Vittnesmål från klubbansluten biker om nyttan av Paybacks Västförbudsinfo!

Krogägare backade om västförbud efter att ha läst Paybacks Västförbudsinfo!

Jag och proppen gick in på en lokal krog och skulle ta några bärs. När vi kom in tog vi av oss jackorna och gick fram till baren där vi blev bemötta av en trevlig bartender som dock tyckte att vi skulle ta av oss mc-västarna eller gå därifrån.

Jag förklarade för honom att det är yttrandefrihet och att han inte får avvisa oss på grund va mc-väst men han gav sig inte.

Jag tog fram dokumentet angående västförbud från Payback och visade honom.

Diskussionen lades ner och vi fick köpa våra öl och behålla västarna på.

S.B.

Paybacks medlemsdokument: Rättslägesinfo vid väst-/klädförbud

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin