• Hån mot demokratin! Karlstad och Eskilstuna nominerade som årets demokrati- och kvalitetskommun!

  Hån mot demokratin att nominera Karlstads och Eskilstuna kommun! Två kommuner har utmärkt sig speciellt ( finns fler såsom Luleå och Göteborg ex.vis) när det avser demokratifientliga och demokratiupphävande åtgärder riktade mot bikers och bikerklubbar. Vi avser då Karlstads Kommun och Eskilstuna kommun. Karlstads Kommun och Eskilstuna kommun har nu nominerats till utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun […]
 • Alla var där! Justitieministern i konferens med rikskrim, kommunföreträdare, SKL, Brå och Polissamordningen om hur man sätter grundlagen ur spel mot mc-klubbar!

    Rundabordskonferens om att inskränka och begränsa grundlagen! På initiativ av Justitieminstern Beatrice Ask har ministern träffat kommunrepresentanter under fredagen för att diskutera olika former av nya inskänkningar och begränsningar av mc-klubbars lagstadgade fri- och rättigheter. Kommunrepresentanter från bland annat Karlstad, Örebro, Eskilstuna, Norrköping och Nacka, Huddinge, Höör och Luleå medverkade vid mini-konferensen.
 • Eskilstuna kommun förfelar sig ej! Bryter mot lagen med en olaglig skylt!

    Nu är de på gång igen – Eskilstunas ”Stadshusgäng”! Eskilstuna Kommun förfelar sig aldrig. Den är pålitlig som en gammal ardennerhäst i ett avseende – Att den med jämna och korta intervaller bryter mot lagen! I tidigare fall vi skrivit om har lagbrotten bestått i att de brutit mot yttrandefrihetsgrundlagen i det stt de […]
 • Med stöd av svenskt rättsväsende har nu Hells Angels MC återuppsatt fönstertavlan!

    Om Skattebetalarnas mardröm – Fönstertavelärendet i Eskilstuna! Det urbota fåniga och för skattebetalarna mycket kostsamma spektaklet kring Hells Angels MC:s fönstertavla går nu in i ett nytt skede. Klubben har nu återigen, helt lagligen och med Länsstyrelsens beslut bakom sig, satt upp sin tavla i fönstret.
 • Eskilstunas ”Stadshusgäng” planerar nya brott!

    Vi rapporterade tidigare under veckan om tavelärendet i Eskilstuna. Lokaltidningen Eskilstuna-Kuriren har nu också täckt upp ärendet. Artikeln är som följer: Länsstyrelsen ger Hells Angels rätt i kontroversiell skyltfråga. Kommunens hantering av frågan underkänns. I flera år har Eskilstuna kommun och mc-klubben stridit om föreningens rätt att sätta upp en skylt på klubbhuset. I […]
 • Eskilstuna Kommun tävlar framgångsrikt med Karlstad om priset som 2013 års dumstrut!

  Karlstad och Eskilstuna Kommun tävar i kategorin ”Årets Dumstrutskommun” Karlstads Kommun har under 2013 satsat åtskilliga miljoner, och fler blir det, i ett fåfängt försök att mota bort en mc-klubb från deras förhyrda lokaler, på inrådan från Polisen. Ett tilltag som kommer att rendera juridiska förluster framöver och fortsätta kosta kommunens skattebetalare stora summor som bättre kunde […]
 • Tavelärendet i Eskilstuna avgjort! Tavla i fönster kräver inget bygglov!

  Tavla i fönster kräver inget bygglov! Det mycket segdragna ärendet, som drivits av Payback Sverige, kring legaliteten i en emblemförsedd tavla i ett fönster har nu nått vägs ände. Eskilstuna kommun har inte överklagat varför Länsstyrelsens beslut att en sådan tavla inte kräver bygglov därigenom vunnit laga kraft.
 • Payback-Eskilstuna Kommun 5-0! Länsstyrelsen upphäver kommunens fönstertavelförbud!

  Bakgrund Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna förbjöd under vite DMC Ek. förening att ha en tavla stående på insidan av ett fönster på en ställning. Föreningen överklagade via Payback Sverige beslutet till kommunen att pröva om överklagandet inkommit i rätt tid för att därefter med omedelbar verkan översända överklagan till Länsstyrelsen för prövning. Men när det gäller mc-relaterade […]
 • SEGER! JO utdelar allvarlig kritik mot kommun i tavelärendet!

  Bakgrund För bikerkulturen är ärenden rörande klubbfastigheter, västar och klubbhusskyltar och tavlor av särskilt stort symbolvärde. Det är därför av största vikt att försvara dessa lagstadgade rättigheter när myndigheter eller kommuner försöker tumma på lagen. I Eskilstuna har kommunen tidigare drivit frågan om införandet av ett kommunalt västförbud. Förbudet överklagades av enskild person i Paybacks regi […]
 • Det Paybackdrivna tavelärendet i Eskilstuna nu föremål för JO-utredning!

    Det är av yttersta vikt att varje försök att inskränka och/eller begränsa bikerkulturen rättigheter att använda kulturens symboler bemöts direkt och tas strid för. Vi har lagstadgad rätt att använda våra olika symboler precis på samma sätt som en golfklubb eller en rotartyförening. Lagen gör ingen som helst skillnad på loggornas utseende! I nämnda ärende är […]
 • Krogägare JO-anmäler Eskisltuna Kommun + Payback Sveriges konsekvensanalys!

  Eskilstuna Kommun och Jimmy Jansson har ännu en gång överträtt lag och befogenhet. Eskilstuna Kommun har redan tidigare framstått som en närmast laglös kommun där ärenden kring västförbud, skyltförbud, tavelförbud, handlingsplaner mot så kallad organiserad brottslighet med juridiskt alltför långtgående förslag varit återkommande element. Denna gången har kommunalrådet Jimmy Jansson offentligt uppmanat kommuninvånarna att bojkotta […]
 • Om polisens olaga hot och otillåtna påverkan av media! Del 6/6

  I förra veckan publicerade vi en artikelserie i tre delar om Bandidos MC:s JO-anmälan. Denna veckan publicerar vi istället en längre artikel om medias stigmatisering av Hells Angels via anonyma källor, fiktiva anklagelser m.m. Om Eskilstuna-Kurirens egenmotiv till artikelserien Det är sommar i Sverige och ingen köper precis tidningar för att roa sig. Vad gör […]
 • Payback Sverige JO-anmäler Eskilstuna Kommuns Stadsbyggnadsnämnd för lagbrott!

  Payback Sverige har idag som juridiskt ombud JO-anmält Eskilstuna Kommuns Stadsbyggnadsnämnd för att i strid med Förvaltningslagen underlåtit att vidarebefordra överklagat ärende till Länsstyrelsen för legalitesprövning av Stadsbyggnadsnämndens beslut i sak.
 • Payback Sverige försvarar rätten till valfria fönsterprydnader i klubbhus!!??

  Eskilstuna kommun försöker förbjuda fönsterprydnader i klubbhus! I Eskilstuna kommun har länge förts en infekterad kamp rörande två olika former av ärenden gentemot en specifik mc-klubb. Först försökte kommunen förbjuda mc-västar i krogmiljön. Ett ärende som överklagades av en enskild kommunmedborgare såsom lagen kräver men som drevs och skrevs av Payback Sverige. Ärendet fördes ända […]
 • Om Jimmy Jansson, västförbud, skyltförbud och kommunalt nätverk mot organiserad brottslighet!

  Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, har utvecklat samma sjukdom som landets polismyndigheter. Han lider av en svår åkomma som förenklat kan karakteriseras såsom en oförmåga att respektera landets domstolsväsendes domslut samt de lagar vi alla lever under.
 • Uppdaterad! Payback försvarar västarna i Svenska Dagbladet och fyra ledare tar avstånd från västförbud!

  Payback får mediautrymme i Svenska Dagbladet idag för att försvara bikerkulturens rätt att bära väst. Rekordstort läsande av Paybacks pressmeddelande sedan västförbudsförslaget! Payback har skrivit en hel  del inlägg sedan Morgan Johansson lade fram förslaget om att förbjuda mc-västar i offentliga lokaler, märk väl att förbudet avser alla offentliga lokaler och inte bara krogmiljön. Artiklarna […]
 • Payback bär ensam ansvaret för de kommunala västfallen!!

  Artikeln och avslöjandet utgör Del 2 i serien om Payback Norden inbjuder nordisk media till presskonferens! Vad som tidigare varit känt bara inom en mycket begränsad krets av bikerkulturen avslöjas nu. Payback, eller rättare sagt jag personligen, bär helt och hållet ansvaret (eller skulden beroende på vad man har för utgångspunkt) för den framgångsrika utgången […]
 • Öppet brev från Payback Sverige till Justitieminister Beatrice Ask!

  Payback Sverige har mejlat nedanstående brev och frågeställningar till Justitieminister Beatrice Ask Bakgrund Tre olika kommuner – Göteborg, Luleå och Eskilstuna – har under de senaste åren försökt att förbjuda mc-västar utefter olika utformning. I samtliga fall har Sveriges domstolsväsende avslutat prövningen av fallen och förklarat att ett väst- eller klädförbud oavsett inriktning och utformning […]
 • Även Luleå kommuns västförbud olagligförklarades i Högsta Förvaltningsdomstolen!

    Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare regeringsrätten) har för andra gången på kort tid fattat beslut om att ett västförbud strider mot yttrandefriheten och grundlagen. Då Högsta Förvaltningsdomstolen är Sveriges högsta rättsinstans i ärendet är domen också prejudicerande och har full rättsverkan över hela Sverige avseende kommunala kläd- och/eller västförbud. I Mars 2011 beslöt Högsta Förvaltningsrätten att ett kläd- och […]
 • Payback publicerade genmäle i Eskilstuna-Kuriren!

  Payback har publicerat ett genmäle, i papperstidningen såväl som i nätupplagan, av Eskilstunakuriren. Ämne: Västförbud. Ett ämne som finns all anledning att återkomma till under veckan. Håll er uppdaterade på Nättidningen Payback. Paybacks inlägg: http://ekuriren.se/ledareasikter/insandare/1.1081397-vastforbud-olagligt-och-avskaffat Insändaren som Payback gav genmäle på: http://ekuriren.se/ledareasikter/insandare/1.1078296-dags-for-kuriren-att-vara-med-i-grannfejden
 • Vem verkar innanför och vem utanför lagen?

  En del svenska bikerklubbar har under lång tid anklagats för att ställa sig utanför samhället och över lagen. Men frågan är vem som egentligen ställer sig utanför samhället och över lagen?
 • Öppet brev till Justitieutskottets Johan Pehrson (Fp)

  Payback har skickat ett brev via mejl till Johan Pehrson, ledamot av justitieutskottet och allmänt betraktad som Alliansens nästa justitieminister. Johan Pehrson är också det tyngsta namnet och den mest kända politikern bland justitieutskottets ledamöter. Brevet innehåller frågor om västförbud, skyltförbud och dialog mellan olika parter.
 • Polisen försöker ljuga sig fria från ansvaret för västförbuden!

      Kungsbacka I en artikel rörande Kungsbacka kommuns västförbud ljuger närpolischef Christer Bartholdsson i ett medvetet försök att rädda ansiktet på polismyndigheten efter de sex olika förnedrande nederlagen vad gäller försöken att införa så kallade västförbud inom landets krognäring samt inom kommunala lokaler.
 • Information om Högsta Förvaltningsdomstolens dom i Västförbudsmålet!

  Ytterligare info om Högsta Förvaltningsdomstolens dom i Västförbudsärendet I Högsta Förvaltningsdomstolen beslut står följande att läsa: Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast. Högsta Förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd. I nedanstående pdf-fil kan hela beslutet läsas. Högsta Förvaltningsdomstolens dom
 • Högsta Förvaltningsdomstolen prövade inte västförbudet!

  Jag har varit på Copenhagen Ink Festival i Köpenhamn och därmed varit borta från arbetet i två dygn, bilder och intryck från festivalen kommer vid senare tillfälle. För ”straffet” kommer fort ibland för att man tar ledigt. Massor med mejl, ett nytt, helt horriblet bikerrättsfall trillade in och en artikel skall skrivas efter ett önskemål från […]
 • Luleå kommun fick bakläxa för västförbudet i Kammarrätten!

  Kammarrrätten i Sundsvall fattade idag beslut om att ett  förbud mot så kallade mc-västar i kommunala lokaler strider mot yttrandefriheten. Kammarrätten skriver i sin dom: ”Kammarrätten finner i likhet med förvaltningsrätten att den grundlagsfästa yttrandefriheten omfattar rätten att ge till känna sin åsikt genom att bära klädsel som visar gäng- eller grupptillhörighet”. Kammarrätten motiver sitt […]
 • Bikervästarnas emblem är skyddade enligt yttrandefrihetsgrundlagen!

  Bakgrund Ibland träffar man på kommentarer som trots att artikeln ifråga inte är av något intresse, i sig får en att reagera. Det var exempelvis fallet med en artikel som publicerades under torsdagen. Kommentaren i artikeln var följande: Inget fysiskt våld utövades ändå anser åklagaren att ett åtal för övergrepp i rättssak och utpressning håller. […]
 • Låt oss söka efter intelligent liv i Eskilstuna!!

    Vi söker efter intelligent liv ute i rymden. Andra världar och andra intelligenta livsformer. Varför det? Varför börjar vi inte på hemmaplan och söker efter intelligent liv inom Eskilstuna kommun så att det kan tillsättas alla former av poster inom den kommunala förvaltningen utefter kriteriet att personerna skall inneha en egen hjärna och att […]
 • Den lite pinsamma historien om Eskilstuna kommuns skyltförbud!

  När man blir äldre blir man ju glömsk och då får man får gå tillbaka till tidningarna för att komma ihåg vad de skrev. I Eskilstuna-kuriren stod det den 28 februari: ”I dag finns inget som berättar att Hells Angels i Eskilstuna har sina lokaler i byggnaden”.  Hmm… Idag den 6 mars, mindre än en […]
 • Eskilstuna – En fristad för dumhet, inskränkthet och skattemedelsvandalism!

  Eskilstuna var den första kommunen i Sverige som anmäldes för införandet av ett kommunalt västförbud i stadens krognäring. En del krogägare protesterade i början och motsatte sig ett sådant förbud men tvingades under utpressningsliknande metoder in i fårskocksgemenskapen. Efter nederlag i både Förvaltningsrätten och i Kammarrätten, som inte ens beviljade kommunen prövningstillstånd, var kommunalrådet Jimmy […]
Sida 1 av 212 »