Vem verkar innanför och vem utanför lagen?

En del svenska bikerklubbar har under lång tid anklagats för att ställa sig utanför samhället och över lagen. Men frågan är vem som egentligen ställer sig utanför samhället och över lagen?

Bikerkulturen har på sistone trappat upp sin kamp för sina lagstadgade fri- och rättigheter. Det har skett genom att med lagen som stöd driva en kamp för sina fri- och rättigheter inom rättsväsendets ramar. Och, kampen har varit framgångsrik i den mån att vi exempelvis tillbakavisat ett kommunalt västförbud inom tre olika kommuner. Följden och reaktionen har dock inte blivit den förväntade från de olika kommunala företrädarna. Istället tonar en alltmer otäck och demokratiöverskridande bild av våra kommunala företrädare fram!

Kommunföreträdarnas uttalanden

Först ut var Luleås kommunalråd Yvonne Stålnacke som oförblommerat förespråkar att om inte lagen ger möjlighet att förbjuda mc-västar i lokaler som ägs eller hyrs ut av kommunen så kommer de att arbeta mot de politiska partierna för att få till stånd en ändring av grundlagens skydd för yttrandefriheten!?? Stålnacke förespråkar således en begränsning och inskränkning av grundlagens yttrandefrihet. En begränsning av grundlagens skydd för bikerkulturens rätt att bära mc-västar!

Statsminister Fredrik Reinfeldt uttalade därpå i fredagens P1 Morgon samt i Ekot: ”jag tycker att det är bättre att lagföra den kriminalitet de står för, snarare än att se över vilken klädsel de har”. Varpå Jimmy Jansson, Eskilstuna kommunstyrelseordförande påföljande dag proklamerade:”Vi behöver lagstiftning som ger oss verktyg att bekämpa grov brottslighet”…”Statsministerns uttalande visar prov på väldigt liten förståelse för vad som sker i samhället. Det är allvarligt att kommunernas oro bara viftas bort”.

Vem verkar innanför och vem verkar utanför lagen?

Så frågan i rubriken är således adekvat: Vem är det egentligen som inte respekterar landets lagar och landets domstolsväsende egentligen. Bikers driver sina frågor med lagen som stöd och med domstolarna som verktyg. Förlorar vi ett rättsfall driver vi frågan vidare till Europadomstolen om vi bedömer att det finns juridiska möjligheter att få rätt i denna instans, överstående de svenska domstolarna. Men kommunerna vare sig accepterar eller respekterar landets domstolsväsende utan proklamerar vid ett rättsligt nederlag att de skall driva kampanj gentemot politikerna för att inskränka grundlagens skydd för en specifik grupps fri- och rättigheter…

Det är uppvaknandets tid. Det är hög tid för att våga se sanningen i vitögat och identifiera och definiera vem som är monster och vem som är offer? För skiljelinjen går idag mellan två olika parter där den ena parten kämpar innanför lagens råmärken och med lagens hjälp försvarar sina grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Den andra parten accepterar inte den gällande lag. De vill tillgripa olagliga metoder för att inskränka andra medborgares grundlagsskyddade rättigheter (västförbuden) och när domstolsutslagen ogiltigförklarar och upphäver de olagliga förbuden ämnar de utöva otillåten påverkan på riksdagspartierna för att vinna stöd för inskränkningar i Sveriges Grundlag!! Vem är det då som verkar innanför lagen, och framförallt: Vilken part är det som verkar utanför lag och samhälle?

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article12918226.ab

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4489643

http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1040861-kommuner-kampar-vidare-mot-mc-gang

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
Föregående «
Nästa »