• Barbro Jönsson: Jag är antagligen jävligt dum i huvudet! Ett mycket underhållande förhör!

    Faller en – faller alla! F.d Åklagaren Barbro Jönsson har under flera år ofta framträtt i Sveriges Television och liksom Wierup och Polismyndigheterna pratat väldigt mycket om mc-klubbarnas kriminella status och brottsbenägenhet. Precis som Wierup och Polismyndigheterna har de dock inte haft någonting i sak att komma med utan bara agerat i en roll av […]
 • Oväntad konsekvens av kriminalisering – Polismyndighet förbjöds!

  Payback skrev tidigare under veckan om en Motion från Sverigedemokraterna där partiet ville införa en svensk motsvarighet till USA:s Ricolagstiftning, i Sverige då kallad Diko. Partiet förordade även fängelse för personer utefter DIKO-lagstitfning utan att personerna kunnat bindas vid brott samt att kunna beslagta tillgångar utefter vald livvstil och utan att brottsmisstanke föreligger vill vi […]
 • Professorer: En målad bild av kriminalitet baserad på tro och svävande påståenden – Utredningen om organiserad brottslighet! Del 3/3

  I denna tredje och avslutande del om utredningen över straffärttsliga skärpningar kring organiserad brottslighet kommer vi att fokusera på vad en känd kriminolog uttalat kring denna formen av utredningar samt själva lägga fram vår syn på förslagen, Vi börjar dock med att redovisa vad utredarna drog för slutsatser kring lagda förslag samt de ekonomiska konsekvenserna av förändringarna […]
 • Om definitionen av en kriminell organisation – Utredningen kring Organiserad Brottslighet! Del 2/3

  Om utredningens resonemang kring definitionen av en kriminell organisation! I den andra delen om Utredningen om Skärpta Straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet och slut-betänkandet Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m. (SOU 2014:63) kommer vi att fokusera på vad utredningen uttalat och resonerat kring kriminalisering och definitioner av vad som utgör en kriminell organisation.
 • Om “Ledande person” & Våldskapital – Utredningen om Organiserad Brottslighet – Lagförslagen! Del 1/3

  Analys i tre delar Vi kommer i tre olika artiklar att genomgå, kommentera och analysera Utredningen om Skärpta Straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet som i fredags överlämnade sitt slutbetänkandet Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m. (SOU 2014:63) till Regeringen. I den första delen koncentrerar vi oss på förslagen till de nya lagparagrafernas utformning. I den andra […]
 • SD vill Åtala och Fängsla personer utan att binda dem till brott och beslagta tillgångar utan brott eller brottsmisstankar utan på grund av vald livsstil!

  Vill du rösta på ett parti som vill åtala och fängsla personer utan att de gjort sig skyldiga till brott? Vill du rösta på ett parti som vill beslagta det du äger på grund av din livsstil? Närmast samtliga riksdagspartier driver frågor som om de omsätts i lagar framöver väsentligt kommer att kringskära och förminska bikers fri- och […]
 • Payback Sverige medverkar i Slöseriombudsmannens dokumentärfilm!

  Payback Sverige medverkar i dokumentärfilm! Payback Sveriges presstalesman, tillika vice ordförande, Advokat Ismo Salmi medverkar i Slöseriombudsmannens nya dokumentärfilm Någon annan betalar – En film om slöseri med dina skattepengar. Inslaget tar upp det lika delar sanslösa slöseriet med skattepengar som olagliga fastighetsaffären som Karlstad Kommun iscensatte för att kunna vräka hyresgästen Solstadens Motorsport AB. […]
 • Utredning för att förenkla utmätning vid trafik- och tullkontroller!

  Regeringen vill förenkla för Kronofogden att per distans utmäta tillgångar vid trafik- och tullkontroller Payback skrev tidigare i veckan om att Regeringen ämnade lägga ett förslag om att bland annat utvidga möjligheterna för Kronofogdemyndigheten att förverka fordon per distans.
 • Utredning vill att ledande person i en organisation ska dömas för att inte ha förhindrat brott!

    Ledande person ska straffas för att inte ha förhindrat brott!?? Utredningen om Skärpta Straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet överlämnade idag slutbetänkandet Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m. (SOU 2014:63) till justitieminister Beatrice Ask. 
 • Payback Sveriges Resistance Run 2014

        Den andra artikeln i veckan som publiceras av det beklagliga faktum att Scanbike tvingades inställa utgivningen av nr 3/2014 på grund av en tvist med tryckeriet. Artikeln om runet skulle publicerats i det inställda numret men då den ej är aktuell längre fram publiceras den nu på Nättidningen Payback istället. Payback Sveriges […]
 • Viktig Info: Regeringen föreslår strafflindring för person som lämnar uppgifter av väsentlig betydelse!

  Regeringen sänder remiss till lagrådet för yttrande över strafflindring för väsentligt uppgiftslämnande vid utredning! Regeringen har skickat en remiss till Lagrådet för yttrande med förslag om att ge strafflindring för person som medverkar i utredningen av sin egen brottslighet. Regeringen skriver: Förslaget innebär att en gärningsman som har lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen […]
 • Viktig info! Regeringen vill utöka möjligheten att beslagta brottsvinster samt förverka fordon!

  Regeringen vill utreda och ta initiativ till att göra det enklare samt utöka möjligheterna att beslagta brottsvinster samt för att förverka fordon vid “allvarliga” trafikbrott. Regeringen vill utreda och förenkla möjligheten att förverka brottsutbyte 1. Regeringen vill att de regler som redan idag finns gällande utvidgat förverkande även ska kunna användas vid andra brottstyper än i […]
 • Krönika från Payback Sverige

    Då Scanbike sorgligt nog på grund av en tvist med tryckeriet tvingats ställa in utgivningen av nr 3 publicerar vi härmed den Paybackkrönika som skulle publicerats i det inställda numret då krönikan annars blir inaktuell till nästa nummer. Av samma inaktualitetsanledning kommer vi även att publicera den redogörelse från Payback Resistance Run som Anna skrivit […]
 • Paybackadvokaten Anders Lindstrand: Polisen är ett hot mot demokratin!

  Massmediebilden leder till jättestora polishus och fler poliser och åklagare! En av Payback Sveriges advokater Anders Lindstrand framträdde i april 2012 i en radiointervju där han på ett högst förtjänstfullt sätt stod upp för bikers rättigheter och samtidigt angrep polismyndigheternas arbetsmetoder mot bikerkulturen.
 • Om polisövervåld och råljugande! Lukas Moodysson, fimregissör: Hur ska man kunna prata med någon som inte bryr sig om man lever eller dör?

  Payback Sverige har varnat för polisvåldet men alla har tigit! Nu har ni resultatet för att ni teg och samtyckte! Payback Sverige har länge varnat för den utveckling vi nu ser att polisen löper amok och att det förr eller senare kommer att drabba och spilla över på andra grupper om inte polisverksamheten styrs upp […]
 • Tre tunga aktörer djupt kritiska över Justitieministerns vräkningsförslag av mc-klubbar!

  Fler tunga, aktörer kritiska till förslaget om vräkning av mc-klubbar! I förra veckan rapporterade vi kring Justitieministerns påannonserade utredning om att kunna vräka mc-klubbar. Vi skrev då också om författaren Dick Sundevalls kritik över ministerns användande av begreppet “icke skyddsvärda personer” och över begreppet “organiserad brottslighet” samt redogjorde för vad Paybacks presstalesman, vice ordförande advokat […]
 • Till Justitieministern: Lär dig lagen! MC-västar skyddas av grundlagen och kan ej begränsas av annan lag!

  Till Justitiedepartementet: Lär er svensk rättskällehierarki samt grundlagens och Europakonventionens ställning! Justitiedepartementet vill förbjuda användandet av väst och olika former av kläder i samband med rättsförhandlingar. Då Justitieministern och departementets sakkunniga och jurister tydligen inte äger någon som helst kunskap om svensk rättskällehierarki eller över domslut och Europakonventionens ställning såsom svensk lag vill vi härmed informera om […]
 • MC-västar skyddas av yttrandefriheten! Helsidesartikel i Aftonbladet!

  Våren 2011 kontaktades undertecknad av Aftonbladet som önskade en artikel kring västförbud då vi drev dessa ärenden gentemot tre olika kommuner och vann åtta raka rättsförhandlingar! Artikeln fick en helsida i papperstidningen samt blev den mest lästa den dagen på Aftonbladets internetsajt. MC-västar skyddas av yttrandefriheten En mc-väst består av symboler och märken som kan […]
 • Uppmaning till Sveriges bikerklubbar: Låt klubben eller ännu hellre enskild medlem äga klubbhuset!

  Med anledning av att Justitieminstern uttalat att en kommande utredning är på gång med avsikt att på enklare sätt vräka mc-klubbar uppmanar vi landets mc-klubbar att se över hur mc-klubbsfastigheten är ägd men även hur fastigheten är försäkrad och belånad. Då ägarförhållandena kan vara tidsödande att förändra uppmanar vi klubbarna att redan nu inleda arbetet! Det […]
 • Författare och dokumentärfilmare Dick Sundevall anser förslaget om vräkningav mc-klubbar visar på skrämmande människosyn och olikhet inför lagen!

  Kort om Dick Sundevall Dick Sundevall är Chefredaktör för magasinet Paragraf. Han är även författare och dokumentärfilmare samt har förekommit i flera TV-program. Payback har tidigare skrivit om vad som tidigare framkommit i en av Dick Sundevalls böcker där ett flertal experter kommer till tals och närmast förlöjligar begreppet organiserad brottslighet och bedyrar att sådan […]
 • Bikers är trötta på att fungera som Polisens Viagra!

  Definition av kriminell organisation och verksamhet Justitieminister Beatrice Ask säger i länkade radiointervju att det är inga problem med att avgränsa och/eller definiera de organisationer/föreningar som en lagstiftning som avser att förenkla vräkningar av mc-klubbar kommer att rikta sig emot!?? Med tanke på att all forskning och vetenskap liksom alla oberoende experter som inte är anställda eller […]
 • Paybacks arbete får Justitieministern att tillsätta utredning som möjliggör vräkning av mc-klubbar!

  Regeringen vill ha särlagstiftning/speciallagar mot “organiserad brottslighet” Mitt under valrörelsen meddelar Justitieminstern Beatrice Ask att hon avser att under hösten tillsätta en utredning som gör det lättare att vräka mc-klubbar. Följande framgår ur Justitiedepartementets hemsida: Det besittningsskydd för lokalhyresgäster som finns i dag ska inte gynna grupper som inte är skyddsvärda. Vi vill göra det lättare […]
 • Hösten 2013: 3 x Payback i TV samt uppdatering i stämningsärendena!

    Payback Sverige bjöd under måndagen in till Presskonferens! Payback Sverige bjöd under måndagen den 2 september 2013 in valda, seriösa media till presskonferens. De utvalda massmediaföretag som erhöll inbjudan var SVT, Sveriges Radio, Tidningarnas Telegrambyrå (TT) samt Värmlands Folkblad och NWT. De två sistnämnda för att de på ett sakligt och korrekt sätt skildrat […]
 • Polisen behandlar mc-klubbarna värre än papperslösa!

  I samband med att Payback Sverige debatterade med polisen i SVT Debatt 2013, representerade av presstalesmannen advokat Ismo Salmi, fick vi också förmånen att publicera nedanstående text på SVT Debatts hemsida. Här nedan följer texten med den rubrik vi själva valde. Polisen behandlar mc-klubbar värre än papperslösa Polisen trakasserar bikers från landets mc-klubbar utan anledning. Kontrollerna saknar lagstöd […]
 • Busted Knuckles säljer Payback-artiklar och medlemskap på Långgaffelträffen under lördagen!

  Busted Knuckles säljer Payback-artiklar och medlemskap på Långgaffelträffen under lördagen! Busted Knuckles säljer Payback-artiklar och medlemskap på Långgaffelträffen under lördagen! Busted Knuckles är Payback Sveriges Officiella Supportartikelförsäljare Busted Knuckles säljer och tar upp betalning och beställningar av Payback Sveriges produkter ute på olika hojträffar, mässor, evenemang och klubbfester runt om i landet samtidigt som de […]
 • Artikel från person som förstått att juridiska åtgärder är en demokratisk rättighet och aldrig ett hot!

  Alla har rätt att hävda sina juridiska rättigheter enligt lag! Att hävda sina lagligarättigheter och att uttala att man kommer att vidta juridiska åtgärder kan aldrig anses som ett hot. Det är möjligvis ett löfte och det är varje persons, förenings eller organisations självklara demokratiska rättighet. Payback skrev under gårdagen om konstnärens som tryckt upp […]
 • Att vidta juridiska åtgärder är aldrig ett hot! Det är en demokratisk rättighet!

  Bakgrund Konstnären? Peter Johansson ställer ut ett antal alster på ett galleri i Malmö. Alsterna består mestadels av tryckta loggor på stort planschmaterial av olika organisationers loggor. Ett av alsterna innehåller Hells Angels MC:s ryggmärke. Information om varumärkesintrång och skadeståndsyrkande Klubben slår konstnären en signal och berättar att de innehar copyright och att emblemet är varumärkesskyddat […]
 • Vi vill vara fria att köra våra hojar utan att bli trakkade av polisen!

  Kontentan av bikers kamp för sina rättigheter och dess ursprung! Hela kärnan i bikerkulturens kamp för att återställa sina fri- och rättigheter kan enkelt sammanfattas i en enda mening. I denna mening göms också själva ursprunget till kampen för bikers rättigheter. 1966 uttalade skådespelaren och bikern Peter Fonda, via sin rollfigur Heavenly Blues, i filmen De vilda änglarna […]
 • Information om Scanbike samt Reflektion över Expressen!

  Detta inlägg är inte som brukligt en artikel utan är helt enkelt bara kortfattad information rörande Scanbike samt en reflektion över Expressens publiceringar. Information rörande Scanbike nr 3 Många av Paybacks läsare prenumererar eller köper Scanbike varför vi citerar Scanbikes information om följande nummer: Information om Scanbike nr 3 Vi har haft semesterstängt på kontoret under ca […]