• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Med stöd av svenskt rättsväsende har nu Hells Angels MC återuppsatt fönstertavlan!

Med stöd av svenskt rättsväsende har nu Hells Angels MC återuppsatt fönstertavlan!

 tavlagif

Om Skattebetalarnas mardröm – Fönstertavelärendet i Eskilstuna!

Det urbota fåniga och för skattebetalarna mycket kostsamma spektaklet kring Hells Angels MC:s fönstertavla går nu in i ett nytt skede. Klubben har nu återigen, helt lagligen och med Länsstyrelsens beslut bakom sig, satt upp sin tavla i fönstret.

Efter två års juridiska kamp, med Payback Sverige som juridiskt ombud, är vi därigenom tillbaka på ruta ett , efter en strid som kostat medborgarna i Eskilstuna många, sköna slantar. Pengar som självklart kunde kommit till bättre, och åtminstone någon användning, inom vård, skola och omsorg exempelvis.

Istället valde Ekilstuna kommun att vägra skicka överklagan av beslut om vitesföreläggande för fönsterdekorationen vidare till Länsstyrelsen för prövning varvid kommunen under hösten 2013 fick svidande kritik från JO för att ha agerat direkt emot Förvaltningslagen. Kommunen nödgades därför skicka överklagan vidare till Länsstyrelsen som tämligen omgående beslutade att en tavla placerad innanför ett fönster inte kräver bygglov. Ett beslut som kommunen inte överklagade.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande, Magnus Johansson har dock hotat med att förslösa ännu mer av andras pengar, vilket ju alltid är enkelt att göra om man inte har kommunen och kommunmedborgarnas bästa för ögonen, om tavlan lagligen återuppsätts…

Seger! JO utdelar allvarlig kritik mot kommun i Tavelärendet:
http://www.payback.name/?p=11681

Payback-Eskilstuna Kommun 5-0! Länsstyrelsen upphäver kommunens beslut:
http://www.payback.name/?p=12162

Eskilstuna Kommun – 2013 års dumstrutskommun:
http://www.payback.name/?p=12413

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin