Payback Sverige försvarar rätten till valfria fönsterprydnader i klubbhus!!??

Eskilstuna kommun försöker förbjuda fönsterprydnader i klubbhus!

I Eskilstuna kommun har länge förts en infekterad kamp rörande två olika former av ärenden gentemot en specifik mc-klubb. Först försökte kommunen förbjuda mc-västar i krogmiljön. Ett ärende som överklagades av en enskild kommunmedborgare såsom lagen kräver men som drevs och skrevs av Payback Sverige. Ärendet fördes ända till landets högsta rättinstans, Högsta Förvaltningsdomstolen, som olagligförklarade förbudet och i en dom med full rättsverkan över hela landet gav bikerkulturen rätt att fortsatt bära sina västar.

Stadsbyggnadsnämndens anmälan ogiltig och juridiskt inkorrekt!

Redan innan den slutliga domen avseende västar avkunnats startade Eskilstuna kommun ett närliggande ärende. De förbjöd vid vite en mc-klubb att ha en skylt med klubbnamn och logga på sin fastighet.

I mars 2011 sökte och beviljades klubben ett bygglov för byte av tre fönster vilket nu utförts varefter klubben placerat en tavla på en ställning på insidan av fönstret. Payback Sverige har nu som juridiskt ombud i ärendet överklagat ärendet utefter många punkter i ärendet bland annat det faktum att det nu aktualiserade ärendet inte överhuvudtaget berör en skylt utan en tavla placerad invid ett fönster.

Stadsbyggnadsförvaltningen hänvisar till en olägenhetsfaktor för folk som passerar i området. Olägenhetsfaktorn finns beskriven i Plan och Bygglagen 3:2 såsom följer: Byggnader skall placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. 

Bygglovet ifråga har godkänts av Stadsbyggnadsnämnden utefter prövning just enligt 3:e kapitlet varför den tavla eller fönsterprydnad som ärendet berör redan har godkänts av Stadsbyggnadsnämnden! Då ärendet denna gång inte ens berör en skylt utan en fönsterprydnad skall även ärendet självklart drivas såsom ett nytt ärende, utefter den nya PBL som trädde i kraft i maj 2011, varför hela Stadsbyggnadsförvaltningens ”anmälan om olovlig skylt” är juridiskt inkorrekt och ogiltig.

Eskilstuna-kuriren skriver idag följande i ärendet:

Riksorganisationen för bikers rättigheter, Payback Sverige, är juridiskt ombud i ärendet. Genom sitt juridiska ombud Payback Sverige överklagar klubben kommunens beslut till länsstyrelsen. Peter Schjerva är ordförande i Payback Sverige. 

Bland annat hänvisas till ett bygglovsbeslut från april förra året som tillät att tre fönster på söderfasaden byttes ut och att stadsbyggnadsnämnden i samband med detta påtalade att invändig planlösning inte prövas i samband med bygglov.

”Det skulle få helt oöverblickbara konsekvenser om Sveriges myndigheter skulle få rätt att via domslut eller på annan juridisk grund fatta beslut om vad folk väljer att placera såsom prydnar i eller kring fönster”, skriver Peter Schjerva i överklagandet.

Länk till artikeln:
http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1323453-hells-angels-overklagar-skyltbeslut

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin