Tavelärendet i Eskilstuna avgjort! Tavla i fönster kräver inget bygglov!

nyannons2jpeg

Tavla i fönster kräver inget bygglov!

Det mycket segdragna ärendet, som drivits av Payback Sverige, kring legaliteten i en emblemförsedd tavla i ett fönster har nu nått vägs ände. Eskilstuna kommun har inte överklagat varför Länsstyrelsens beslut att en sådan tavla inte kräver bygglov därigenom vunnit laga kraft.

Tavelärendet har redan tidigare kostat Eskilstunas medborgare stora summor då ärendet först tvingades drivas vidare till JO då kommunen i strid med Förvaltningslagen vägrade att skicka överklagan vidare för rättslig prövning.

JO gav kommunen förödande kritik i ärendet varefter kommunen vidarebefodrade ärendet till Länsstyrelsen för legalitetsprövning. Länsstyrelsen fattade då beslutet att en tavla i ett fönster, oavsett motiv, inte kräver bygglov.

Noll-publicitet kring Länsstyrelsens beslut i lokalmedia

De lokala tidningarna, Tidningen Folket och Eskilstuna-Kuriren, som tidigare nogrannt redogjort för polisens och kommunens inställning i ärendet har liksom i Karlstadsärendet valt att helt mörka det faktum att kommunen fick bakslag i Länsstyrelsen som upphävde tidigare beslut och förklarade att en tavla i ett fönster var lagligt.

Det är väldigt allvarligt att lokala tidningar är så styrda i sin nyhetsrapportering att ingenting delges kommunens medborgare när det avser mc-relaterade fall som trots allt bekostas av skattebetalarna och kommunmedborgarna. Ju framgångsrikare bikerkulturen är i sin juridiska kam pgentemot myndigheter av alla slag – ju mindre skrivs…

Länkar till tidigare artiklar kring beslut i ärendet:

JO: http://www.payback.name/?p=11681

Länsstyrelsen: http://www.payback.name/?p=12162

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin