Göteborgs kommun vill tvångsköpa mc-klubbslokaler!

Göteborg vill tvångsköpa fastigheter som ”ägs av kriminella eller där det pågår kriminell verksamhet”!

Göteborgs kommun vill tvångsköpa fastigheter som ”ägs av kriminella eller där det pågår kriminell verksamhet”.

Kommunen ska nu gå vidare med att utreda om det låter sig göras juridiskt, föreslår Hampus Magnusson (M), kommunalråd med ansvar för stadsutveckling.

Då gatu-/förortsgäng och andra lösa nätverk, som är inblandade i skjutningar och sprängningar, inte har klubblokaler är förslaget självklart riktat mot mc-klubbar!

Artikel

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin