• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Om Jimmy Jansson, västförbud, skyltförbud och kommunalt nätverk mot organiserad brottslighet!

Om Jimmy Jansson, västförbud, skyltförbud och kommunalt nätverk mot organiserad brottslighet!

Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, har utvecklat samma sjukdom som landets polismyndigheter. Han lider av en svår åkomma som förenklat kan karakteriseras såsom en oförmåga att respektera landets domstolsväsendes domslut samt de lagar vi alla lever under.

 Jimmy Jansson drev under massivt massmedialt stöd igenom ett västförbud i Eskilstuna kommun. Inte ens när det första domslutet avkunnades mattades heller hans självsäkerhet. Han förkunnade för envar som ville lyssna att han ämnade köra ärendet ända in i kaklet. Processen i domstolarna fortsatte ändå upp i landets högsta domstol för ärendetypen, Högsta Förvaltningsdomstolen, där Jimmy Jansson led ett nesligt nederlag i det att västförbudet slutgiltigt fastslogs som olagligt och stridande mot yttrandefriheten.

Nu tycker man att en politiker som nått så långt som Jansson ändå gjort på karriärsstegen borde sansat sig och insett att nog skattemedel förslösats och ägnat sig åt kommunmedborgarnas väl framöver istället. Men, ack som man kan bedra sig.

Jansson började istället genast att prata om att påverka landets politiker att manipulera med lagen och därigenom få till stånd en grundlagsändring så att kläder och västar likväl kunde förbjudas. Hans partikamrater har därefter lagt fram en riksdagsmotion i avsikt att förbjuda västar m.m i såväl offentlig som i krogmiljö.

Nu går Jansson vidare. Han och hans partikamrater har under julhelgen återigen blåst liv i skyltärendet (mer om detta vid ett senare tillfälle) och nu fortsätter han i ohejdad vana med att dessutom starta ett kommunalt nätverk mot grov, organiserad brottslighet. Måhända körde Jansson huvudet lite för hårt i kaklet under västdebatten??

Så kallad Organiserad brottslighet är ett fenomen som enligt flertalet av Sveriges kriminologer egentligen inte existerar i Sverige i traditionell mening. Här drabbas Jansson av det första av många problem. EU:s definition av organiserad brottslighet har underkänts av regeringen på bland annat advokatsamfundets inrådan. Skall Jansson själv ta fram en definition av vad som utgör organiserad brottslighet och därmed fastställa vem och vilka det kommande nätverket skall arbeta emot?

Nåväl, vi låter för tillfället Jansson hållas och konstaterar bara att Jansson under perioden från lanserandet av västförbud lyckats vända lokalpressen från att vara ohejdat för hans sak till att nu ta öppen ställning emot ett väst- och klädförbud på grundval bland annat av omöjligheten att upprätthålla ett dylikt förbud. Så, en sak har åtminstone Jansson varit framgångsrik med – nämligen att vända pressen emot sig! Så, nog har Jansson anledning att se bekymrad ut.

Eskilstuna startar nätverk mot organiserad brottslighet:
http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1305709-eskilstuna-startar-natverk-mot-organi-serad-brottslighet

Eskilstunakurirens ledare om västförbud:
http://ekuriren.se/ledareasikter/ledare/1.1223487-nej-till-kladforbud

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin