SEGER! JO utdelar allvarlig kritik mot kommun i tavelärendet!

nyannons2jpeg

Bakgrund

För bikerkulturen är ärenden rörande klubbfastigheter, västar och klubbhusskyltar och tavlor av särskilt stort symbolvärde. Det är därför av största vikt att försvara dessa lagstadgade rättigheter när myndigheter eller kommuner försöker tumma på lagen. I Eskilstuna har kommunen tidigare drivit frågan om införandet av ett kommunalt västförbud. Förbudet överklagades av enskild person i Paybacks regi och drevs därefter ända till Högsta Förvaltningsdomstolen som fastslog att ett kommunalt västförbud stred mot yttrandefriheten och därför skulle avskaffas vilket därefter skedde.

Kommunen försökte därefter förbjuda D.M.C Ek. förening att ha skylt på fasaden utefter att det framkallade rädsla och ordningsstörningar. När de dessutom beslutade om vite när föreningen placerade en tavla innanför fönstret var det dags att agera igen mot kommunen. Föreningen överklagade med Payback Sverige som juridiskt ombud vitesföreläggandet och begärde inhibition av beslutet tills överinstans prövat sakfrågan. Kommunen vägrade dock att skicka vidare överklagan samt inhibitionsbegäran till prövoinstansen Länsstyrelsen och fattade ett förnyat beslut om att avskriva ärendet. Kommunens förnyade beslut  överklagades men inte heller denna gång skickade kommunen vidare överklagan till Länsstyrelsen.

Visa av hur kommunen uppför sig gentemot medborgarna skickades avsiktligt överklagan till Länsstyrelsen för diarieföring av överklagan så att kommunen inte i efterhand skulle kunna påstå att någon överklagan ej inkommit.

Då kommunen vägrade att skicka vidare överklagan till prövoinstansen anmälde föreningen med Payback Sverige som juridiskt ombud kommunen till JO.

JO utdelar allvarlig kritik!!

JO fastlår nu att kommunen utan laglig grund vägrat och underlåtit sådan prövning enligt Förvaltningslagen som är påbjuden i lag! En kommun har bara att pröva om överklaganden inkommit i rätt tid, vilket det i alla fallen gjort, och därefter översända överklagan till överprövninginstansen, vilket kommunen inte gjorde vare sig med de två beslutsöverklaganden eller med inhibitionsbegäran! Media inklusive Sveriges Radio och Sveriges Television har uppmärksammat beslutet!

JO skriver nu: I JO:s beslut konstateras att det finns allvarliga brister i nämndens kunskap om de grundläggande reglerna för hantering av överklaganden. Nämnden får allvarlig kritik!

”Nämndens agerande framstår som särskilt anmärkningsvärt då det måste ha stått klart för nämnden att föreningen har önskat få sakfrågan prövad. Nämnden förtjänar allvarlig kritik för det inträffade”.

JO-beslut

Artikellänkar:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/svtsormland/skarp-kritik-efter-arende-med-ha-skylt

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5655526

http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1920422-hard-jo-kritik-efter-skyltstrid

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin