• “Varför gick vi med som medlem i Payback” – Tragisk MC Kungsbacka! Del 3

  Varför gick vi med i Payback?   Det finns helt enkelt idag, ingen annan organisation eller förening som på samma sätt som Payback har: 1. Rätt verktyg att arbeta med i form av juridiskt och medialt arbete. 2. Vet hur verktygen skall användas för att få rätt resultat. 3. Har resurser att sprida och informera […]
 • “För att allmänhet och kollegor har rätt att veta” – Om Wierups betyg och bristande samhällsekonomiska insikter!

  “Inte den vassaste pennan i journalistkåren precis” Expressen-anställde Lasse Wierup är ju inte den vassaste pennan i journalistkåren precis, enligt min personliga åsikt. En åsikt som för övrigt även delas av så framträdande personer som två kriminologer, varav en numer arbetar för polisen och den andra är sveriges internationellt mest erkända kriminolog, samt därutöver Sveriges enda bikerforskare. Det vill […]
 • “Varför gick vi med i Payback” – Punisher MC Kågeröd! Del 2

  Vi fortsätter artikelserien om “Varför just er klubb valt att gå med som medlem i Payback” med ännu ett inlägg och uppmanar samtidigt fler medlemsklubbar att skicka oss inlägg till paybackpeter@hushmail.com Se: http://www.payback.name/?p=14340 Varför gick vi med i Payback? För oss var det ett naturligt val att ansluta oss till Payback. Vi hade åtskilliga gånger fått […]
 • “Varför just er klubb valt att gå med som medlem i Payback” – Hilibards MC Lowland! Del 1

  Vi inleder nu serien med inlägg från Payback Sveriges olika Premiummedlemsklubbar. Inläggen kommer att publiceras i den ordning de inkommer. Vi uppmanar även fler klubbar att skicka enkla eller långa inlägg om “Varför just er klubb valde att gå med som medlem i Payback”! Payback behöver era inlägg för att motverka polisens och medias smutskastning av Payback! […]
 • Payback Sverige JO-anmäler polisen för extremt långsam handläggning – myndighetssabotage, i ärendet kring Julfesten hos Punisher MC!

  Bakgrund I Payback Sveriges första stämningsärende,  mot Polisen för de många inslagen av olaga handlingar gentemot deltagarna i julfesten hos Punisher MC, har nu en JO-anmälan inlämnats.
 • Payback Sverige har utsett Generalsekreterare!

    Payback Sveriges styrelse utsåg Generalsekreterare! Payback Sverige valde under styrelsemötet den 4 oktober Peter Schjerva till Generalsekreterare för Payback Sverige. Samtliga i styrelsen samt styrelseråden (regionsombudsklubbarna) stödde enhälligt lagt förslag. Vald person avstod att rösta. Avsikten med valet av en Generalsekreterare Anledningen till att Payback Sverige valt att utse en Generalsekreterare är följande:
 • Polisen är en kriminell organisation som begår brott “i organiserad och systematisk form som föregåtts av särskild planering”!

  Allt kärvare klimat för polisen Klimatet för Svensk Polis blir allt kärvare emedan allt fler myndigheter, i allt fler fall, konstaterar att polisen systematiskt åsidosätter och bryter mot lagen. Vi ska här nedan lista sju olika exempel för att därefter dra de juridiska konsekvenserna av polisens konstaterade lagbrott!
 • Payback måste stå upp för allas fri- och rättigheter! Del 2/2

  Enligt grundlagen är alla människor lika mycket värda och äger samma fri- och rättigheter! OBS! Läs denna text noggrant och läs hela texten för att förstå sammanhanget! Grundläggande för all kamp för mänskliga fri- och rättigheter, varav bikerkulturens kamp för sina fri- och rättigheter inordnas, är grundsynen att alla människor är lika mycket värda och har […]
 • “Bikers For Dummies” – Andra Payback-boken nu påbörjad!

  Payback-boken “Bikers For Dummies” påbörjad Arbetet med den andra Payback-boken har nu inletts. Boken har fått arbetsnamnet “Bikers For Dummies” då bikerkulturens begreppsvärld, drivkrafter och mekanismer står i fokus i bok 2 i Payback-serien. En serie bikerböcker som kommer att innehålla minst fyra böcker… Anledningen till arbetstiteln står att söka i att boken har för avsikt […]
 • 2 olika Klubbpaket lanseras på begäran!

  Tredje styrelsemötet avhölls – Flertal beslut fattades! Payback Sverige avhöll sitt tredje styrelsemöte för året under den gångna lördagen varvid ett flertal beslut fattades. Några kommer tillsammans med andra nyheter kring Payback att presenteras under veckan och andra kommer att presenteras först i samband med att besluten verkställs praktiskt i verksamheten, längre fram. 2 olika […]
 • Pressmeddelande från Scanbike!

  Pressmeddelande från Scanbike Som vi tidigare har gått ut med kom nummer 3 av Scanbike inte ut i butikerna på grund av en tvist med vårt dåvarande tryckeri. Vi håller nu på att strukturera om Scanbike både när det gäller bolag, tryckeri och när det gäller redaktionen. Jag har själv beslutat att sluta arbeta med […]
 • Uppmaning till Payback Sveriges medlemsklubbar: Skriv om “Varför just ni valt att gå med som medlemmar i Payback!”

      Bakgrund Payback Sverige har, som vi tidigare under veckan skrev om, ett väldigt brett spektrum av medlemsklubbar. De spänner från tjejklubbar över blandklubbar till kristna mc-klubbar samt klubbar som står för nykterhet och drogfrihet samt därutöver 1 %-klubbar och klubbar som inte kategoriserar sig som 1 %-klubbar. Läs hela bakgrunden: http://www.payback.name/?page_id=5095  Misstänkliggörande genom påståenden om […]
 • Busted Knuckles säljer Payback-artiklar hos Akar MC på lördag!

  Busted Knuckles säljer Payback-artiklar hos Akar MC Hölö under lördagen! Lördagen den 4 oktober är Busted Knuckles, Payback Sveriges officiella supportartikelförsäljare på plats hos Akar MC Hölö och säljer egna produkter och Payback Sveriges supportartiklar.
 • Expressen: Tidningen där Fantasy och Make-Believe förenas!

            Så viktig är inte Expressen att vi lägger ner någon större möda! Payback har viktigare och större saker att arbeta med än att ständigt och jämnt bemöta den flod av fördomar och obelagda påståenden som hela tiden läcker ut från Expressens redaktion. Snart varje dag kommer det nya påståenden och […]
 • Ny tjänst kartlägger alla dina rörelser i centrumkärnor!

    Bakgrund – Polisen har ansökt om kameraövervakning av centrumkärnor Polisen har i ett flertal städer tillsammans med olika kommuner ansökt om att få sätta upp en rad kameror i centrum av tätorter för att enligt uppgift förebygga och förhindra brottslighet i brottsbenägna områden. Ett flertal gånger har dessa ansökningar ej beviljats då statistik över […]
 • Ja, Payback har “kopplingar” till 300+ mc-klubbar inklusive Hells Angels MC! Resultatet av Expressens mc-lögner: 70 anställda får sparken!

  Resultatet av Expressens mc-propaganda = 70 anställda får sparken! Expressen har under hela 2014 i ett desperat försök att höja upplagan publicerat en mängd olika artiklar av högst oseriös kvalité och utan några som helst former av substans eller fakta om mc-klubbar m.m. Vi kommer under en tid framåt bemöta en del av de oseriösa […]
 • Justitieministerns uttalande om “Icke skyddsvärda grupper” är starten på avhumaniseringen av bikers! Del 1/2

  Justitieminstern utpekar mc-klubbar som “icke skyddsvärda grupper”! Justitieminster Beatrice Ask uttalade den 20 augusti 2014 följande i samband med en kommande utredning rörande i första hand mc-klubbsfastigheter: Det besittningsskydd för lokalhyresgäster som finns i dag ska inte gynna grupper som inte är skyddsvärda. Vi vill göra det lättare att säga upp hyresgäster med koppling till grov […]
 • Liberal Alliance: Skrota A-kassa och Socialbidrag för folk som bär mc-väst eller är tatuerade!

  Folketingsmedlem Ole Birk Olesen Den danske Folketingsmedlemmen Ole Birk Olesen, Liberal Alliance, hävdade under veckan bland annat följande: Går man f.eks. med rocker-rygmærke eller niqab, eller har man fået indopereret horn i panden, så står man ikke til rådighed for langt det meste arbejde, på samme måde som en person, der ikke vil møde fast […]
 • Busted Knuckles säljer Payback-artiklar hos Crazy Wolf MC på lördag!

  Busted Knuckles säljer Payback-artiklar hos Crazy Wolf MC under lördagen! Lördagen den 27 september är Busted Knuckles, Payback Sveriges officiella supportartikelförsäljare på plats hos Crazy Wolf MC i Nyköping och säljer egna produkter och Payback Sveriges supportartiklar.
 • Polisen medger lagbrott när de agerar mot mc-klubbsfastigheter!

  Fortsatt olagliga ageranden mot mc-klubbsfastigheter – Polisen medger att de saknar lagstöd! I en artikel i Expressen framkommer ånyo det faktum att polis och kommuner agerar i strid med grundlagen när de fortsätter att försvåra för mc-klubbar att bedriva föreningsverksamhet inom förhyrda eller ägda lokaler.
 • Swedish Bikerday 2014

         Rapport från Swedish Bikerday 2014 Lördagen den 28 juni hölls Swedish Bikerday 2014 i Dalarna. Festen, som hölls i Folketspark på Sollerön, började dock redan på fredagen då många av gästerna anlände.
 • Polisen har utbetalat nästan 10 miljoner i skadestånd för olaga registrering! Del 1/2

    Polisen har utbetalat nästan 10 miljoner i skadestånd för olaga registrering! Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden konstaterade 2013 att Polismyndigheten i Skåne, Kriminalunderrättelsetjänsten i Lund, upprättat och fört ett register över 5 000 romer samt deras anhöriga och barn samt avlidna personer, utan att polisen haft lagstöd för registret. Registret var således upprättat på olaga grund […]
 • SIN kritiserar och anmäler Polisen till åklagare för tre lagbrott!

  SIN kritiserar Polisen i Dalarna på tre punkter… Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har utrett tre olika beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som fattats av Polismyndigheten i Dalarna. Syftet med uppgiftsinhämtningen var enligt polisen att kunna styrka inblandning i ett grovt rån. SIN har konstaterat att lagliga förutsättningar för uppgiftsinhämtningen ej förelåg för polisen.
 • Bikerskolan: Om EU-rätten och lagprövning!

      Möjligheter till prövning av svenska lagars förenlighet med Europakonventionen Artikeln nedan är skriven av EU-rättsspecialisten Malte Sjö Jerling, det nya juridiska tillskottet i Payback-teamet! I den här artikeln kommer jag att gå igenom vilka möjligheter som finns att få till en juridisk prövning av en svensk lags förenlighet med Europakonventionen. Jag kommer också att […]
 • Payback förstärker – Knyter EU-rättsspecialist till verksamheten!

     Payback knyter EU-rättsspecialist till verksamheten! Efter inledande mejlkonversation har nu Payback Sverige knutit ännu en juris till verksamheten. Malte Sjö Jerling är ubildad jurist med EU-rätt som specialitet. Jerling kommer att fungera som expertråd på området och i framtiden kunna driva speciella övergripande mål inom Europarätten. EU-rätten allt viktigare inom arbetet för bikers rättigheter! Då […]
 • Läs vad polis och kommun planerar mot bikers! Karlstads Kommun och Östergötlands samverkansavtal och handlingsplan!

    Karlstads samverkansavtal strider mot grundlagen! Payback Sverige har begärt och fått ut Karlstad Kommuns handlingsplan och samverkansavtal med polismyndigheten riktad mot så kallad organiserad brottslighet. Dokumentet är intressant så tillvida att det påvisar till vilka lagstridiga och demokratiupphävande åtgärder kommun och polis är beredda att gå. Här finns en del punkter som saknar uttryckt […]
 • Efter överenskommelse: SIN utreder både “Bikerregistret” och enskilda personers registrering!

  Både Bikerregistret och de enskilda personernas registreringar kommer att utredas! Efter telefonöverläggning mellan Payback Sverige och Säkerhets- och Integritetsskyddsnämndens (SIN) enhetschef har en överenskommelse nåtts. Payback Sverige kan meddela, alla som inskickat den kombinerade “Begäran om Registerkontroll och Fullmakt” till oss för drivande av ärendet, att SIN även kommer att utreda “Bikerregistrets” laglighet. SIN kommer […]
 • Barbro Jönsson: Jag är antagligen jävligt dum i huvudet! Ett mycket underhållande förhör!

    Faller en – faller alla! F.d Åklagaren Barbro Jönsson har under flera år ofta framträtt i Sveriges Television och liksom Wierup och Polismyndigheterna pratat väldigt mycket om mc-klubbarnas kriminella status och brottsbenägenhet. Precis som Wierup och Polismyndigheterna har de dock inte haft någonting i sak att komma med utan bara agerat i en roll av […]
 • Oväntad konsekvens av kriminalisering – Polismyndighet förbjöds!

  Payback skrev tidigare under veckan om en Motion från Sverigedemokraterna där partiet ville införa en svensk motsvarighet till USA:s Ricolagstiftning, i Sverige då kallad Diko. Partiet förordade även fängelse för personer utefter DIKO-lagstitfning utan att personerna kunnat bindas vid brott samt att kunna beslagta tillgångar utefter vald livvstil och utan att brottsmisstanke föreligger vill vi […]