• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Alla var där! Justitieministern i konferens med rikskrim, kommunföreträdare, SKL, Brå och Polissamordningen om hur man sätter grundlagen ur spel mot mc-klubbar!

Alla var där! Justitieministern i konferens med rikskrim, kommunföreträdare, SKL, Brå och Polissamordningen om hur man sätter grundlagen ur spel mot mc-klubbar!

payback_Support12_v3 Unite&Fight

Rundabordskonferens om att inskränka och begränsa grundlagen!

På initiativ av Justitieminstern Beatrice Ask har ministern träffat kommunrepresentanter under fredagen för att diskutera olika former av nya inskänkningar och begränsningar av mc-klubbars lagstadgade fri- och rättigheter.

Kommunrepresentanter från bland annat Karlstad, Örebro, Eskilstuna, Norrköping och Nacka, Huddinge, Höör och Luleå medverkade vid mini-konferensen.

Vidare medverkade Sveriges kommuner och landsting (SKL), Rikskriminalpolisen, Brottsförebyggande rådet och Polissamordningen, som är genomförandeorganisationen för den nya polismyndigheten, vid samtalen.

Bakgrund

Per-Samuel Nisser; Karlstads kommunalråd önskade före mötet att det på riksnivå togs fram en nationell strategi.

En viktig del i den nya nationella strategi som Per-Samuel Nisser hoppas på är hur polisen ska agera och samarbeta med drabbade kommuner.

– Vi gick in i det här skedet i och med att polisen hade ett önskemål och tyckte att det vore bra om vi köpte den här fastigheten. Jag tror att det behövs en strategi från polisen för att behandla det på samma sätt och göra samma bedömningar runtom i Sverige, säger han.

Han vill också att hyreslagstiftningen och annan lagstiftning ses över.

– Det är en signal till statsrådet och riksdagen, förändra lagstiftningen så att det underlättar för de goda krafterna mot den organiserade brottsligheten.

Konkreta förslag på mötet

Per-Samuel Nisser föreslog en stödfinansiering för kommuner som drabbas av stora utgifter i arbetet mot organiserad brottslighet och en översyn av viss lagstiftning, bland annat hyreslagstiftningens förverkandegrund. Och lade ytterligare tre konkreta förslag på det runda bordet:

* Samordna kommunernas arbete med gängkriminalitet på SKL, Sveriges kommuner och landsting, så att gemensamma erfarenheter tas tillvara och kompetens på området finns att tillgå centralt.

* Ta fram en nationell strategi för hur polisen ska arbeta med landets kommuner för att bekämpa organiserad brottslighet.

* Inrätta en specialenhet inom polisen – placerad i Karlstad- med uppdrag att bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet.

Eskilstunas kommunföreträdare har som vanligt noll koll och tror på sagoberättaren Lasse ”Liten” Wierup

Stadsbyggnadsnämndens ordförande i Eskilstuna, Magnus Johansson utmärkte sig för att ha noll koll på fakta i sedvanlig ordning. Vid en intervju i radio uttalade han sitt önskemål om ett förbud mot mc-klubben Hells Angels såsom det finns i flera andra länder i Europa???? Endast Lasse Wierup påstår att ett sådant förbud finns i flera andra länder i Europa. Payback Sverige har ett flertal gånge rinformerat kring att Wierup som vanligt far med osanning i denna fråga. Inget land har genomfört något förbud. Däremot finns ett förbud i ett par Hansa-städer i Tyskland vilket är allt.

Hells Angels MC:s kriminella status har varit föremål för direkt rättsbehandling i åtta olika länder. Samtliga länder har fastslagit att Hells Angels MC inte är en kriminell organisation. Så är fakta, Magnus Johansson och Lasse Wierup! Se vidare nedanstående faktalänkar.

Justitieministerns syn på saken

Efter mötet sade Justitieminister Beatrice Ask följande:

Flera av kommunerna vill nu få till en hårdare lagstiftning för att bekämpa Hells Angels.

– Jo, det var saker man framförde från kommunerna, men jag kommer inte att landa i de frågorna direkt. Men det är ingen tvekan om att Hells Angels och andra mer etablerade organisationer innebär utmaningar för samhället, säger Beatrice Ask (M).

Justitieministern tar dock avtånd från ett förbud mot mc-klubbar dels på grund av rättssäkerheten men även på grundval av den föreningsfrihet som råder i landet. Mycket bra där, Bettan!

Häpnadsväckande att justitieminstern lånar sig till möten med syfte att kringgå grundlagen!

Payback Sverige finner det häpnadsväckande att Justitieminister Beatrice Ask tar initiativet till att ordna en konferens om hur myndigheter och myndighetspersoner ska arbeta för att sätta grundlagens absoluta krav på att all offentlig verksamhet ska ske under lagarna ur spel. Det vill säga att varje insats eller åtgärd också ska ha ett direkt stöd i lagen.

Föreningsfriheten är också som Justitieministern påpekar okränkbar enligt Europakonventionen och får ej inskränkas eller begränsas utan ett direkt stöd i Europakonventionen som även gäller som svensk lag. Två faktum och två lagar som åtminstone polisen numer inte bryr sig ett dugg om.

För att nå resultat i fantomjakten på bikers är polisen, inklusive samarbetspartners inom bland annat kommunerna, beredda att offra varenda lag hellre än att erkänna att de från början hade fel och att mc-klubbarna inte är några kriminella organisationer. Inte konstigt att allt fler länder betraktar Sverige som en polisstat och en västlig bananrepublik för det är just vad Sverige blivit tack vare att myndigheterna gång på gång ger avkall på erforderligt lagstöd så fort ett ärende avser bikers!

Att justitieministern även under veckan haft ett möte med USA:s justitieminister och då fört samtal om brottsbekämpning och integritet ger samma illavarslande signaler för bikerkulturen.

Beröm ska dock rätteligen utdelas till Justitieminister Beatrice Ask som inte omedelbart gav vika för vad vildsinta politiker med karriärs- och ministerplatsambitioner eller omättliga polisrepresentanter som söker ständigt större resurser, vill åstadkomma bortom grundlagens bestämmelser! Stå på dig! Vi backar dig från bikerkulturens sida så länge du inte backar!

Stöd Payback – Payback stödjer dig – Bli medlem! Nu viktigare än någonsin!

Se:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5776819

http://www.regeringen.se/sb/d/18449/a/233267

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5779118

http://www.regeringen.se/sb/d/8883/a/233662

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5779081

http://nwt.se/karlstad/article1483352.ece?service=refresh

Faktalänkar:

Om det begränsade tyska förbudet:
http://www.payback.name/?p=8782

Om tidigare kriminaliseringsförsök i Sverige:
http://www.payback.name/?p=8834

Faktasamling om mc-klubbskriminalitet:
http://www.payback.name/?p=8759

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin