• Kriminella mc-gäng?? “Ingen har åkt fast. Ingen har någon dom på sig och ändå talar man om förbud mot mc-klubben??” Del 1

  Inlägget har tidigare publicerats av Payback men även här gäller att spridningen till allmänheten av de bevis vi kan vaska fram är oerhört viktig för att påvisa polisens manipulation att via media kriminalisera klubbar utan att äga några som helst belägg för saken. Polisen har skapat en masshysteri kring mc-klubbar som saknar all form av […]
 • Polisen utbildar, styr och kontrollerar landets media genom hot om att stängas av från polisens källor!

    Första beviset på att polisen styr mediarapporteringen kring bikers! En viktig artikel vi tidigare publicerat men som behöver få en större spridning bland allmänheten varför vi återpublicerar skrivelsen igen. Att arbeta för bikerkulturens bästa har sina svårigheter. Att komma till tals i media och få förmedla bikers syn på olika bikerkulturella fenomen eller vid […]
 • Vittnesmål 63: Författare och advokatsekreterare vittnar om omfattande polistrakasserier på grund av umgänge med bikerbarndomsvän!

  Trakasserad av polisen på grund av umgänge med bikerbarndomsvän! Jag heter Kjell Larsson och jag och min fru befinner oss långt från mc kulturen. Det närmaste vi kommer är en barndomsvän till mig som är medlem i en mc-klubb, och ett far/söner-projekt där vi försöker bygga en trike. Utöver det så är vår värld ganska […]
 • Lasse Wierup är medlem i en kriminell sammanslutning! Expressens brottsutbyte tillfaller Bonnierkoncernen!

    Lasse Wierup är medlem i en kriminell sammanslutning! Utefter den logik Expressen skriver artiklar om mc-klubbar, där de hävdar att enskildas brottslighet grundar att föreningen i sig är en kriminell organisation, kan vi fastslå följande faktum: 1. Att Expressen är en kriminell sammanslutning då individer inom tidningen är fällda för anstiftan till vapenbrott, vapenbrott […]
 • Feg polis lägger ner och hemligstämplar förundersökningen kring Wärrings krogkväll! Payback publicerar som enda media den sanna historien kring krogkvällen!

  Polisen lägger ner och hemligstämplar förundersökningen! Polisen meddelade under onsdagen att de lägger ner förundersökningen kring den uppgivna misshandeln av Eskilstuna-kurirens chefredaktör. Polisen meddelar också att hela förundersökningen har belagts med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 35:1:  Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan […]
 • Busted Knuckles säljer Payback-artiklar hos Sidebyside MC, Valborgsmässoafton!

     Busted Knuckles säljer Payback-artiklar hos Sidebyside MC, Årsunda på Valborgsmässoafton! Busted Knuckles säljer Payback-artiklar och medlemskap hos Sidebyside MC, Årsunda, på Valborgsmässoafton den 30 april! Busted Knuckles är Payback Sveriges Officiella Supporterförsäljare Busted Knuckles säljer och tar upp betalning och beställningar av Payback Sveriges produkter ute på olika hojträffar, mässor, evenemang och klubbfester runt […]
 • Dela! Mycket viktig dom av betydelse för bikers! Brott begås av enskilda medlemmar och polisen stigmatiserar klubbarna utan belägg!

  Viktig dom med klara uttalanden från domstolen! Torsdagen den 24 april avkunnades en mycket viktig dom i Oslo Tingsrätt vilken  vi tacksamt mottagit från Payback Norge! Målet avsåg i första hand ett försök att ta ifrån Hells Angels MC klubblokalen utefter att det för fyra år sedan??! påträffades vapen i lokalerna. Ett försök som misslyckades. […]
 • Om Payback Sveriges förtroendevalda och arbetsfördelning!

  Tydlig arbetsfördelning inom Payback-styrelsen Payback Sverige genomförde i och med årsmötet och det därpå följande styrelsemötet en klarare uppdelning av arbetsuppgifter. Var och ens uppgifter framgår i samband med nedanstående styrelseförteckning:
 • Investera i din framtid! Gå med i Payback Sverige!

     Payback kämpar för just dina rättigheter – Anslut dig till kampen! Som biker torde det viktigaste vara att försäkra sig om att kunna köra hoj, få bära sin väst, ha rätten att inneha klubbhus – ja, kort sagt  att få fortsätta leva sitt liv som biker och att det finns kvar en blomstrande bikerkultur […]
 • Busted Knuckles säljer Payback-artiklar på Strängnäs Hojmarknad och hos Crazy Wolf MC, lördagen den 26:e!

  Busted Knuckles säljer Payback-artiklar på Strängnäs Hojmarknad och hos Crazy Wolf MC  Busted Knuckles säljer Payback-artiklar och medlemskap på Strängnäs Hojmarknad på dagen och hos Crazy Wolf MC, Nyköping, på kvällen, lördagen den 26 april. Den 30 april är därefter Busted Knuckles på plats hos Sidebyside MC, Årsunda. Busted Knuckles är Payback Sveriges Officiella Supporterförsäljare Busted Knuckles säljer […]
 • Vem är det som är rädd, Expressen? Å Vem är det som har någonting att frukta, Polisen?

    Expressen – En desperat tidning i fritt fall! Expressen är en tidning som kan sägas befinna sig i ett fritt fall vad gäller upplaga, förtroende samt journalistisk kvalíté. En alltmer desperat ledning antog för ett tag sedan att det var ett bra drag att knyta fantasyförfattaren Lasse Wierup till sitt stall. Ett faktum som […]
 • Payback Sverige medverkar i SVT Debatt-program samt med artikel på Debatt-sajten!

  Den 4:e respektive den 5 september 2013 medverkade Payback Sverige i SVT Debatt via medverkan direkt i TV-programmet via vår Vice Ordförande, advokat Ismo Salmi samt med en förberedande debattartikel på SVT Debatts sajt. Då TV-programmet inte längre kan ses på Debattsajten återger vi den förberedande artikeln. Vi är inte paria – Vi är bikers! MC-KLUBBAR:  Polisen […]
 • Viktig – Dela! Det är pappor, söner och gifta män ni skriver om! Det är barn, hustrur och släkt som drabbas!

  Artikeln nedan har publicerats tidigare på Payback men då artikeln är väldigt viktig för att upplysa och medvetandegöra media rörande konsekvenserna av deras stigmatiserande och felaktiga artiklar om bikerkulturen, publicerar vi ännu en gång artikeln. Publiceringsproblematiken är mycket komplex och drabbar allt och alla – brett och vitt! När en tidning eller publicist publicerar artiklar där bikerklubbar […]
 • Viktig – Dela!: Payback Sverige intervjuar medlem i en av polisens ryggmärkesklubbar!

  Payback Sverige intervjuar medlem i en av polisens ryggmärkesklubbar! Payback Sverige intervjuade i Januari 2013 Lennart Körnsveden, en medlem i en av polisens ryggmärkesklubbar, Blue Knights, Sweden I. Hej, Lennart. Det var ett tag sedan. Hur är det? Hej Peter. Jo, tack allt är bra. Jag tänkte ställa några frågor som jag hoppas du vill svara på Ok, jag […]
 • Id Bikers: Vad är det som skrämmer dig?

    Id Bikers: Vad är det som skrämmer dig ? Är det vår klädsel? Våra bullriga maskiner? Ryktet som media byggt upp? Kanske du har sett bikers på film och tror att livet är precis så som det beskrivs? För allt på Bio och i Tidningar är ju sant … eller? Det finns ju utomjordingar […]
 • Mycket Viktig – Dela!! Payback Sverige intervjuar Sveriges enda bikerforskare!

    Nedanstående intervju har tidigare publicerats på Nättidningen Payback men då den är utomordenligt viktig för bikerkulturen samt i vår kamp för att återställa våra fri- och rättigheter väljer vi att ännu en gång publicera intervjun om inget annat så för nya läsare. Payback Sverige intervjuar Sveriges enda bikerforskare! Som ett led i att utröna […]
 • Glad Påsk önskar Payback Sverige!! “Biker Bunnies Code”

  Payback Sverige önskar alla bikers, medlemmar, bikerklubbar, sympatisörer och supporters en Riktigt Glad Påsk! Å vilken påskhälsning passar väl bättre än The Biker Bunnies Code? Klicka på bilden å få en större, läsbar version.  
 • Bikerskolan: Om Polisens allmänna lagstöd för Husrannsakan eller Masskontroller! Del 6/6

    Granskning av Polisens generella lagstöd för Husrannsakan och masskontroll Polisen brukar hänvisa till svepande och påstådda generella tillåtelser att genomföra husrannsakningar eller masskontroller av bikers och bikerklubbar. Då dessa “tillstånd” aldrig ifrågasätts av landets journalistkår är det Payback Sveriges uppgift att sprida information kring vilka sådana tillstånd polisen kan hänvisa till såsom lagstöd eller […]
 • Bikerskolan: Om Nödvärnsrätt! Del 5/6

    Omkring Nödvärnsrätten En ytterligare företeelse kring Husrannsakningar är den faktiska rätten att utöva nödvärn vid olaga tillslag. Att utöva nödrätt är absolut inget vi rekommenderar då konsekvenserna kan bli vådliga och mycket farliga om det utövas mot skjutglada myndigheter. Men vi informerar likväl kring under vilka omständigheter sådan rätt kan föreligga samt vad som kan […]
 • Bikerskolan: Husrannsakan utefter Rättegångsbalken med bikerparagraf! Del 2/6

  Husrannsakan efter Rättegångsbalken (1942:740) Vi fortsätter genomgången av Polisens lagstöd för att genomföra husrannsakningar. I denna artikel fokuserar vi på vilket lagstöd polisen kan luta sig mot i Rättegångsbalken. Vi börjar med att publicera aktuella lagparagrafer för att därefter ge Bakgrund, Kommentar och konkret Råd. Då paragraferna om husrannsakan utefter Rättegångsbalken är väldigt omfattande och många varför de […]
 • Bikerskolan: Husrannsakan utefter Polislagen! Del 1/6

  Under veckan kommer vi att publicera fem olika artiklar ingående i vad vi kallar Bikerskolan och som i slutänden kommer att resultera i en bok innehållande Svea Rikes Bikerlagar (arbetsnamn). Polisen gör alltför ofta tillslag/husrannsakan i mc-klubbars lokaler. Oftast utan lagstöd eller utefter en efterkonstruerad berättelse. Artiklarna under veckan kommer att handla om polistillslag, i […]
 • Regeringen håller döende polis under armarna! Permanentar en rad hemliga tvångmedel!

     Bakgrund Antalet anmälda brott minskar i Sverige med 2 % men polisen redovisar likväl 2 % lägre uppklarningsprocent av brott samt redovisar 11 % mindre antal ärenden till Åklagare samtidigt som polisen likväl inte förmår hålla sig inom de ekonomiska resusrserna…
 • Info: Konsekvenserna av att EU-domstolen underkänt Datalagringsdirektivet!

     EU-domstolen olagligförklarar Datalagringsdirektivet! EU-domstolen underkände nyligen det så kallade Datalagringsdirektivet som inneburit en skyldighet för teleoperatörer att lagra abonnetuppgifter kring surfning samt information kring vem som mejlat vem, vem som har ringt vem och från vilken plats telefonsamtal påbörjats samt avslutas. Uppgifterna har skolat lagras i minst 6 månader och upp till 2 år. […]
 • “Varför skulle ni inte gå med i Payback? Kan ni ge oss tre fullgoda skäl”?

  Varför skulle ni inte gå med i Payback Sverige? Motivera med 3 goda skäl! Vid Paybacks senaste styrelsemöte, direkt efter årsmötet, berättade en av våra regionsklubbar i styrelserådet att de hade valt en lite annorlunda approach när de pratade med klubbar om medlemskap i Payback. De berättade att de valt att vända på frågeställningen och frågade klubbarna “Varför […]
 • Bikerskolan: Allt om serveringstillstånd, festinbjudningar, allmänna och slutna fester inklusive juristutlåtanden!

  Öppen eller sluten fest? Vad gäller? Vi inleder avsnittet kring Serveringstillstånd samt Öppna och Slutna fester med att titta på de avsnitt inom Alkohollag 2010:1622 som reglerar dessa företeelser för att avsluta med råd och omdömen. Alkohollagen reglerar i 8:e kapitlet vilka kriterier som gäller angående Öppna och Slutna fester enligt lag: 8:1 För servering av spritdrycker, […]
 • Bikerskolan: Om skadestånd enligt Svensk lag och Europakonventionen!

    Allmänt om skadestånd och Payback Sveriges roll Payback Sverige har inte som uppgift att driva ärenden om enskilda bikers rätt till ersättning, för frihetsberövande och ej heller ärenden som innefattar oskälig handläggningstid av ärende innan de leder till rättegång, då de inte handlar om en negativ särbehandling på grund av bikertillhörighet utan istället är ärenden […]
 • Föredömligt och helt lagligt arbete av Hells Angels MC misstänkliggörs av Expressen!

  Om Lasse Wierup styrd Expressenjournalistik! Alltsedan Expressen knöt Lasse Wierup till sig har en mängd artiklar om mc-klubbar dykt upp i tidningen. Artiklar som inte är undertecknade av Wierup, men likväl i allt bär hans kännetecken. Artiklarna bygger nämligen i huvudsak på absolut ingenting och det framläggs inte heller några former av bevis i sak för vad […]
 • Bikerskolan: Under vilka omständigheter får en mobiltelefon genomgås och tömmas?

  Idag reder vi ut vad som gäller angående mobiltelefoner vid kroppsvisitationer och vilka omständigheter som ska föreligga för att polisen ska ha rätt att tömma eller genomgå din mobiltelefon. Vid kroppsvisitation får polisen “bara” identifiera din telefon! Rättegångsbalken 28.11 definierar begreppet Kroppsvisitation enligt följande: Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt […]
 • Första “Payback-boken” snart i en bokhandel nära dig!

  Första Payback-boken snart ute till försäljning! Arbetet kring den första Payback-boken innehållande “Vittnesmålen” går snabbt och smidigt. Så snabbt att vi nu kan flytta fram det beräknade publiceringsdatumet åtskilligt. Bokens publicering kommer att ske senast under maj månad mot tidigare beräknad utgivningstid i september! Arbetet pågår för fullt med korrekturläsning, omslag m.m. varför synligt arbete med […]
 • Analys över Polisens satsning mot “grov, organiserad brottslighet” 2013!

  Sammanfattning Polisen fortsätter trots enorma resursförstärkningar i form av mer pengar och fler anställda med konststycket att ännu en gång redovisa försämrade personuppklarningsprocent! Vad gäller satsningen mot organiserad brottslighet så visar polisen i första hand tack vare tre ärenden där väldigt många personer misstänkts, häktats, åtalats och dömts ett bättre resultat än 2012 men sämre […]