Låt oss söka efter intelligent liv i Eskilstuna!!

 

Vi söker efter intelligent liv ute i rymden. Andra världar och andra intelligenta livsformer. Varför det? Varför börjar vi inte på hemmaplan och söker efter intelligent liv inom Eskilstuna kommun så att det kan tillsättas alla former av poster inom den kommunala förvaltningen utefter kriteriet att personerna skall inneha en egen hjärna och att den skall vara funktionell och inkopplad!

För det måste vara något fundamnetalt fel ibland de förtroendevalda och ibland de kommunalanställda tjänstemännen inom Eskilstuna kommuns förvaltning! På något annat sätt kan man inte tolka de tre olika budskap som kommit från kommunförvaltningen under knappt två år:
– Införandet av ett västförbud inom krognäringen i Eskilstuna. Ett förbud som kommunen fått bakslag på både i Förvaltningsrätten och Kammarrätten för.
– Ett skyltförbud drabbande endast Hells Angels
– Och nu utdömandet av ett vite för en banderoll

Enligt lag och förordning

Magnus Johansson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna säger idag till Ekuriren apropå det faktum att en banderoll ersatt den tidigare skylten.  ”Det gör ingen skillnad. Det som händer nu är att det blir ett vite. Sedan kommer skylten att plockas bort. Det är inte så att man kringgå ett beslut bara genom att sätta fast en skylt på en byggnadsställning”

Enligt komunallagen skall alla medborgare behandlas lika. Ett faktum som gör att om en mc-klubb ådöms vite för en skylt skall också alla andra näringsidkare, myndigheter samt föreningar med flera som skyltar med sitt namn inneha ett likaledes bygglov. Har Eskisltuna kommun tagit sig an den oerhörda arbetsbelstning det tvunget måste innebära att kontrollera varenda skylt inom kommunen har ett bakomliggande bygglov? Jag tror inte det och om så inte är fallet är också skyltförbudet för en mc-klubb ett klart brott mot den grundlagsskyddade föreningsfriheten i det att det saknas ett positivt lagstöd! På samma vis som ett postivt lagstöd saknas för ett västförbud enligt vå på varandra följande domar. Ett faktum som Jimmy Jansson och Eskisltuna kommunfullmäktige måste vara klart medvetna om efter domsutslagen.

En banderoll är ingen skylt!

På närmast varenda byggarbetsplats förkommer banderoller där byggföretagets namn skyltas. Peab, Skanska med många flera. En banderoll som sitter fäst på en byggnadsställning och inte är fast förankrad på en huskropp kan aldrig i lagens mening jämställas med en skylt. Det är en direkt förlorad kamp ni för i detta ärende! En förlorad kamp som återigen kommer att nagga värdefulla medel ur kommunkassan. Hur länge skall kommuninvånarna behöva stå ut med en fullständigt laglös kommunledning som vägrar rätta sig efter några fomer av lagar och förordningar och bara slänger pengar till höger och vänster bara de kan fortsätta en olaglig förföljlse mot en mc-klubb?

Nej, vi konstaterar bara slutligen: En banderoll är ingen skylt och intelligent liv finns inte att finna inom Eskilstuna Kommunfövaltning!

Nu väntar vite för Hells Angels

Hells Angels lokal utan fasadskylt

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin