View Post

Justitiekanslern har nu börjat utredningen kring bikers rätt till skadestånd för olaga kroppsvisitation m.m.

JK har inlett skadeståndsutredning kring olaga kroppsvisitation m.m. av biker Justitiekanslern (JK) har nu inlett utredningen kring en bikers rätt till skadestånd avseende olaga kroppsvisitation. Ärendet har diarienummer: 5054-17-4.3 JK har begärt in och erhållit yttrande från Polismyndighetens Rättsavdelning såväl som från Rättsavdelningen region Öst. JK har därefter översänt Polisens båda yttranden till det juridiska ombudet, …

View Post

Stort tack till företaget som sponsrar Payback med 11 000 kronor under 2018!

Paybacks sponsorarbete Payback har för avsikt att få igång ett effektivt arbete mot sponsorer för att öka inkommande medel och därvid förstärka möjligheterna att driva väldigt värdefulla men kostsamma ärenden med övergripande betydelse för hela bikerkulturen. En speciell grupp med personer har tillsatts för att utanför Paybacks sedvanliga verksamhet kontakta företag och en speciell sida …

View Post

Paybacks medlemsår 2018 inleds! Fritt fram att inbetala medlemsavgiften för 2018! Bikerskolan som ny medlemsförmån!

Nu öppnar Payback för inbetalning av medlemsavgifter för 2018! Payback Sverige öppnar från och med den 1 november för inbetalning av medlemsavgift för 2018! Oförändrad medlemsavgift! Medlemsavgiften är oförändrad 1 000 kr för klubbar och 200 kr för enskilda personer. Inbetalning sker via bankgiro: 803-9851 eller via Swish, nummer: 12 34 68 89 90 Ange …

View Post

NSD manipulerar och ljuger sina läsare rakt upp i ansiktet i ett försök att belägga vad polisen påstått!

Payback rättar NSD-felen! I nedan länkade artikel på NSD förekommer förundrande felaktigheter kring JO-anmälan av polistillslaget mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva för inbjudna gäster. Payback Sverige är juridiskt ombud! 1. Juridiskt ombud vid JO-anmälan är Payback Sverige och inget annat. Det är organisationen Payback Sverige som står för skrivelsen och inte nättidningen. Detta faktum …

View Post

JO-anmälan inlämnad för polisinsatsen mot Hells Angels MC Luleå kräftskiva! Tredje JO-anmälan på drygt tre veckor!

Bakgrund Payback Sverige har som juridiskt ombud sammanställt och insänt JO-anmälan rörande polisinsatsen mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva för inbjudna gäster. Anmälan har fått diarienummer: 7065-2017 JO-anmälan är den tredje inom knappt tre veckor där Payback som juridiskt ombud gjort JO-anmälningar över bikerövergrepp. Om Polisinsatsen Den 9 september 2017 höll Hells Angels MC Luleå en …

View Post

Ur Bikerlagboken: Belastnings- och misstankeregister

Belastnings- och misstankeregister Belastningsregister (Brottsregister) Det som i folkmun kallas för Brottsregister heter i juridisk mening Belastningsregister. Enskilda personer kan begära ut ett Belastnings-register om sig själv enligt Lag 1998:620 om Belastningsregister, paragraf 9: En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran …

View Post

Ännu en JO-anmälan utefter polisinsats med olaga id-kontoll, kroppsvisitation, fotografering hot, LOB-omhändertagande m.m

Bakgrund Payback Sverige har som juridiskt ombud anmält ännu ett ärende till JO för granskning av legaliteten i polisinsatsen. En klubb på väg till en mc-fest stoppas av polisen för id-kontoll, fotografering, fordonsgenomsökning, kroppsvisitation, hot samt omhändertagande enligt LOB. När det gäller LOB-omhändertagande föreligger närmast identiska omständigheter med ärendet kring två personer från Red Devils …

View Post

Ur BikerLagboken: Förtal och Förolämpning!

Förtal och Förolämpning Sammanfattning Lagstiftningen kring Förtal och Förolämpning avser endast enskilda personer och inte kollektiv. Begrepp som ”kriminella mc-gäng”, ”kriminella mc-klubbar” med flera liknande faller således inte under denna lagstiftning. Det finns inte heller någon annan lagstiftning som kan användas för att juridiskt bemöta ovanstående, orättfärdiga begrepp när det avser grupper av personer. Rättsläge …

View Post

Bevis på att Polisen återigen ljuger i bikerärende och media hjälper till att täcka upp lögnerna! Här är beslagsprotokollet från razzian mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva!

Bakgrund Polisen har tidigare gått ut i media med uppgifter om att de beslagtagit narkotika på klubbens fastighet och en åtelkamera utomhus för övervakning i samband med razzian mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva. Så är inte fallet. Polisen har medvetet ljugit för media och fört dem bakom ljuset! Då flertalet artiklar i NSD och …

View Post

Payback Sverige har skickat mejl till samtliga riksdagsledamöter med bifogad fakta- och forskningssamanställning kring bikers och bikerklubbar!

Payback Sverige har idag följt upp den anhållan om möte/samtal som under gårdagen skickades till Justitieminister Morgan Johansson med att skicka mejl till riksdagens samtliga 349 ledamöter. Mejlet innehöll, förutom nedanstående text, som inledningsvis är densamma som skickades till Justitieministern, även Payback Sveriges fakta- och forskningssammanställning kring bikers.  Mejlet skall ses som en andra del …