Individ eller Klubb- Vad är skillnaden? Del 1/2

Förklaring på enkel svenska vad som är skillnaden mellan om en enskild medlem  begår brott och om en klubb begår en brottslig gärning!

Bakgrund

Nu ska vi här försöka förklara skillnaden mellan en klubb och en enskild medlem. Då det tydligen är en skillnad som inte gått att förklara för media och polis under många år och  i flertalet genmälen så ska vi även sänka nivån så det blir lite enklare. Ungefär som att förklara för en retarded lillasyster. Så enkelt så att hon hade förstått det – för att även media och polis ska ha en chans att förstå.

Lätt illustration över skillnaden

Enskild= substantiv singularis, en enkelt individ, ej grupp eller organisation. Grupp/förening = plural, flera, den grupp som består av enskilda. När en enskild person slår i en spik så gör inte gruppen detta utan bara den enskilda. Det är då hans arbetsinsats och ej föreningens då han själv utfört samt även själv beslutat att slå i spiken. Klubben har vare sig visst om spikningen, fattat beslut om utförandet eller varit med om planeringen av utförandet.

Nu tar vi ett annat exempel. När frågan kommer om att asfaltera uppfarten till klubblokalen tar mc-klubben upp ärendet på möte och beslutar att genomföra asfalteringen. Planer görs upp kring anskaffande av material och maskiner, vem som ska göra vad under arbetet samt kring kostnad och tidpunkt för arbetets verkställande. Asfalteringen är således ett klubbeslut som beslutats, planerats, verkställts och finansierats ur klubbkassan. Asfalteringen är således helt och hållet ett föreningsarbete och ej ett enskilt ärende.

På exakt samma sätt ligger det till med enskilda medlemmars brottslighet och en klubbs brottslighet. Den enskilda medlemmen begår ett brott som han själv beslutat, planerat och utfört och tillgodogör sig vinsten av brottsligheten. Det är då en enskild medlems brottslighet som inte har någonting med klubben att göra!

Om klubben däremot istället planerar, beslutar, verkställer och tillgodogör sig brottsutbytet av en brottslig gärning så är det också klubbens brottslighet. Men då ska också samtliga ovan understrukna kriterier vara uppfyllda och bevisade för annars är det helt enkelt inte en brottslighet som ska belastas klubben.

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin