommissionen (ICJ) för att främja mänskliga rättigheter och rättstatsprinciper i Sverige och Internationellt

Payback har skräddarsytt samlingssida för brott mot mänskliga rättigheter förövade mot bikers!