• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Även Luleå kommuns västförbud olagligförklarades i Högsta Förvaltningsdomstolen!

Även Luleå kommuns västförbud olagligförklarades i Högsta Förvaltningsdomstolen!

 

Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare regeringsrätten) har för andra gången på kort tid fattat beslut om att ett västförbud strider mot yttrandefriheten och grundlagen. Då Högsta Förvaltningsdomstolen är Sveriges högsta rättsinstans i ärendet är domen också prejudicerande och har full rättsverkan över hela Sverige avseende kommunala kläd- och/eller västförbud. I Mars 2011 beslöt Högsta Förvaltningsrätten att ett kläd- och västförbud inom krogmiljön i Eskilstuna kommun strider mot yttrandefriheten och nu har även Högsta Förvaltningsrätten kommit till samma beslut rörande ett västförbud i kommunala lokaler som ägs eller hyrs ut av kommunen i Luleå kommun. Göteborgs kommun överklagade aldrig till Högsta Förvaltningsdomstolen varför även i Göteborg domen som undanröjde kommunens västförbud vunnit laga kraft. Således har bikerkulturen vunnit den rättsliga striden kring västförbuden rörande alla kommuner som varit föremål för rättslig prövning! Kamp lönar sig – Get even or die tryin´

Praktisk funktion av kläd- och västförbudsdomarna

Då kommunala västförbud nu varit föremål för prövning två olika gånger i landets högsta rättinstans finns nu inte ett utan två domar med full rättsverkan över hela Sverige. Det vill säga alla tidigare införda västförbud på kommunal nivå är numera olagliga!

Anmäl alla ikraftvarande kommunala västförbud till Payback!

Bor du i en kommun som har ett väst- eller klädförbud som  tillkommit genom beslut i kommunfullmäktige så skicka in dokumentationen till Payback så agerar vi så att förbudet upphävs. Vi sitter på den samlade informationen kring västärendena och kan därför iscensätta ett juridiskt upphävande av förbudet. Skicka materialet till: peter@payback.name

Mer information om västförbudsdomarna lite längre fram.

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=6366549

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin