Krogägare JO-anmäler Eskisltuna Kommun + Payback Sveriges konsekvensanalys!

Eskilstuna Kommun och Jimmy Jansson har ännu en gång överträtt lag och befogenhet. Eskilstuna Kommun har redan tidigare framstått som en närmast laglös kommun där ärenden kring västförbud, skyltförbud, tavelförbud, handlingsplaner mot så kallad organiserad brottslighet med juridiskt alltför långtgående förslag varit återkommande element.

Denna gången har kommunalrådet Jimmy Jansson offentligt uppmanat kommuninvånarna att bojkotta krogen Royal Oaks i Eskilstuna på grund av att krogen haft reklam för en tatueringsstudio i sin lokal.

Krogägaren Chian Alkoyun skriver i sin JO-anmälan: ”Att i kraft av kommunens företrädare och i Eskilstuna kommuns namn vädja till invånarna att välja andra restauranger och inte besöka är att som myndighet gå ut över sina befogenheter”, skriver Alkoyun i sin anmälan. Han påpekar också att kommunen inte vidtagit åtgärder mot tatueringsstudion eller avrått invånarna att besöka den.

Alkoyun anmäler Eskilstuna Kommun för felaktig myndighetsutövning, brott mot likabehandlingsprincipen och grundlös näringslivspåverkan bland annat.

Kommentar från Payback Sverige

Civilkurage och stake att stå emot myndighetspåverkan är två närmast utrotade karaktärsegenskaper i dagens Sverige. Alkoyun förtjänar självklart all form av beröm för att han vägrar finna sig i myndigheternas olaga agerande! Mycket bra arbetat, Alkoyun! Glöm inte heller att under den fortsatta JO-behandlingen av ärendet ta upp polisens samtal (läs: olaga hot och otillåten påverkan) i det att polisen påtalar olämpligheten i att ha en reklamskylt för en helt laglig tatueringsstudio i egen lokal. Polisen såväl som kommunen har ingen form av lagstöd för att ens påtala en sådan sak då varje offentlig myndighetsinsats ska bedrivas under lagarna och det saknas självklart all form av lagstöd för myndigheter att lägga sig i en krogs inredning!

Två aspekter kring myndighetspåverkan i ärendet!

Myndigheternas agerande i ärendet gör att det är av yttersta vikt att belysa i synnerhet två olika aspekter.

1. Näringsförbud

Under förspelet till andra världskriget utsattes den judiska befolkningen i speciellt Tyskland för ett så kallat näringsförbud. Judar förbjöds att bedriva näringsverksamhet och deras företag och tillgångar beslagtogs av myndigheter och delades ut till rättrogna medborgare att driva vidare.

Att offentliga myndigheter i dagens Sverige gör allt för att misstänkliggöra och försvåra all form av verksamhet som lagligt bedrivs av personer i eller ikring bikerkulturen utgör ingenting annat än ett förstadium till ett direkt näringsförbud. Det finns ingenting i svensk lagstiftning som ger tillåtelse för offentliga myndigheter att vare sig misstänkliggöra eller försvåra näringsverksamhet, oavsett drivande personer eller ägarförhållanden. Även här krävs att alla former av offentlig myndighetsutövning måste ha ett stöd i lagen vilket saknas förutom speciella paragrafer runt offentliga upphandlingar. En lagtext som i sin tur direkt strider mot den i Sverige antagna som lag, Europakonventionen, men aldrig varit föremål för prövning i domstol, vad vi känner till.

Ett näringsförbud är en mycket grov insats som även strider mot alla former av mänskliga rättigheter och likhet inför lagen-principer varför det är på tiden att en sådan här myndighetsinsats får en legaltitetsprövning och förklaras olaglig. För det är just vad detta ärende ställer på sin spets varför såväl allmänhet som media nu bör tänka sig väldigt noga för. Är detta en utveckling ni vill vara med att stödja? En utveckling mot ett näringsförbud för folk med en laglig föreningstillhörighet? Payback Sverige uppmanar alla att allvarligt överväga om ni är beredda att stödja en sådan samhällsutveckling som ofrånkomligen är ett avgörande steg mot ett förlopp som kan bli omöjligt att hejda framöver.

2. Försörjningmöjligheter

En annan avgörande fråga är om du som journalist eller medborgare anser att det är bättre att människor försörjer sig genom att lagligt arbeta och betala skatt och därvid vara en del av det lagliga samhället eller om du anser att det är bättre att personer kastas ut i arbetslöshet och påtvingad kriminalitet då samhället stängt dörrarna för gott genom att aktivt verka för att avskaffa personernas fria val till försörjningsmöjlighet?

För det är konsekvensen av olika kommunanställdas och polismyndigheters agerande i linje med vad Jimmy Jansson och Polismyndigheten påvisar i aktuellt ärende. Återigen. blunda inte för konsekvenserna för valet är ditt och valet är just så enkelt som: Är det bättre att alla medborgare kan försörja sig lagligt och genom att betala skatt också bidrar till samhällets kostnader och framtida utveckling eller Är det bättre att en icke oväsentlig del av samhällsmedborgarna av offentliga myndigheter tvingas ut i ett ofrånkomligt kriminellt leverne som kostar samhället stora summor varje år för varje enskild kriminell individ? För det är dessa två aspekter valet står emellan och ingenting annat. Och det är du som gör valet. Inte om ett par år, inte imorgon utan idag! Gör rätt val för imorgon är det försent då har samhällsutvecklingen skenat iväg så långt att den inte längre går att ångra eller hejda!

Länkar til artiklar i ärendet
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5280591

http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1557191-krogagare-anmaler-kommunen-till-jo

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin