• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • 807 år efter det Magna Charta garanterar Sverige fortfarande inte dessa folkets rättigheter för bikers!

807 år efter det Magna Charta garanterar Sverige fortfarande inte dessa folkets rättigheter för bikers!

Magna Charta från 1215 fastslog principen om rätt till personlig integritet

Magna Charta (det stora fördraget) kan sägas vara den första historiska ansatsen i en utveckling emot mänskliga rättigheter och har som sådant en signifikant historisk betydelse. Dokumentet var ett avtal mellan Kung Johan utan land samt adeln och prästerna och undertecknades 1215 i samband med ett möte i Runnymede vid Themsen, nära Windsor Castle, England.

Dokumentets betydelse och förtjänst låg ej i privilegierna som tilldelades de högre stånden utan i att avtalet sågs som ett frihetsbrev för hela folket. Orsaken till tolkningen ligger i klausul 39: Ingen fri man får häktas, fängslas, berövas sina rättigheter eller tillgångar eller dömas till fredlöshet eller landsflykt eller på annat sätt ofredas eller förföljas annat än efter laga dom av sina jämlikar och enligt landets lag.

Dokumentet ger således den vanliga människan ett skydd mot godtyckliga insatser från kung, stat och myndigheter. Endast efter laga dom kan människor berövas sin frihet, sina rättigheter eller tillgångar m.m.

807 år senare lever bikers fortfarande under lagarna

När det kommer till bikers har vi fortfarande inte erhållit det skydd som Magna Charta gav den enskilde engelsmannen 1215. Vi berövas fortfarande våra fri- och rättigheter exempelvis när vi utsätts för kontroller, legitimeringstvång, husrannsakan i bostad eller fordon. Vi ofredas och förföljs utefter klubbtillhörighet utan att laga dom föreligger och utan att det finns lag som anger att sådana myndighetsinsatser får verkställas mot bikers utefter föreningstillhörighet.

Vi kan därför av god anledning fastslå att vi bikers fortfarande behandlas utefter 1214 års lagstiftning det vill säga före Magna Chartas tillkomst.

För att kunna bekämpa orättfärdigheter samt vinna sina fri- och rättigheter måste man känna historien.

Vidare info: https://sv.wikipedia.org/wiki/Magna_Charta

Brott mot mänskliga rättigheter gentemot bikers

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin