• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Bikerkulturen står alldeles själva utan stöd från någon! Det är upp till oss själva att försöka rädda bikerkulturen! Del 2/2

Bikerkulturen står alldeles själva utan stöd från någon! Det är upp till oss själva att försöka rädda bikerkulturen! Del 2/2

Doktor Maz Harris, Hells Angels MC, sade:

Den tredje person som doktorerat på bikerkulturen var en person med verklig insidesinformation kring bikers och bikerlivet. Ian Richard “Maz” Harris var medlem i Hells Angels MC Kent och var klubbens talesman ända fram till sin död i en motorcykelolycka år 2000.

Maz skrev i sin bok om bikerkulturen, benämnd just ”Bikers” följande som avslutning: We get no support from concerned MPs (riksdagsledamöter) or civil rights organisations. But I guess we wouldn´t have it any other way. We have our own voice, we fight our own battles, we choose our own friends and we look after ourselves. We are the bikernation, and while we live and breathe we will protect our heritage. 

Ingen bryr sig om vilka övergrepp som än riktas mot bikers!

Som framgår ur del 1 i miniartikelserien så har Payback fått fastslagit att Polisen i sina insatser mot bikerklubbar och dess medlemmar brutit mot de mänskliga rättigheterna i Europakonventionen, artikel 8 om rätten till privatliv, inte mindre än 10 gånger. Hade detta gällt vilken som helst annan grupp i Sverige så hade det begärts debatt i riksdagen. JK hade inlett tillsynsärende kring polisens arbete mot bikers. Människorättsorganisationer hade skrivit debattartiklar och ställt tydliga krav på att regering och riksdag tillskapade lagar till skydd för bikermedlemmar och bikerklubbar. Olika former av rättsexperter hade gjort desamma, skrivit debattartiklar och tidningskrönikor, och krävt åtgärder.

Men ingen tycks längre besitta ens den allra minsta lilla gnutta rättskänsla och förstår inte heller att de som drabbar oss i nutid kommer att drabba andra i framtid!

Rättsstaten, rättssäkerheten och framförallt allas rättskänsla har abdikerat och sprungit och gömt sig!!

Men nu är vi bikers och ingen enda reagerar eller pläderar för åtgärder och lagändringar! Ingen bryr sig överhuvudtaget om rättssäkerhet, att upprätthålla rättsstaten och att alla kulturer såväl som dess medlemmar har samma rätt till samma fri- och rättigheter som alla andra!

Vi kan konstatera därmed att vi står själva och måste själva agera för att rädda kulturen. Kulturen kan självklart överleva underjordiskt och eventuellt utan kännetecken men är det så vill vill leva? Kulturen kommer då att minska av sig själv undan för undan och till slut bara innehålla de mest hardcore bikers. Eller vill vi börja engagera oss på en helt ny och mycket högre nivå än förut? De är de valen vi har. Idag och inte imorgon. Tänk efter och läs än en gång artikel som länkas nedan om tecknen och vad som planeras emot oss. Vi kan inte längre blunda för verkligheten. Vi måste agera och samla oss.

Sverige har inte uppfyllt kravet att skapa skydd och lag som skyddar mc-klubbar och medlemmarna från Polisinsatser i strid med Europakonventionen! Del 1/2

Den tredje person som doktorerat på bikerkulturen var Maz Harris, Hells Angels medlem och talesperson i England

The Winter is coming! Mycket hårda och bistra tider väntar för bikers i Sverige!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin