Högsta Förvaltningsdomstolen prövade inte västförbudet!

Jag har varit på Copenhagen Ink Festival i Köpenhamn och därmed varit borta från arbetet i två dygn, bilder och intryck från festivalen kommer vid senare tillfälle. För ”straffet” kommer fort ibland för att man tar ledigt. Massor med mejl, ett nytt, helt horriblet bikerrättsfall trillade in och en artikel skall skrivas efter ett önskemål från media. Mer information om artikeln senare förhoppningsvis. Det rör på sig men det innebär också mer jobb. Puh!!

Under tiden för min frånvaro ryckte Atle på Payback Norge in och lade högst förtjänstfullt upp nyheten om att västförbudet avslogs även av landets Högsta Förvaltningsdomstol vilket innebär att sex olika rättsinstanser nu förklarat att ett västförbud strider mot yttrandefriheten och därmed landets högsta lag – Grundlagen!

Högsta Förvaltningsdomstolen gav inget prövningstillstånd i ärendet varför Förvaltningsrättens dom står fast att västförbudet är olagligt och får inte träda i funktion.

Luleå kommun ger inte tappt

Kommunalrådet Yvonne Stålnacke deklarerar till Sveriges Radio Norrbotten att Luleå kommun inte ger upp kampen. Som en kommentar till att Högsta Förvaltningsdomstolen inte tar upp ärendet menar säger hon att ”det finns en skillnad. Hos oss handlar det om ett förbud att få tillträde till våra kommunala lokaler”…”Vi driver frågan långt. Till högsta politiska nivå, säger hon bestämt” Och tillägger i radiointervjun tt luleå kommun ämnar överklaga kommunens avslag i Kammarrätten till Högsta Förvaltningsdomstolen och skulle de inte få gehör där så kommer kommunen att gå vidare igenom att driva frågan mot de politiska partierna för att få till stånd en direkt lagändring.

Payback lovar att striden inte slutar med en lagändring!

Såsom representant för ett bikerorgan, Payback Sverige, kan jag bara uttala att striden i sådana fall kommer att föras ännu längre. Payback har redan som ombud lämnat in ett ärende till Europadomstolen för prövning. En mycket tidsödande anmälan då arbetsmetoderna och regelverket kring Europadomstolen kräver att man dels är insatt i det omfattande regelverket och dels uti vilka artiklar enligt Europakonventionen som är tillämpliga vad gäller anmälningarna.

Dock, när grundarbetet väl är gjort en gång så kan man det praktiska förfarandet framöver och nästa anmälan blir som ett vanligt juridiskt fall där grundargumenteringen dessutom är gjord och existerar som en övergripande mall för nästa rättsfall. Så, vid en eventuell lagändring kan jag personligen garantera att ett sådan lagändring också kommer att bli föremål för en prövning i Europadomstolen. Och, då slutar striden i Europadomstolen där inskränkningsmöjligheterna av Europakonventionens fastslagna fri- och rättigheter också är betydligt mer begränsade än i den svenska grundlagen…

http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1006954-mc-vastar-forblir-tillatna-pa-krogen 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=4437629

Paybacks utredning om västförbuden:
http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/31/v-stf-rbud-strider-mot-grundlagen

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin