Luleå kommun fick bakläxa för västförbudet i Kammarrätten!

Kammarrrätten i Sundsvall fattade idag beslut om att ett  förbud mot så kallade mc-västar i kommunala lokaler strider mot yttrandefriheten. Kammarrätten skriver i sin dom: ”Kammarrätten finner i likhet med förvaltningsrätten att den grundlagsfästa yttrandefriheten omfattar rätten att ge till känna sin åsikt genom att bära klädsel som visar gäng- eller grupptillhörighet”. Kammarrätten motiver sitt beslut ytterligare med att ett förbud mot mc-västar hotar yttrandefriheten och strider mot lagen! 

Så kallade kommunala förbud mot mc-västar har nu prövats i fem olika rättsinstanser. I Luleå kommuns fall, med ett förbud mot västar i alla kommunala lokaler, av Förvaltningsrätten och Kammarrätten. I Göteborgs kommuns fall, med ett förbud mot västar inom krogmiljön, i Förvaltningsrätten. Slutligen i Eskilstuna kommuns fall, med likaledes förbud mot västar inom krogmiljön, i Förvaltningsrätten och Kammarrätten. I samtliga fall har domstolarna entydigt fastslagit att ett förbud strider mot yttrandefrihet och lag.

I Eskilstuna kommuns fall ligger ärendet i före detta Regeringsrätten som ännu inte tagit ställning till om ärendet skall prövas.  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=4409286

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin