• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback-Eskilstuna Kommun 5-0! Länsstyrelsen upphäver kommunens fönstertavelförbud!

Payback-Eskilstuna Kommun 5-0! Länsstyrelsen upphäver kommunens fönstertavelförbud!

nyannons2jpeg

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna förbjöd under vite DMC Ek. förening att ha en tavla stående på insidan av ett fönster på en ställning. Föreningen överklagade via Payback Sverige beslutet till kommunen att pröva om överklagandet inkommit i rätt tid för att därefter med omedelbar verkan översända överklagan till Länsstyrelsen för prövning. Men när det gäller mc-relaterade ärenden är det aldrig så enkelt för då gäller ju helt enkelt inte Förvaltningslagen längre varför kommunen olagligt beslöt att sitta på pappren tills man en månad senare istället av skrev ärendet.

Ärendet fördes då av Payback Sverige vidare till JO för prövning över legaliteten i komunens förfarande varefter JO i september 2013 utdelade mycket allvarlig kritik. JO skrev i beslutet:

I JO:s beslut konstateras att det finns allvarliga brister i nämndens kunskap om de grundläggande reglerna för hantering av överklaganden. Nämnden får allvarlig kritik!

“Nämndens agerande framstår som särskilt anmärkningsvärt då det måste ha stått klart för nämnden att föreningen har önskat få sakfrågan prövad. Nämnden förtjänar allvarlig kritik för det inträffade”.

Länsstyrelsen beslutar att upphäva kommunens förbud mot föreningens tavla i fönstret!

Kommunen förde efter den bistra JO-kritiken därefter vidare ärendet för prövning hos Länsstyrelsen. Nästan två år försenat…

Länsstyrelsen har av den 26 november fattat beslutet att en tavla i ett fönster inte är en bygglovspliktig åtgärd då den placerats på insidan av ett fönster. Nämnden har således inte haft grund för sin sak och Länsstyrelsen upphäver därmed det överklagade beslutet. Eskilstuna Kommun, kan, om de inte anser att de slösat tillräckligt med kommunala skattemedel nu och om de bedömer att kostnaden för en tavla i ett fönster också är långt mer viktiga och nödvändiga än att tillse att skola, omsorg och vård får ökade medel, nu överklaga ärendet till Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt inom tre veckor!

Payback Sverige-Eskilstuna Kommun 5-0!

Payback Sverige har nu vunnit fem raka ärenden gentemot Eskilstuna Kommun! Tre avsåg så kallade kommunala västförbud i krogmiljö som fördes ända upp till Högsta Förvaltningsdomstolen innan beslut fattades att ett sådant förbud stred mot yttrandefriheten, varför det var förbjudet. Därefter har då såväl JO som Länsstyrelsen fattat beslut att Eskilstuna kommun brutit mot lagen/ej haft lagstöd för sitt agerande i det för mc-kulturen övergripande viktiga ärendet kring tavelförbud, varför Payback Sverige nu har 5-0 på Eskilstuna Kommun!

Återigen visar Länsstyrelsens beslut också på det viktiga – att mc-klubbarna håller sig inom lagen och använder lagen för att vinna över det offentliga Sverige som är de som överträder lagarna systematiskt! Vem är då de kriminella?? De som använder lagen eller de som bryter mot lagen??

Till Eskilstuna Kommuns styrande: Sluta diskriminera mc-klubbar och låt skattemedlen gå till att säkra kommunal service!

Vi kan bara säga till Eskilstunas styrande: Lägg ner tavelärendet! Sluta bryt mot lagen för att på olagligt sätt diskriminera och särbehandla en mc-klubb! Börja istället använda skattemedlen till vad de faktiskt är till för – För att sörja för god kommunal service, vård och omsorg som kommer alla kommunens medborgare till godo!

Se tidigare inlägg i tavelärende: http://www.payback.name/?p=11681

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin