• Hemsida
 • >
 • Payback Sverige
 • >
 • Att kunna vara medlem i en klubb trots brottsregister är en del i bikerkulturens frihetsideal! Del 2/2

Att kunna vara medlem i en klubb trots brottsregister är en del i bikerkulturens frihetsideal! Del 2/2

 • av Peter Schjerva
 • 6 Månader sedan
 • 1887 Views
 • Kommentarer avstängda

Bakgrund

I del 1 kring artikeln, som länkas nedan, anför artikelförfattaren att klubbarna bör kasta ut brottsdömda medlemmar för att förbättra ryktet för klubbarna. Det är detta påstående som Payback nedan bemöter.

Bikers har samma rättigheter som Politiker, Poliser och Journalister!

Klubbarna har självklart en suverän rätt att själva bestämma vilka medlemmar som gör skyldiga till brottsliga gärningar som ska kastas ute eller inte, beroende på hur brottet gått till och vad det avsett. Vissa gärningar är allmänt tabu inom bikerkulturen och brukar rendera utkastning. Andra gärningar har överhuvudtaget skildrats felaktigt i media hur de gått till och andra brott som ej drabbat klubben bedöms vara medlemmens egen sak och faller under kriteriet att bikerkulturen är en frihetskultur och att klubben inte ska lägga sig i medlemmarnas privatliv om de inte slår tillbaka på klubben eller om medlemmen felaktigt använt klubbens namn, märken eller rykte.

Bikersklubbarna behandlas på ett sätt som saknar motstycke i världen. Medlemmarnas brott blir per automatik också klubbens i media samt i polisrapporter. Politiska partier har en mängd förtroendevalda från lägsta till högsta nivå på riskplanet som är dömda för brott. Men ingen kräver att partierna ska kasta ut alla personer som dömts för brott! Likaså har Polisen en mängd brottsdömda anställda som tillåts jobba kvar. Och, vår tredje motopponent media och journalister är inte annorlunda. Läs artikeln om hur Brottsförebyggande rådet fastslagit att just detta fenomen är fakta!

En del i bikerkulturens arbete för upprättelse är just detta! Att även uppnå jämlikhet för hur medlemmarna betraktas! En enskild medlem som begår ett brott är en enskild medlems brott och inte sammanslutningens han lever inom. Detta gäller oavsett om personen är biker, polis, politiker eller journalist; bikern har exakt samma rätt att betraktas dels som en individ och dels som en person som faktiskt avtjänat sitt straff, betalat sin skuld till samhället och vars brott i fortsättningen icke ska ligga honom till last!

Att klubbarna på grundval av att putsa upp sitt rykte, skulle på grund av andras tyckande, slänga ut medlemmar på grund av deras enskilda, privata gärningar efter deras många års prövotid kan självklart inte låta sig göras! Det är att handla emot allt vad hela bikerkulturen står för, nämligen medlemmarnas frihet inom ramarna för biker-kulturens regelverk. Å då har vi inte vunnit vårt krig för upprättelse för då har vi sålt ut vad vi tror på och står för. Nämligen vår rätt att bedömas jämlikt och på exakt samma villkor som landets övriga medborgare och samtidigt gett upp kulturens frihetsmotto!

För självklart har bikers samma rättigheter som politiker och poliser som begår brott och kommer vi någonsin till att få hela samhället att inse att bikerklubbarna inte är kriminella organisationer så kommer per automatik inte heller enskildas brottsliga gärningar att längre belasta klubbarna på samma vis som politikers, journalisters och polisers enskilda brottslighet inte belastar partierna, medierna eller polisen som myndighet! Det är dit vi måste komma och inte börja slänga ut real deal bikers som genomgått mångårig prövotid på grund av vad utomstående tyckare anser.

Översatt artikel

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin