Rapport från Payback Sveriges Årsmöte och ett stort TACK till Hedningarna MC!

Payback vill inleda med att rikta ett stort TACK till Hedningarna MC i Mjällby för förstklassig service och logi i samband med års-och styrelsemöte. Världsklass!

Rapport från årsmötet!

Payback Sveriges årsmöte för verksamhetsåret 2021 ägde rum lördagen den 28 maj hos Hedningarna MC, Mjällby.

Årsmötet gick som vanligt snabbt och smidigt. Payback redovisade en stabil och god ekonomi och mötesdeltagarna var som brukligt nöjda med redovisningen av årsredovisningens alla delar vilket medförde enhälliga beslut.

Årsmötet valde följande styrelseledamöter:

Ordförande: Håkan Jacobsson  (presentation kommer i veckan)

Vice Ordförande: Dennis Andersson, Granit MC

Kassör: Björn Jacobsson, Outbreak MC

Sekreterare: Micke Stenberg, Dented Chrome MC

Ledamöter:

Adam Ljungqvist, Blodörn MC

Peter Schjerva, Generalsekreterare

Efter årsmötet följde styrelsemöte för valda ledamöter samt representanter från regionsklubbarna samt internt barhäng.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin