Eskilstunas “Stadshusgäng” planerar nya brott!

 Jub5C.PDF

Vi rapporterade tidigare under veckan om tavelärendet i Eskilstuna. Lokaltidningen Eskilstuna-Kuriren har nu också täckt upp ärendet. Artikeln är som följer:

Länsstyrelsen ger Hells Angels rätt i kontroversiell skyltfråga.

Kommunens hantering av frågan underkänns.

I flera år har Eskilstuna kommun och mc-klubben stridit om föreningens rätt att sätta upp en skylt på klubbhuset. I december 2012 placerade föreningen en skylt innanför ett fönster ovanför entrén till klubblokalen. Kommunen gillade inte tilltaget som de menade stred mot plan- och bygglagen. För att få sätta upp skylten krävdes bygglov resonerade kommunen som hotade med vitesföreläggande om skylten inte plockades ner. Klubben tog ner skylten men överklagade beslutet till länsrätten och ärendet anmäldes också till Justitieombudsmannen (JO).

Under hösten kom JO:s utlåtande i frågan. Ombudsmannen gav Eskilstuna kommun svidande kritik. “Sammanfattningsvis har utredningen påvisat att det finns allvarliga brister i nämndens kunskap om de grundläggande reglerna för hanteringen av överklaganden” skrev JO i beslutet.

Nyligen fattade länsstyrelsen beslut i skyltfrågan. Beslutet har inte överklagats och vunnit laga kraft. Länsstyrelsen kommer fram till att det inte krävs ett bygglov för att sätta upp skylten innanför fönstret inne i fastigheten. Därmed borde det vara fritt fram för föreningen att sätta upp sitt dödskalleemblem väl synligt.

Den tolkningen går dock inte stadsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Johansson med på. — Absolut inte. Skulle de sätta upp en ny skylt kommer vi att pröva det strängt.

Länsstyrelsens beslut förändrar inte vår syn på den saken, säger han. — Vi vill inte ha någon skylt som väcker anstöt för omgivningen. Hells Angels är förknippat med våld och hot om våld och annat som hör det kriminella levernet till. Att ha en skylt för omgivningen vill vi i så stor utsträckning som möjligt motverka.

Paybacks kommentar:

Att kommunala företrädare som i fall efter fall konstateras ha antingen brutit mot lagen, ej iakttagit lagen eller saknat lagstöd ens har mage att beskylla andra för kriminell verksamhet utan att ens presentera ett enda belägg i sak är direkt häpnadsväckande!

Fallet med fönstertavlan har inte ens kallnat förrän samma kommuns företrädare ställer upp i lokaltidningen och hotar med att om en mc-klubb sätter upp en ny tavla, en tavla som genomgått laglighetsprövning hos Länsstyrelsen och där kommunen fick ovett och smäll på fingrarna, så kommer kommunen att inleda ett nytt ärende om samma företeelse som redan konstaterats sakna all form av lagstöd.

Vilken part är det då som följer lagen (mc-klubben) och vilken part är det som ideligen och upprepade gånger direkt bryter mot lagen och använder andras pengar, skattebetalarnas, för att finansiera sin brottslighet? Självklart är det Stadhusgänget som är de kriminella och som oavsett domstolsutslag vägrar ta sitt förnuft till fånga. De är inget annat än tvångsmässiga återfallsförbrytare vilket de gång på gång har bevisat. (Läs artiklarna som länkas nederst så framgår det tydligt hur systematisk brottsligheten är)

Nej, gör om, gör rätt. Följ lagen, följ domstolsbeslut och börja använd skattebetalarnas och kommunmedborgarnas pengar till det de är avsedda för – Kommunal service och omsorg!

Tidigare artikel i veckan om tavelärendet:
http://www.payback.name/?p=12413

Payback – Eskilstuna Kommun 5-0!:
http://www.payback.name/?p=12162

Tavla i fönster kräver inget bygglov!:
http://www.payback.name/?p=12360

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin