Information om Högsta Förvaltningsdomstolens dom i Västförbudsmålet!

Ytterligare info om Högsta Förvaltningsdomstolens dom i Västförbudsärendet

I Högsta Förvaltningsdomstolen beslut står följande att läsa: Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.

Högsta Förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd.

I nedanstående pdf-fil kan hela beslutet läsas.

Högsta Förvaltningsdomstolens dom

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin