• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • EU-kommissionen vill att medlemsstaterna upplöser och demonterar strukturer för ”organiserad brottslighet!

EU-kommissionen vill att medlemsstaterna upplöser och demonterar strukturer för ”organiserad brottslighet!

EU-kommissionen vill att EU:s medlemsstater ska upplösa och demontera strukturer för organiserad brottslighet

I Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM102 klargörs och publiceras EU:s strategi för att bekämpa
organiserad brottslighet 2021-2025.

Dokumentet behandlar EU-kommissionens kommande förslag och åtgärder som kommissionen uppmanar Europaparlamentet, rådet, medlemsstaterna och EU-byråer att vidta.

På sidan 3 staplas de viktigaste punkterna upp:

– Effektiva utredningar: upplösa strukturer för organiserad brottslighet och bekämpa högprioriterad brottslighet.

Kommissionen lyfter fram vikten av att demontera strukturer för organiserad brottslighet och uppmanar medlemsstaterna att bland annat ansluta sig till befintliga EU-nätverk för brottsbekämpning

– Ta vinster från kriminella som uppkommer genom organiserad brottslighet och förebygga att brottsvinster omsätts och tränger sig in i den lagliga ekonomin och i samhället i övrigt.

Payback Sveriges slutsats

Då det inte finns särskilt många former av internationella organisationer förutom mc-klubbar verksamma inom hela EU och då EU påstår att mc-klubbarna är kriminella så kan man lätt förstå vilka typer av förslag som framöver kommer att läggas från EU-kommissionen för medlemsstaterna att verkställa…

Dokumentet

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin